Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako vizualizovať dáta tak, aby boli čo najzrozumiteľnejšie pre vášho klienta? K dispozícií máte viacero nástrojov na vizualizáciu, ako napríklad Tabuľky Google, Tableau alebo Data Studio.

V tomto článku si ukážeme, aké možnosti vizualizácie dát pomocou grafov nám ponúka novinka od Google Data Studio. Ak ste s týmto nástrojom ešte nepracovali, spolu s Majkou sme pre vás napísali jednoduché návody, ako s ním začať pracovať.

Informácie je možné vizualizovať rôznymi spôsobmi. Každý z nich môže poskytnúť odlišný pohľad na vec. Pri práci s vašimi dátami je dôležité identifikovať a pochopiť príbeh, ktorý sa snažíte povedať a vzťah, ktorý chcete zobraziť.

Vďaka tomuto môžete následne vybrať správny spôsob vizualizácie podľa vaších potrieb. Pri analýze dát sa pokúste identifikovať vznikajúce trendy, vzájomné vzťahy (koreláciu) alebo existujúce anomálie.

Anomálie v dátach

Typy grafov v Data Studiu

V Data studiu máte niekoľko typov grafov, ktoré vám pomôžu zrozumiteľne prezentovať dáta. Táto interpretácia vám pomáha ľahšie pochopiť a zapamätať si kľúčové informácie. V závislosti od rozličnosti dát môžeme používať rôzne typy grafov. V Data Studiu máme k dispozícii nasledujúce typy grafov:

Čiarový graf (line chart)

Tento typ grafu použite v prípade, ak chcete porovnať vzájomné vzťahy (koreláciu) medzi jednotlivými kategóriami. Uplatnenie však nájde aj pri zobrazení trendu vývoja na časovej osi. Pri tomto type grafu je možné na základe predchádzajúceho vývoja krivky, predpovedať nasledujúci vývoj.

Data Studio - Čiarový graf

V Data Studiu môžete zobraziť v čiarovom grafe 5 rozličných metrík.

Stĺpcový graf (column chart)

Tento typ grafu, ktorý používa horizontálne alebo vertikálne pruhy, sa najčastejšie používa na zobrazenie zmeny v čase, porovnanie kategórií alebo podiel jednotlivých častí v celku. Dáta v ňom môžete zobrazovať vertikálne alebo horizontálne.

Data Studio - Stĺpcový graf

V Data Studiu môžete zobraziť v stĺpcovom grafe 5 rozličných metrík pri použití 1 dimenzie. Pri použití 2 dimenzií je možné zobraziť iba 1 metriku.

Kombinovaný graf

Kombinovaný graf vám umožňuje zobraziť dáta pomocou čiar, stĺpcov alebo ich kombinácií. Má podobné využitie ako čiarový alebo stĺpcový graf.

V Data Studiu môžete zobraziť v kombinovanom grafe 5 rozličných metrík pri 1 dimenzií alebo 1 metriku pri použití 2 dimenzií.

Data Studio - Kombinovaný graf

Koláčový graf (pie chart)

Tento typ grafu kruhového tvaru sa najčastejšie používa na porovnanie jednotlivých častí voči celku. Zvyčajne obsahuje aj legendu s popisom. Zvykne sa používať v dvoch variáciách. Ako plný kruh alebo prstenec. Pri použití prstencového tvaru môžete do vnútra grafu zahrnúť napríklad celkovú hodnotu alebo grafický prvok.

V Data Studiu môžete zobraziť v koláčovom grafe od 1 do 10 kategórií. Ak zobrazujete viac kategórií, Data Studio ich automaticky zoskupuje do kategórie ostatné”.

Data Studio - Koláčové grafy

Napriek tomu, že tento typ grafu je jedným z najpoužívanejších, má mnoho kritikov. Jedným z nich je odborník na vizualizáciu dát Stephen Few, ktorý problematiku jeho používania podrobnejsie opísal v tomto článku.

Bodový graf (scatter plot)

Bodový graf sa najčastejšie používa na zobrazenie vzájomných vzťahov medzi premennými. Graf môže obsahovať aj trendovú čiaru, ktorá ukazuje, ako súvisia premenné v grafe.

Môžete tak napríklad zistiť, či existuje korelácia medzi výdavkami na inzerciu a mierou konverzie pre konkrétnu kampaň. Graf vám pomáha odpovedať na otázky, ako napríklad či prinášajú drahšie reklamy viac konverzií. Tiež dokáže nájsť odchýlky od priemeru.

V Data Studiu vám tento typ grafov umožňuje zobraziť vzťah medzi 2 metrikami pre 3 dimenzie.

Data Studio - Bodový graf

Meradlový graf (bullet chart)

Tento typ grafu vám umožňuje jednoducho a prehľadne sledovať, ako sa vám darí plniť vaše ciele. Môžete si v ňom nastaviť cieľovú hranicu pre splnenie cieľu aj farebné pásma, ktoré vám pomáhajú sledovať, ako sa váš cieľ plní v čase.

Ak chcete napríklad sledovať mesačné ciele, tak si hodnotu tohto cieľa rozdeľte na tretiny. Každé farebné pásmo následne predstavuje 10 dní.

V Data Studiu vám tento typ grafov umožňuje zobraziť iba 1 metriku.

Data Studio - Meradlový graf

Plošný graf (area chart)

Plošný graf je vhodný na zobrazenie alebo porovnanie viacerých kategórií v čase. Môžeme pomocou neho ukázať, ako sa každá kategória podieľa na výsledku, pričom zobrazíme aj celkový kumulatívny výsledok. Má rôzne grafické variácie, ako napríklad skladaný plošný graf (stacked area chart) alebo 100 % skladaný plošný graf.

Pri využití skladaného plošného grafu môžete sledovať, ako sa jednotlivé typy kampaní podieľajú na celkovej návštevnosti alebo výnosov v čase.

V Data Studiu vám tento typ grafov umožňuje využiť iba 1 dimenziu a 1 metriku.

Data Studio - Skladaný plošný graf
Ďakujem, že ste sa dočítali až sem. Teraz je rad na vás. Aké typy grafov najčastejšie používate vo vašich reportoch? Používali ste niektorý z grafov nesprávne?  

Budem rád, keď sa o svoje návrhy, teórie, praktické tipy a príklady podelíte v komentároch.

Ak sa vám článok páčil, môžete ho zdieľať so svojimi kolegami a priateľmi.