Definícia

Konverzia v online marketingu znamená dosiahnutie želaného cieľa návštevníkom webu alebo používateľom služby. Môže ísť napr. o vykonanie nákupu, prihlásenie sa na odber newslettra, stiahnutie e-booku, strávenie určitého času na stránke atď.

Popis

Meranie a analýza konverzií sú veľmi dôležité pre vyhodnotenie a optimalizáciu online marketingových kampaní.

Konverzie sa zvyknú deliť na:

  • makrokonverzie: tie reprezentujú hlavné ciele webu. Zvyknú mať užší vzťah s predajom, napr. odoslanie objednávky v e-shope či vyplnenie objednávkového formulára so službou atď.
  • mikrokonverzie: sú buď ciele, ktoré sú kľúčové na ceste k dosiahnutiu makrokonverzie, alebo s dosahovaním makrokonverzie môžu súvisieť. Môže ísť o stiahnutie cenníka, prezretie videa, hľadanie pobočiek cez interné vyhľadávanie webu atď.

S pojmom konverzia priamo súvisí aj konverzná miera (CTR/miera prekliku). Väčšinou sa uvádza ako percentuálny podiel návštevníkov, ktorí uskutočnili želanú akciu spomedzi všetkých návštevníkov.

Bežná konverzná miera uskutočnenia nákupu v e-shope či dopytu v rámci webu je niekde medzi 1 až 3 %.

Prečítajte si viac o optimalizácii konverzií v PPC kampaniach alebo si rovno optimalizáciu konverzií objednajte od nás, Visibility.