Definícia

Migrácia webu je proces, počas ktorého mení webová stránka svoje sídlo, management systém alebo sa mení jej web dizajn či iné. Medzi komplexnejšie migrácie patrí napr. zmena poskytovateľa hostingu, zmena CMS, zmena HTTP/S protokolu, zmena domény stránky alebo verzie stránky, napríklad z www na bez www a pod. S migráciou sa stretneme napríklad aj pri zmene štruktúry webovej stránky, keď meníme, príp. rozširujeme, strom URL adries.

Nech je váš dôvod migrácie stránky akýkoľvek, je dôležité, aby bol bezchybne zvládnutý.

Popis

Na migrácii webovej stránky sa podieľa niekoľko tímov alebo oddelení. Pri migrácii webu je potrebné myslieť na každý aspekt stránky: adresy, prelinkovania, funkcie a pod.

Nezvládnutie migrácie webu môže mať značný negatívny efekt na pozície kľúčových slovorganickom vyhľadávaní.

Pri zmenách a zásahoch, napríklad do URL adries, je potrebné, aby boli včas navrhnuté cieľové sídla ako ekvivalent k pôvodnej adrese. Rovnako, napríklad pri eshopoch, je potrebné dbať na správne prenesenie funkčnosti filtrácií, inak to môže negatívne ovplyvniť aj platené reklamy (PPC).

Pre optimálne prenesenie (zmigrovanie) stránky, je potrebné určiť oblasti podľa priorít a priradiť k nim zodpovednú osobu. Môžete si vytvoriť checklist, v ktorom jednotlivé body označíte, opíšete a pridelíte im časový rámec (pred, počas, po migrácii) a zodpovednú osobu. 

Osoby zodpovedné za vykonanie úprav môžu byť napríklad:

 • programátor/ správca webu,
 • špecialisti (SEO, PPC, kreatíva…),
 • analytici,
 • iné zodpovedné osoby, ktoré sa podieľajú na práci v rámci webovej stránky.

Príklad

Nižšie uvádzame niekoľko tipov k tvorbe vášho checklistu, podľa fáz migrácie:

Tipy na úlohy pred začatím migrácie môžu byť napríklad:

 • Vytvorte nový web na testovacej adrese – zakážte jeho indexáciu a pracujte v testovacej verzii. Na úplnom konci migračného procesu nezabudnite indexáciu povoliť.
 • Pripravte novú XML mapu s novými URL adresami.
 • Preklopte databázu používateľov.
 • Majte export všetkých URL adries. Získate ich z nástrojov napríklad Google Analytics, Screaming frog, Search Console, príp. priamo z vášho CMS a priraďte k nim trvalé presmerovania na nové adresy.
 • Zabezpečte bezpečný prenos metadát.
 • Urobte zálohy starého webu a feedov!

Tipy na úlohy počas migrácie môžu byť napríklad:

 • Dočasné pozastavenie platených reklám.
 • Vypnite starý web a aktivujte nový.
 • Povoľte indexáciu.
 • Manuálne skontrolujte správnosť presmerovaní.

Tipy na úlohy po migrácii môžu byť napríklad:

 • Otestujte základne funkcie, filtrácie, 404 stránky, funkčnosť formulárov a pod.
 • Ak sa menila doména, nastavte nový profil v Google Search Console a nahrajte nový súbor Sitemap.
 • Skontrolujte feedy.
 • S odstupom času monitorujte potencionálne hlásenia chýb v Google Search Console.