Definícia

Google Analytics je nástroj vyvinutý spoločnosťou Google, ktorý analyzuje výkonnosť webových stránok, pôvod a správanie sa návštevníkov, ako aj celkový vývoj webu za určité obdobie. Na základe týchto parametrov následne analyzuje a vytvára rôzne štatistiky, ktoré sú dôležitými ukazovateľmi pre biznisové, marketingové či SEO účely.

Popis

Tento digitálny analytický nástroj ponúka mnoho sekcií, ktoré môžeme sledovať v závislosti od toho, ktoré sú pre nás smerodajné. V Google Analytics najčastejšie sledujeme napríklad:

  • publikumkto navštevuje daný web, aká je ich demografia, pohlavie a pod.,
  • akvizícia odkiaľ daný návštevník prichádza (sociálne siete, web, platené reklamy),
  • správanie čo na webe robí, ktoré stránky webu navštevuje najčastejšie/najmenej, ako dlho na nich trávi čas a pod.,
  • konverzie akú akciu vykonal/nevykonal, t.j. do akej miery návštevníci plnia/neplnia vami zadané konverzie, teda úkony, ako napríklad stiahnutie e-booku, odoslanie formulára, registrácia a pod.

Výhodou je, že v Google Analytics si dokážete zvoliť obdobie, za ktoré chcete tieto metriky sledovať. Dlhodobé pozorovanie webu prostredníctvom Google Analytics môže odhaliť a identifikovať problematické časti webu, ako aj tie najviac prosperujúce.

Google Analytics je súčasťou Google služieb a je voľne prístupný s platným Google e-mail účtom. Avšak, na sledovanie jednotlivých metrík je potrebné mať prístupy od jednotlivých správcov danej webovej stránky. Prečítajte si, ako prideliť prístup do Google Analyticsu.

Ak už máte Google Analytics založený, prečítajte si, ako ho vylepšiť.

Od 1. júla nahradí Google Universal vylepšená verzia Google Analytics 4.