Zaujímalo vás niekedy, ako sú na tom vaše reklamy na Googli v porovnaní s vašou konkurenciou? Aký je váš trhový podiel vo vyhľadávacej alebo v obsahovej sieti Google a ako často sa vaše reklamy zobrazujú v porovnaní s konkurenciou? Google Adwords vám to všetko povie a je už len na vás, ako to využijete vo svoj prospech.

Konkurenčné metriky v Google Adwords vám povedia, ako často sa vaše reklamy zobrazujú spolu s ostatnými inzerentmi, ktorí používajú rovnaké kľúčové slová (vyhľadávacia sieť) alebo cielenie (obsahová sieť) ako vy. Ukážu vám prehľad o tom, aký je váš podiel zobrazovania sa vo vyhľadávacej a obsahovej sieti Google.

Na druhej strane vás tiež upozornia, koľko zobrazení strácate kvôli nízkemu rozpočtu alebo kvôli zlému hodnoteniu vašich reklám. Zistíte tak, o koľko potenciálnych zákazníkov prichádzate zakaždým, keď sa vaša reklama nezobrazí.

Tieto údaje vám pomôžu zlepšiť výkonnosť vašich kampaní a dosiahnuť častejšie zobrazovanie sa reklám vašim zákazníkom. Vďaka tomu oslovíte väčšie publikum a vašej reklame neujde ani jeden používateľ.

Konkurenčné metriky si viete pozrieť na úrovni kampane, reklamnej skupiny, ale aj pre jednotlivé kľúčové slová. Vďaka tomu viete skutočne podrobne zistiť príležitosti na zlepšenie každej časti vašich kampaní. Na druhej strane, nie každá jedna metrika je dostupná na každej úrovni účtu.

Kde tieto metriky nájdem?

Na to, aby sa vám dané metriky zobrazili, je potrebné pridať si do prehľadu kampaní/reklamnej skupiny alebo kľúčových slov samostatné stĺpce k tomu určené. V danom prehľade, kde chcete metriky pridať, kliknete na tlačidlo „Stĺpce”, následne na položku „Konkurečné metriky” a vyberiete konkrétne metriky, o ktoré máte záujem.

Ako pridať konkurenčné metriky

Aké konkurenčné metriky teda poznáme?

  • Podiel zobrazení
  • podiel zobrazení s presnou zhodou,
  • podiel stratených zobrazení (na základe Ad Ranku),
  • podiel stratených zobrazení (na základe rozpočtu).

Podiel zobrazení

Vyjadruje koľko % zobrazení reálne získala vaša kampaň/reklamná skupina/kľúčové slovo zo všetkých potenciálnych zobrazení, na ktoré sa zobraziť mohla.

Prostredníctvom tejto metriky tak viete zistiť, aký je podiel zobrazenia vašej reklamy a aké sú vaše limity. Zistíte, aký je potenciál na zlepšenie daných kampaní z hľadiska dostupnosti trhu a vyhľadávacích dopytov.

Príklad: Na obrázku môžete vidieť 3 rôzne kampane. Najväčší podiel zobrazení dosahuje kampaň zameraná na Proteíny – skoro 90 %. To znamená, že je tam už len 10 % potenciál na zlepšenie a zobrazovanie reklám aj na zvyšných 10 % dopytov, na ktoré sa nezobrazuje.

Podiel zobrazenia vo vyhľadácej sieti

Naopak, kampaň zameraná na Kreatín, dosahuje podiel zobrazení vo vyhľadávacej sieti len skoro 66 %. To znamená, že je tam potenciál kampane zobrazovať ešte o 1/3 častejšie ako doteraz.

Podiel zobrazení s presnou zhodou

Táto metrika vám ukazuje, koľko % zobrazení ste získali na základe vyhľadávanosti kľúčových slov s presnou zhodou. Viete tak veľmi rýchlo zistiť, aký je potenciál kampaní na dosiahnutie väčšieho počtu zobrazení na kľúčové slová v presnej zhode.

