Definícia

Google Ads je online inzertná platforma vyvinutá spoločnosťou Google, ktorá inzerentom poskytuje priestor na zobrazovanie krátkych reklám, ponúk služieb, zoznamov produktov alebo videí v sieti členských webových stránok a platforiem.

Popis

Platforma je tu s nami už od roku 2000, kedy vznikla ako Google Adwords. S plynúcim časom sa však nezmenili len funkcie a technológie platformy, ale aj jej názov. Od júla 2018 ju tak poznáme predovšetkým pod názvom Google Ads.

Platforma poskytuje vytváranie rôznych typov kampaní, ako napríklad:

  • platené výsledky vyhľadávania Google,
  • obsahová sieť Google,
  • remarketing,
  • YouTube video reklama,
  • Gmail reklama.

To, ako sa bude naša reklama zobrazovať, sa odvíja od aukčného systému. Sem vstupujeme súčasne s viacerými inzerentmi a vychádza z neho len jeden víťaz. Úspešnosť reklamy v aukčnom systéme sa neodvíja len od výšky alokovaného budgetu pre danú kampaň, resp. ponúkanej ceny za kliknutie alebo zobrazenie, ktorú sme ochotní zaplatiť, ale aj od ďalších metrík. Tie môžeme ovplyvňovať a zlepšovať pravidelnou optimalizáciou kampaní.

Najnovšie môžeme pri Google Ads pozorovať stále rozsiahlejšie využívanie umelej inteligencie a automatizácie. Vďaka nim dokáže systém na základe získaných dát a signálov od používateľov (poloha, čas, zariadenie, predchádzajúce aktivity na webe) optimalizovať kampane pre lepšie dosiahnutie cieľov (predaj produktu, odoslaný formulár).

Prečítajte si viac o téme v článku Konkurečné metriky v Google Adwords: Ako ich využiť alebo si Google reklamu objednajte priamo od nás, Visibility.