Dynamický remarketing podľa Google umožňuje zobrazovať vašim minulým návštevníkom reklamy obsahujúce produkty a služby, ktoré si na vašich stránkach prezerali. 

Dynamický remarketing vám pomôže získať potenciálnych zákazníkov tým, že prostredníctvom správ prispôsobených vášmu publiku, privedie minulých návštevníkov späť na vašu stránku, aby tam dokončili to, čo začali.”

Častým problémom však býva náročnosť zapracovania remarketingových udalostí, ktoré budú obsahovať dynamické parametre potrebné pre správne fungovanie dynamického remarketingu. 

Najčastejšie medzi tieto parametre patria:

  • product ID,
  • product value,
  • product category,
  • pagetype.

V ideálnom prípade nám všetky hodnoty týchto parametrov vie posielať do dátovej vrstvy (DataLayer) developer. Pomocou nástroja Google Tag Manager (GTM), alebo pekne po slovensky Správca značiek, si tieto dáta vieme vytiahnuť”. Následne ich môžeme použiť pri nastavení dynamického remarketingu pre Google, Facebook alebo iné systémy, ktoré vyžadujú podobného hodnoty ako napríklad Sklik.

Ak sme v situácii, keď tieto informácie nemáme k dispozícii v dátovej vrstve a nie sú ani implementované priamo v kóde stránky, môžeme siahnuť po menej spoľahlivých riešeniach. Jedným z takýchto riešení je vyťahovanie požadovanej hodnoty z DOM (Document Object Model) alebo URL adresy, prípadne iných častí stránky, ktoré máme k dispozícii. 

Toto riešenie však nie je spoľahlivé. Pri akejkoľvek zmene DOM totiž môže dôjsť k tomu, že hodnoty nemusia byť správne a môže nám prestať fungovať precízne nastavený dynamický remarketing. Je to však vhodná náhrada počas obdobia, keď nemáme k dispozícii tieto hodnoty priamo od developera, ktorý nám ich posiela do dátovej vrstvy z backendu

Tento postup je vhodný v prípade, ak má klient vytvorený produktový feed

Ukážeme si proces nasadenia značiek dynamického remarketingu pre Google a Facebook na príklade webu https://eshop.supa.sk. Na web budeme nasadzovať značky pomocou GTM pre ContentView (Facebook) a view_item (Google Ads) a vysvetlíme si, ako zo stránky vytiahnuť potrebné parametre, ako ID produktu, cena a typ stránky.

Pracovný postup zjednodušene

Aby ste vedeli, čo vás čaká, pripravil som pre vás zjednodušený postup. V tomto prípade budeme postupovať zdola”, čo znamená, že ako prvé si vytvoríme premenné (variable), následne spúšťač (trigger) a nakoniec značku (tag). 

Keď máme vytvorené premenné, overíme si pomocou preview módu či sme ich správne nastavili a zobrazujú nám požadované hodnoty. Následne si potrebujeme nastaviť spúšťač. Čiže povedať si, kedy sa nám bude spúšťať remarketingová značka. 

V našom prípade to bude zobrazenie stránky, kde URL adresa obsahuje ‘product__id’. Takto vieme, že naše značky na dynamický remarketing sa budú spúšťať iba pri zobrazení produktovej stránky. 

Ako posledné sú značky, čiže Custom HTML pre Facebook a Google Ads Remarketing, značka pre Google Ads. Ďalej si detailne popíšeme, ako sme vytvorili jednotlivé premenné a nastavili remarketingové značky. Tie sa budú spúšťať na stránkach, ktoré obsahujú v URL adrese ‘product__id’.

Zobrazenie detailu produktu

Keď sa pozrieme na detail produktu, môžeme si všimnúť, že je na ňom zobrazená cena a na konci URL adresy sa nachádza jeho ID, ktoré sa zhoduje s tým v produktovom feede. Z tejto stránky si tak vieme vytiahnuť nielen cenu produktu, ale aj ID produktu.

Tieto hodnoty si vytiahneme pomocou premenných v GTM, čo nám ich umožní používať v remarketingových značkách Google a Facebook. Viac o rôznych typoch premenných, ktoré sú dostupné v GTM, si môžete prečítať v pomocníku Google.  