Keďže presná zhoda sa používa len pri kľúčových slovách vo vyhľadávacej sieti, tak táto metrika nie je dostupná v obsahovej sieti.

Podiel stratených zobrazení (na základe Ad Ranku)

Tu už to začína byť zaujímavejšie, pretože Google Adwords vám mierne napovie, čo presne by ste mali zmeniť na to, aby sa vaše reklamy zobrazovali častejšie. Podiel stratených zobrazení na základe Ad Ranku, alebo aj hodnotenia reklamy, vyjadruje, koľko % zobrazení ste stratili kvôli tomu, že vaše reklamy majú nízke hodnotenie – Ad Rank.

Na to, aby ste dosiahli viac zobrazení, potrebujete upraviť vaše reklamné texty, lepšie rozsegmentovať reklamné skupiny a získať tak vyššiu relevanciu reklám. Pomôcť môže aj úprava landing page, na ktorú smerujú vaše reklamy. Na základe toho sa zlepší vaše hodnotenie reklamy, stúpne vám Ad Rank, vaše reklamy sa budú zobrazovať častejšie a dosiahnu vyšší podiel zobrazovania sa.

Príklad: Vyššie sme uvádzali, že kampaň zameraná na Kreatín dosahuje podiel zobrazenia len 66 %. Ak sa pozrieme na ďalší obrázok, zistíme, že 34 % stratených zobrazení bolo na základe horšieho hodnotenia reklamy. Mali by sme preto tejto kampani venovať viac času na optimalizáciu reklamných textov, štruktúre kampani a kľúčovým slovám.

Podiel stratených zobrazení vo vyhľadávacej sieti

Podiel stratených zobrazení (na základe rozpočtu)

Keďže sa táto metrika týka rozpočtu, tak je dostupná len pre úroveň Kampane. Ide o veľmi podobnú metriku, ako je podiel stratených zobrazení na základe Ad Ranku. Vyjadruje však % zobrazení, na ktoré ste sa mohli zobraziť, ale na základe rozpočtu, ktorý ste si stanovili sa vaše reklamy nezobrazovali tak často. Vaše kampane sú obmedzené rozpočtom a nedosahujú tak plný výkon, aký by mohli.

Odporúčaním je si zhodnotiť, či je pre vás kampaň dostatočne rentabilná a či spĺňa ciele, ktoré ste si stanovili. Ak áno, tak rozpočet odporúčam určite navýšiť najlepšie na takú hodnotu, aby podiel stratených zobrazení na základe rozpočtu bol 0 %. Vtedy využívate potenciál vášho rozpočtu naplno.

Príklad: Keďže vyššie spomínané kampane nie sú obmedzené rozpočtom a ich podiel stratených zobrazení na základe rozpočtu je 0 %, pridali sme ako príklad kampaň zameranú na dynamický remarketing. Tá sa zobrazuje v obsahovej sieti Google, preto sme pridali aj ďalšie stĺpce, ako sú podiel zobrazení v obsahovej sieti a podiel stratených zobrazení v obsahovej sieti na základe rozpočtu.

Podiel stratených zobrazení vo obsahovej sieti

 

Tu môžeme vidieť, že dynamický remarketing dosahuje iba zhruba 1/4 potenciálnych zobrazení. Vidíme, že kampaň je obmedzená rozpočtom a na základe neho stráca kampaň 32-percentný podiel možných zobrazení. Ak by sme teda nastavili rozpočet na neobmedzený, teoreticky by sme mohli zvýšiť náš podiel zobrazení až na zhruba 55 %.

Aký je teda záver?

Konkurenčné metriky sú veľmi dobrým nástrojom na to, aby ste odhalili nedostatky vašich kampaní a zlepšili tak ich výkonnosť. Tým, že sa vaša reklama bude zobrazovať častejšie tým pravým zákazníkom, dosiahnete lepšie výsledky. Dúfam, že vám článok pomôže dosiahnuť zlepšenie vašich kampaní a naplnenie vašich cieľov.