V súčasnom digitálnom svete, kde e-commerce neustále rastie a rozvíja sa, je nástroj ako Google Merchant Center kľúčovým prvkom pre každého obchodníka, ktorý chce rozšíriť svoj dosah a zvýšiť predaje. Tento článok poskytuje komplexný pohľad na to, čo presne Google Merchant Center predstavuje, ako funguje a aké výstupy nám prináša.

Čo je Google Merchant Center?

Google Merchant Center je nástroj, ktorý umožňuje obchodníkom a e-commerce platformám zobrazovať svoje produkty na rôznych reklamných Google platformách, vrátane Vyhľadávania Google, Google Shopping a Free Listing. Nástroj predstavuje most medzi obchodníkmi a zákazníkmi, umožňujúc efektívnejšiu prezentáciu produktov a lepšie cielenie reklám.

Ako Google Merchant Center funguje

Obchodníci najskôr nahrajú informácie o svojich produktoch do Google Merchant Centra prostredníctvom produktového feedu. Tento feed môže obsahovať informácie, ako názov produktu, popis, cena, dostupnosť, obrázky produktu a ďalšie relevantné údaje.

Po nahratí produktových dát Google používa tieto informácie na zobrazenie produktov v relevantných vyhľadávaniach na Googli prostredníctvom Google Shopping kampaní a Free Listingu. Toto umožňuje obchodníkom lepšie zasiahnuť svoju cieľovú skupinu a zvýšiť online predaje.

Základné výstupy a reporty z Google Merchant Centra

1. Produktová diagnostika – nachádza sa v sekcii „Diagnostics (Diagnostika)“ a poskytuje používateľom podrobné informácie o stave ich produktových záznamov a pomáha identifikovať a riešiť problémy, ktoré môžu ovplyvniť zobrazovanie ich produktov v Google Shopping a iných Google službách. Tu sú kľúčové aspekty, ktoré produktová diagnostika zahŕňa:

 • Identifikácia chýb a varovaní: Diagnostika odhalí chyby alebo varovania, ktoré sú spojené s produktovými záznamami. Chyby môžu zahŕňať problémy, ako sú nesprávne ceny, chýbajúce obrázky alebo nedostatočné popisy produktov, ktoré bránia zobrazovaniu produktov v reklamách. Varovania zvyčajne poukazujú na menšie problémy, ktoré by mohli byť optimalizované pre lepšiu viditeľnosť.
 • Prehľad stavu produktov: Umožňuje obchodníkom vidieť, ktoré produkty sú schválené, ktoré sú zamietnuté a z akého dôvodu, a ktoré čakajú na schválenie. Toto je kľúčové pre udržanie efektívneho produktového feedu.
 • Historické dáta: Diagnostika môže zahŕňať historické dáta, ktoré ukazujú, ako sa stav produktov menil v čase. Toto je užitočné na sledovanie vplyvu vykonaných zmien a optimalizácií.
 • Tipy na zlepšenie: Okrem identifikácie problémov môže produktová diagnostika poskytovať odporúčania na zlepšenie, ako sú návrhy na optimalizáciu popisov produktov, obrázkov alebo cenových stratégií.

Produktová diagnostika v Google Merchant Centre

2. Dashboard (Hlavný panel) – sa nachádza v sekcii Performance (Výkonnosť) a poskytuje dôležité informácie o výkonnosti vašich produktových záznamov a reklamných kampaní na Googli. Táto sekcia je zameraná na poskytovanie detailných údajov a analytických prehľadov, ktoré vám pomáhajú lepšie pochopiť, ako vaše produkty a reklamy rezonujú s potenciálnymi zákazníkmi. Zároveň tu môžete nájsť rôzne kategórie, ktoré poskytujú cenné informácie o výkonnosti vašich produktov a marketingových stratégií:

