Tvorba webovej stránky v tejto dobe už nemusí byť komplikovaná ako bývala kedysi. Ak nechcete mať veľkú stránku so stovkami podstránok, dá sa web vytvoriť pomerne jednoducho, aj svojpomocne. Existuje množstvo nástrojov alebo softvérov, ktoré viac-menej „nakódia“ stránku za vás, ako napríklad WordPress. Ku všetkým týmto nástrojom nájdete stovky manuálov, ktoré vás naučia, ako ich používať.

Takéto možnosti má okrem vás každý človek s prístupom na internet, čo dospelo k obrovskej konkurencii takmer pri každej téme. A pri veľkej konkurencii je dobré mať výhodu. Ako ju vieme získať?

1. Analýza konkurencie

Viete, že chcete mať web a e-shop napríklad s kabelkami. Čo teraz? Takých e-shopov už zopár (v tomto prípade desiatky) určite je. Chcete im napriek tomu konkurovať, tak prečo nezistiť ich silné a slabé stránky?

Čo tým získate?

 • Získate prehľad o tom, koľko konkurentov približne máte a čo všetko obsahujú ich stránky,
 • zistíte, akým chybám sa vyhnúť pri tvorbe vlastnej stránky (čo sa vám nepáči na ich stránkach?),
 • zistíte, čo funguje, čo by vám pred tým nemuselo napadnúť.

Ako na to?

Existuje mnoho spôsobov, ako analyzovať konkurenciu na trhu. Najjednoduchšie je, keďže ide o webové stránky, nájsť ich pomocou vyhľadávača.

Ako bolo spomenuté v príklade, idete robiť e-shop s kabelkami. Zadajte do vyhľadávača „kabelky“ a následne aj iné kľúčové slová, ktoré rozširujú výraz „kabelky“, ako napríklad „najkrajšie kabelky“, „lacné kabelky“, „elegantné kabelky“ a pod. Následne si pootvárajte všetky stránky (e-shopy s kabelkami), ktoré vám vyhľadávač nájde. Tie si zaznačte do zoznamu konkurencie a prezrite si ich.

Nezabúdajte, že veľa stránok, resp. obchodov môže mať stránky iba na sociálnych sieťach. Ak chcete byť precízni, vyhľadajte konkurenciu aj cez vyhľadávač na sociálnych sieťach, u nás na Slovensku najmä na Facebooku.

Na stránkach si všimnite nasledovné veci:

 • Aký majú názov domény,
 • aké produkty ponúkajú, akej sú kvality a ceny,
 • ako majú spravenú štruktúru webovej stránky,
 • ako majú napísané texty, nadpisy a popisy produktov a jednotlivých stránok,
 • ak stránku vytvárate s ohľadom na SEO (mali by ste! 🙂 ), aké používajú kľúčové slová, ako majú zostavené meta popisky a titulky na stránkach.

Ako to využiť?

Tieto informácie si môžete poznačiť a využiť ich na to, aby ste sa pri tvorbe stránky vyhli vytváraniu duplicít konkurenčných stránok, aby ste sa inšpirovali dobrými príkladmi, aby ste sa vyhli problémom, ktoré majú iné stránky, a aby ste nakoniec vytvorili originálnu a optimalizovanú stránku, ktorá bude v čo najviac smeroch lepšia ako ostatné.

 2. Analýza kľúčových slov

Už by ste mali vedieť, akú konkurenciu máte. Čo ďalej?

Najpoužívanejší spôsob, ako niečo nájsť na internete, je cez vyhľadávač. Ak chcete, aby vašu stránku našlo čo najviac ľudí, je dôležité umiestniť sa na dobrých pozíciách pri vybraných kľúčových slovách.

Momentálne sú najčastejšie vyhľadávané tzv. long-tail kľúčové slová, čiže slovné spojenia, ktoré obsahujú kľúčové slová. Príklady na takéto slová sú:

Najkrajšie lacné kabelky

Elegantné dámske kabelky

Najlacnejšie kabelky Bratislava

Lacné kabelky Bratislava kamenná predajňa

Niekedy aj nás v agentúre pri tvorení analýzy kľúčových slov prekvapí, aké slová a slovné spojenia sú ľudia schopní použiť, aby našli to, čo chcú. Práve pre tento dôvod tvoríme analýzy kľúčových slov, aby sme vedeli, aké slová sú vyhľadávané.

Čo tým získate?

 • Zoznam kľúčových slov, ktoré ľudia používajú na nájdenie stránok o daných témach,
 • priemernú mesačnú vyhľadávanosť týchto slov,
 • konkurenciu na dané klúčové slová.

Ako na to?

Túto tému už v článku dopodrobna rozpracoval kolega Marek Šulík. Ak chcete zistiť, ako spraviť kvalitnú analýzu kľúčových slov, prečítajte si jeho článok na tomto odkaze.

Ako to využiť?

