Definícia

Click through rate (miera prekliku) je jednou zo základným metrík efektívnosti online reklamy. Ako už samotný názov napovedá, vyjadruje sa ako percentuálny podiel preklikov na počet zobrazení reklamy.

Popis

S mierou prekliku sa stretávame vo všetkých reklamných sieťach v digitálnom priestore, ale aj pri organických vyhľadávaniach vo vyhľadávačoch. Sledovať ju tak vieme napríklad pri platených, aj organických výsledkoch vyhľadávania cez Google, pri bannerových reklamách, natívnych reklamách na webových stránkach, reklamách na Facebooku, v spotoch na Youtube a pri mnohých ďalších formátoch.

CTR vyjadruje percentuálny pomer kliknutí na vašu reklamu k jej zobrazeniam. Čo to znamená? Ak sa reklama zobrazuje 100 používateľom a 12 z nich na ňu naozaj klikne, CTR reklamy je 12 %.

Výšku CTR ovplyvňujú najmä dva faktory:

  • relevancia reklamy či organického výsledku pre používateľa,
  • kreativita reklamy.

Hot traffic cielenie: ak cielime na používateľov, ktorí si prezerali konkrétny produkt na e-shope, predpokladá sa dosiahnutie vyššej miery prekliku, než pri cielení na nových používateľov, ktorí ešte produkt nepoznajú. Tento predpoklad sa niekoľkonásobne zvyšuje, ak používateľovi zobrazujete personalizovanú reklamu s daným produktom.

Pri platených a organických výsledkoch vo vyhľadávacej sieti Google, rovnako ako pri generických vyhľadávacích dopytoch, môže priemerné CTR dosahovať 8 % – 20 %. Vo výsledkoch vyhľadávania Google ovplyvňuje výšku CTR najmä pozícia, na ktorej sa výsledok umiestňuje.

Pri bannerových reklamáchremarketingu býva CTR rádovo nižšie, zvyčajne okolo 0,5 % – 2 %. Pri správnom zacielení publika, ktoré vychádza z analýzy používateľov vášho webu za dlhšie časové obdobie a funkčnou kreatívou zobrazovaných reklám však dokážete dosiahnuť aj oveľa vyššie CTR.

Príklad

Pozrite si našu case study, kde sme správne zacielenou bannerovou kampaňou dosiahli mieru prekliku 15,10 %.