Cena produktu 

Túto hodnotu si vytiahneme použitím premennej DOM Element, kde si vyberieme, aký CSS Selector chceme použiť. Na zistenie vhodného selectoru sme použili šikovné rozšírenie v Google Chrome Selector Gadget

Takto sme získali cenu, ktorú treba upraviť a správne naformátovať:

Na správne naformátovanie ceny použijeme premennú custom Javascipt, pomocou ktorej vymažeme znak eura a čiarku nahradíme bodkou:

Ukážka použitého JavaScriptu:

Výslednú hodnotu vieme používať a odosielať do reklamných systémov:

ID Produktu

Táto hodnota sa nachádza v URL adrese, konkrétne v query parametri s názvom product__id. Na jej extrahovanie použijeme premennú webovej adresy (URL), v ktorej si ako typ komponentu zvolíme dopyt (query) a ako hodnotu uvedieme product__id.

 

Táto premenná nám vyberie z URL adresy ID produktu, ktorý vieme ďalej používať:

Odosielanie informácií do Facebooku 

Pre správne odosielanie informácií o aktivite používateľov na stránke treba mať na  stránke nasadený základný kód na meranie návštevnosti, ktorý nájdete vo svojom Business Manager účte.

Tento kód si cez GTM vložíte pomocou značky Custom HTML, do ktorej si vložíte kód pixelu. Z kódu môžete odstrániť časť, ktorá sa nachádza medzi značkami <noscript> </noscrpit>, pretože táto časť kódu nefunguje v značke Custom HTML. Viac si o tom viete prečítať v detailnom článku od Analytics mania.

Ak chcete, môžete si z kódu odstrániť udalosť fbq(‚track‘, ‚Pageview‘) a odosielať ju vo vlastnej udalosti. 

Ukážka kódu pre Facebook v GTM:

Pozretie obsahu (ViewContent)

Ak chceme FB povedať, že niekto videl náš produkt a chceme pri kampaniach vidieť informáciu o tom, koľko ľudí si ho pozrelo a v akej hodnote sa pohyboval, musíme FB tieto informácie odoslať. 

Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je odoslať túto informáciu v Custom HTML značke, ktorá bude obsahovať správny názov konverzie v tomto prípade ViewContent a ďalšie potrebné informácie. Facebook v svojej špecifikácii ako povinný parameter pre dynamický remarketing uvádza iba content_ids alebo contents a content_type, no odporúčam používať aj value.  

To vám následne umožní vytvárať publiká na základe hodnoty produktov, ktoré si návštevníci prezerali. Tieto publiká môžete ďalej použiť pre tvorbu Lookalike (podobných) publík.

Keďže sme tieto hodnoty vytiahli a máme ich ako premenné v GTM, stačí ich použiť v remarketingovej značke. 

Nezabudnite nastaviť sekvenciu odosielania tejto značky až po tom, ako sa odpáli značka FB pixel, ktorá obsahuje informácie o tom, kde sa majú zasielať. 

Odosielanie události – view_item do Google Ads.

Google nedávno zmenil štruktúru značky pre dynamický remarketing. Nová štruktúra sa viac podobá na to, čo používa Facebook a je založená na remarketingových udalostiach. Viac informácií si viete prečítať priamo v pomocníku Google.  

Vyššie sme si ukázali, ako získať hodnoty, ktoré potrebujeme. Teraz nám stačí správne nastaviť značku pre remarketing Google Ads. V tej si zvolíme hodnotu Conversion ID podľa Google Ads účtu. Keďže sa táto hodnota nemení, mám vo zvyku vytvárať ju ako konštantu. 

Následne doplníme názov udalosti v dynamickom remarketingu, ktorú budeme odosielať a nastavíme správne parametre, ako je ID a cena produktu. Vo vlastných parametroch si môžeme manuálne definovať aj typ stránky, ktorý bude v tomto prípade product.

Ukážka nastavenia značky Google Ads v GTM pre dynamický remarketing:

Záver

Takto sme na príklade ukázali, ako sa dá nastaviť dynamický remarketing pre vašu stránku, ak z nejakého dôvodu nie je možné, aby vám hodnoty do dátovej vrstvy odosielal developer (čo je ideálny a odporúčaný spôsob). 

Jeho hlavnou výhodou je to, že ak máte hodnoty dostupné v dátovej vrstve, môžete ich jednoducho upravovať podľa svojej potreby. Netreba, aby sa na web vkladali ďalšie a ďalšie parametre pre dynamický remarketing, ak všetky potrebujú rovnakú hodnotu.Vyhnete sa tak tomu, že budete mať na webe 3× tú istú hodnotu pod rôznymi názvami, ako napríklad content ID (facebook), id (Google Ads) alebo seznam_itemId (Sklik).

P.S.

Ak sa vám článok páčil, môžete ho zdieľať so svojimi kolegami a priateľmi.