 • Products (Produkty): Táto kategória poskytuje detailné informácie o výkonnosti jednotlivých produktov v rámci vášho portfólia. Zahŕňa údaje, ako počet zobrazení, kliknutí, konverzných pomerov a ďalšie relevantné metriky, ktoré vám pomôžu pochopiť, ako sú jednotlivé produkty vnímané a aký majú vplyv na vaše celkové predaje.
 • Competitive visibility (Konkurenčná viditeľnosť): Poskytuje informácie o tom, ako vaše produkty stoja v porovnaní s konkurenciou. To môže zahŕňať porovnanie počtu zobrazení, trhového podielu a iných kľúčových metrík, ktoré ukazujú vašu pozíciu na trhu vo vzťahu ku konkurentom.
 • Market demand (Dopyt na trhu): Táto kategória analyzuje celkový dopyt na trhu pre vaše produkty alebo kategórie. Zahŕňa trendové analýzy, sezónne zmeny v dopyte a iné faktory, ktoré ovplyvňujú záujem zákazníkov o vaše produkty.
 • Pricing (Cenotvorba): Tu nájdete analýzy týkajúce sa cenových stratégií vašich produktov. Môže zahŕňať porovnanie cien s konkurenciou, identifikáciu cenových bodov, ktoré najlepšie konvertujú, a odporúčania na optimalizáciu cien pre zlepšenie konkurencieschopnosti a ziskovosti.
 • Promotions (Promo akcie): Poskytuje prehľad a analýzu efektivity vašich promočných kampaní a zliav. Táto sekcia pomáha pochopiť, aký vplyv majú rôzne promočné stratégie na zvýšenie záujmu o produkty a na zlepšenie predajných výsledkov.
 • Non-product website results (Výsledky mimo produktové stránky): Táto kategória sa zameriava na výkon vašej webovej stránky ako celku, nielen na konkrétne produkty. Zahŕňa údaje o návštevnosti, interakciách s obsahom stránky a iné metriky, ktoré pomáhajú pochopiť, ako efektívne vaša stránka podporuje vaše celkové obchodné ciele.

 Dashboard v Google Merchant Centre

3. Price competitiveness (Cenová konkurencieschopnosť) – nachádza sa v sekcii „Growth“ (Rast), kde nájdete niekoľko kategórií, ktoré vám poskytnú detailný pohľad na rôzne aspekty cenovej konkurencieschopnosti vašich produktov. Tieto kategórie zahŕňajú:

 • Products (Produkty): Poskytuje informácie o cenovej konkurencieschopnosti na úrovni jednotlivých produktov a umožňuje obchodníkom vidieť, ako sú ich konkrétne produkty cenovo umiestnené v porovnaní s rovnakými alebo podobnými produktami od konkurencie.
 • Brands (Značky): Táto kategória skúma cenovú konkurencieschopnosť produktov rozdelených podľa značiek a umožňuje obchodníkom pochopiť, ako sú ich produkty rôznych značiek cenovo poziciované voči konkurenčným značkám.
 • Categories (Kategórie): Zobrazuje cenovú konkurencieschopnosť z pohľadu rôznych produktových kategórií a umožňuje obchodníkom analyzovať, ako sú ich produkty v rámci určitých kategórií cenovo konkurencieschopné v porovnaní s podobnými produktami v tých istých kategóriách.
 • Product types (Typy produktov): Poskytuje prehľad o cenovej konkurencieschopnosti založenej na typoch produktov. Táto kategória je zameraná na špecifické typy alebo modely produktov v rámci vašej ponuky, kde pomáha identifikovať, ktoré konkrétne typy produktov potrebujú zmeny v cenovej stratégii, aby boli konkurencieschopnejšie.

Price competitivenes v Google Merchant Centre

4. Best sellers (Najpredávanejšie produkty) – nachádza sa v sekcii „Growth“ (Rast), kde sa nachádzajú informácie o top najpredávanejších produktoch a značkách v danom segmente v určitom časovom rozmedzí:

 • Top products (Top produkty): Zobrazuje produkty, ktoré majú najvyššiu mieru predaja alebo sú najpopulárnejšie medzi zákazníkmi v určitom časovom období v danej krajine.
 • Top brands (Top značky): Poskytuje prehľad o najpredávanejších značkách na širšom trhu alebo v konkrétnej krajine. Táto funkcia umožňuje obchodníkom porozumieť, ktoré značky sú aktuálne najpopulárnejšie medzi zákazníkmi v určitej geografickej oblasti, čo môže byť veľmi užitočné pri formovaní marketingových stratégií a rozhodovaní o sortimente produktov.

Best sellers v Google Merchant Centre

Google Merchant Center je kľúčový nástroj pre každého e-commerce obchodníka, ktorý chce maximalizovať svoju online viditeľnosť a predaje. Poskytuje bohaté analýzy a reporty, ktoré pomáhajú obchodníkom pochopiť trh, optimalizovať svoje produktové záznamy a zvýšiť efektivitu svojich reklamných kampaní. S týmto nástrojom môžete svoje produkty prezentovať presne tým zákazníkom, ktorí ich hľadajú a vytvoriť tak silný základ pre váš e-commerce úspech.