Ak máte analýzu spravenú, viete ju využiť na SEO optimalizáciu vašej stránky, konkrétne na:

 • Vhodný výber názvu domény (dobrá zapamätateľnosť a výstižnosť),
 • vytváranie štruktúry stránky (jednotlivých kategórií) – tak, aby vstupné stránky boli v súlade s vyhľadávacími dopytmi,
 • napísanie dobrých meta popiskov,
 • napísanie dobrých titulkov,
 • napísanie dobrých textov na stránke,
 • vytváranie nového obsahu na vašom webe, najmä v podobe článkov na blogu.

Čo to znamená v ľudskej reči?

Keďže vytváranie originálneho obsahu na stránke je veľmi dôležité (áno, aj na e-shopoch s kabelkami), vezmime si príklad písania článku na váš blog.

Keď budete najbližšie tvoriť príspevok na blogu (alebo aj tvoriť novú podstránku) na vašej stránke, prejdite si najskôr výsledky analýzy kľúčových slov a pozrite sa, či sa v nej nenachádza vhodná fráza.

Následne si jedno kľúčové slovo alebo frázu vyberte a v danom príspevku sa naň zamerajte. Samozrejme, vyhnite sa používaniu tohto slova alebo frázy v každej vete. Úplne stačí, aby toto slovo bolo spomenuté v nadpise článku a potom 2 – 3 krát v texte (ak je text dlhší, napríklad má 5 strán, použite ho pokojne aj 10-krát).

3. Príprava obsahu

Základom každého dobrého webu je kvalitný obsah. Pod obsahom na stránke myslíme:

 • Texty
 • Obrázky
 • Videá
 • Aplikácie (kurzová kalkulačka, hra…)
 • Iné klikateľné položky (CTA tlačidlá)

Prečo je dobré pripraviť si ho dopredu? Návštevník prichádza na stránku s cieľom nájsť informácie, vzdelať sa, nakúpiť produkt a pod. Neprichádza na stránku preto, aby sa na ňu iba pozrel. A keďže chcete, aby na vašej stránke návštevník ostal čo najdlhšie a vykonal čo najviac úkonov, obsah, ktorý uvidí, musí byť čo najkvalitnejší, aby ho zaujal.

Keď máte obsah oddelený od iných častí webu, nič vás pri jeho tvorbe nerozptyľuje a viete sa lepšie zamerať na jeho kvalitu a unikátnosť. Z predošlých analýz by ste už mali mať prehľad, aký obsah má konkurencia a tak isto, na aké kľúčové slová sa zameriava (ak sa na nejaké zameriava). Viete preto obsah písať s pridanou hodnotou, ktorú nájdu návštevníci iba u vás a viete sa v ňom zamerať na kľúčové slová, na ktoré sa konkurencia nezameriava.

Máte pripravený obsah, teraz sa zamerajte na vizualizáciu samotnej stránky a rozmiestnenie obsahu. Na toto všetko je dobré si vopred pripraviť štruktúru webovej stránky.

 4. Príprava štruktúry webovej stránky

Ako bolo spomenuté, príprava štruktúry webu veľmi úzko súvisí s prípravou obsahu stránky. Poďme na to postupne. Čo to štruktúra webu je?

Predstavte si pod tým náčrt, ktorý obsahuje všetky stránky hlavného menu, všetky podstránky, názvy týchto stránok, obsah, ktorý na ne chcete dať a pod. Čím detailnejšie štruktúru vypracujete, tým jednoduchšie vytvoríte samotný web a tým viac problémom predídete ešte pred tým, ako web začne existovať.

Čo tým získate?

 • Prehľad o tom, ako bude približne vyzerať web a čo sa bude kde nachádzať,
 • váš web nebude mať duplikátny obsah,
 • samotné vytváranie webu bude oveľa jednoduchšie, pretože budete mať predlohu.

Ako na to?

Existuje mnoho spôsobov, ako si štruktúru pripraviť. Veľa ľudí si ju iba načrtne na papier. Ide však najmä o prehľadnosť. Preto je dobré použiť napríklad excelovú tabuľku. Predstavte si tabuľku ako samotný web, do ktorého postupne pridávate všetky stránky spolu s popisom obsahu.

Pre inšpiráciu sa pozrite na obrázok nižšie, na ktorom je vytvorená štruktúra webu pre imaginárnu spoločnosť vyrábajúcu a predávajúcu malé a veľké kabelky. Je to jednoduchá verzia a skutočná by mala byť oveľa podrobnejšia.

Máte spravenú štruktúru stránky, a tým ste dostali aj predlohu, podľa ktorej môžete vytvárať stránku. Obsah, ktorý máte vytvorený, priradíte jednotlivým stránkam, aby sa vám nič nestratilo.

Keď máte všetko pripravené, môžete sa pustiť do samotného tvorenia stránky, pri ktorom budete presne vedieť, čo kam pridať a aké stránky vytvoriť.

Môže sa vám zdať, že je to priveľmi komplikovaný proces a že zbytočne sťažuje tvorbu stránky. Vo väčšine odvetví si však môžete byť istí tým, že takúto prípravu budete mať takmer jediní a že vaša stránka bude oveľa prehľadnejšia a lepšia ako konkurenčné.