Definícia

Alt text, teda alternatívny text, je text, ktorý slúži ako popis obrázkov naprieč webovou stránkou. Nachádza sa v HTML kóde a v kombinácii s inými faktormi slúži google botom na ozrejmenie toho, čo sa na obrázku nachádza, ako aj toho, o čom je kontext danej stránky.

Tvorí ho zvyčajne niekoľko kľúčových slov alebo jedno longtailové, ktoré vhodne opisuje jeho obsah.

Popis

Zadefinovaním obrázkov v zdrojovom kóde tak povolíme čítačkám pre nevidiacich identifikovať obrázok a jeho obsah a následne ho návštevníkovi prečítať. Zaradením Alt textu tak nie len váš web optimalizujete pre vyhľadávače, ale aj rozšírite jeho prístupnosť informácií pre širšiu skupinu používateľov.

Zakomponovaním opisov obrázkov rozšírite svoj dosah aj do obrázkového vyhľadávania, ktoré je rovnako dôležité z hľadiska možnosti smerovania návštevníkov na váš web.

Ako by mal vyzerať správne napísaný alt text:

  • Opis je stručný a výstižný
  • Text obsahuje diakritiku a je správne štylizovaný
  • S opisom prejdite rovno k pointe 
  • Obsahuje ideálne 1 long-tailové kľúčové slovo
  • Dokážete si ho predstaviť aj so zatvorenými očami
  • Nemal by obsahovať viac než 125 znakov, nakoľko zvyšok Google odsekne a nezobrazí
  • Opis nezačína formou: Obrázok…, Na obrázku je…

Príklad

Ukážka zápisu alt textu v HTML kóde:

<img src=“https://www.domena.sk/images/nazov-obrazku.jpg“ alt=“popis obrázka spolu s vhodným kľúčovým slovom“ />

<img src=“https://www.domena.sk/images/strom-eukalyptus.jpg“ alt=“Stromy eukalypta vo voľnej prírode popri ceste s oranžovou pôdou“ />

Stromy eukalypta vo voľnej prírode popri ceste s oranžovou pôdou