Definícia

SEO je skratkou pre Search Engine Optimization, čiže ide o optimalizáciu pre vyhľadávače. SEO predstavuje súbor aktivít, ktoré majú zabezpečiť, aby cieľová skupina prichádzala v čo najväčšej miere na náš web z vyhľadávačov cez organickú (neplatenú) návštevnosť.

Popis

Na Slovensku, podobne ako v iných krajinách, má dominantnú pozíciu vyhľadávač Google. V Česku existuje napr. Seznam.cz, v Rusku Yandex.ru, v Číne Baidu. Vyhľadávačom je napr. aj Microsoft Bing.

SEO aktivity sa delia na:

  • On-page (úpravy na stránke). Tie možno deliť ešte na úpravy:
    • technické: sem spadá napr. zabezpečenie prístupnosti stránok pre rôzne zariadenia (desktopy, smartfóny, tablety…), zvyšovanie zabezpečenia webu, zlepšovanie rýchlosti webu, vytvorenie predpokladov pre obsahové SEO atď.
    • obsahové: spočíva predovšetkým v úprave obsahu, najmä textu, úprave štruktúry vstupných stránok, vytvorení a popísaní vhodných kategórií v nadväznosti na analýzu kľúčových slov s cieľom urobiť ho atraktívnejší vo výsledkoch vyhľadávania a po prekliku na stránku.
  • Off-page (úpravy mimo stránky): ide najmä o spätné odkazy, čiže linky vedúce na optimalizovaný web, resp. jeho podstránky (linkbuilding). Vo všeobecnosti platí, že čím viac odkazov z významných a obsahovo príbuzných webov, tým lepšie.

Prečítajte si viac o SEO v našom článku alebo sa poraďte o možnostiach SEO s našimi SEO špecialistami.

Príklad:

SEO