Definícia

Remarketing je metóda cielenia PPC kampaní na oslovenie ľudí, ktorí už videli našu reklamu či navštívili webovú stránku. Je efektívnym spôsobom oslovovania ešte nerozhodnutých zákazníkov, ktorí by však potenciálne mohli nakúpiť.

Popis

Remarketing je efektívny reklamný nástroj, ktorý sa stal bežnou sáčasťou väčšiny reklamných kampaní. Pomocou remarketingu sa predajci a marketéri snažia presvedčiť zákazníka, ktorí už videl reklamu či navštívil web, aby dokončil požadovaný cieľ. Tým je zvyčajne nákup produktu či služby, no niekedy ním môže byť len registrácia či zanechanie kontaktných údajov.

Predstavme si napríklad, že zákazník navštívil e-shop, naplnil košík, no odišiel bez nakúpenia. Na tohto zákazníka vieme zacieliť pomocou Google Ads a zanechaných údajov cookies a osloviť ho, aby proces dokončil. Publikum môžeme voliť podľa želaných kritérií a zacieliť na rôzne skupiny zákazníkov podľa nášho zámeru (tí, ktorí navštívili web, no neregistrovali sa; tí, ktorí naplnili košík, no nedokončili nákup atď.)

Prečítajte si viac o remarketingu alebo sa o najlepších formách remarketingu poraďte s našimi PPC špecialistami.