Spomeňme si niekoľko tipov, ako optimalizovať Performance Max kampane od Googlu tak, aby sme z nich vyťažili naozaj maximálny výkon s najvyššou efektivitou.

 

Kampane Performance Max od spoločnosti Google predstavujú pokročilý stupeň v automatizácii reklamy. Kampane sa sústreďujú na vyváženie efektívnosti a dosahovania ich maximálneho výkonu. Ich primárnym cieľom je získavať konverzie, kladú však zároveň veľký dôraz na udržanie nízkych nákladov na získanie zákazníka (CPA) a zabezpečenie vysokého výnosu z investícií do reklamy (ROAS).

Performance Max kampane sa vyznačujú využitím sofistikovaných stratégií pre stanovenie cien a ponúkajú široké možnosti pre prispôsobiteľnú reklamu. Umožňujú inzerentom osloviť široké publikum a prekonať výsledky tradičných reklamných kampaní. Aj napriek ich vysokému stupňu automatizácie je stále dôležité uplatňovať znalosti a skúsenosti PPC špecialistov.

Pozrime sa na to, ako z nich vyťažiť maximum.

1. Nielen Performance Max

Kampane Performance Max by mali dopĺňať tradičné kampane vo vyhľadávacej či obsahovej sieti Google. Týmto spôsobom môžu pomôcť objaviť viac konvertujúcich zákazníkov cez rôzne Google kanály, ako sú YouTube, Obsahová a Vyhľadávacia sieť, kanál Objaviť, Gmail a Mapy. 

Aj keď samostatné použitie Performance Max kampaní môže byť užitočné, najlepšie výsledky sa dosahujú, keď sú kombinované s tradičnými kampaňami. Táto kombinácia umožňuje využiť prednosti oboch prístupov, zvyšuje povedomie o značke a zároveň efektívne generuje konverzie. 

Takýto prístup pokrýva celý zákaznícky cyklus od uvedomenia si až po konverziu, čo vedie k lepšiemu výkonu a zvýšenej návratnosti investícií do reklamy (ROAS).

2. Segmentácia Performance Max (PMax) kampaní 

Segmentácia PMax kampaní je veľmi dôležitá. Inzerenti si totiž často stanovujú rôzne ciele pre rôzne kategórie produktov hlavne z dôvodu rozdielnosti marže. Segmentáciou týchto produktov do rôznych kampaní s rôznymi cieľmi ROAS môžu títo inzerenti maximalizovať svoju ziskovosť.

Rovnako tiež môžete otestovať segmentáciu PMax kampaní na základe už dosiahnutého ROAS/PNO. Takto si viete rozdeliť produkty podľa ziskovosti na Top, Mid, Low výkonnosť a pracovať s rôznymi cieľmi – ROAS či rôznou výškou rozpočtu.

Segmentovať môžeme tiež na základe kategórií produktov. Napríklad pri inzerentovi predávajúcom nábytok môžeme rozdeliť kampane na sedačky, jedálenské stoly, skrine, stoličky, svietidlá, koberce a pod. Následne pre každú kategóriu vytvoríme textové a bannerové podklady. Týmto zvýšime relevanciu reklám a tým aj výkonnosť naprieč všetkými kanálmi.

3. Report návštevnosti z Performance Max (PMax)

Ak sa pozriete na celkový výkon kampane PMax, je možné, že sa dostanete do pasce priemerov. Spoliehanie sa výlučne na priemery môže byť často zavádzajúce. Takto skreslené dáta nemusia presne reprezentovať skutočnosť, čo nám môže spôsobiť veľké problémy pri vyhodnocovaní týchto dát.

Priemery môžu zjednodušiť zložité dáta na jedinú hodnotu, ktorá nemusí zachytiť dôležité nuansy alebo iné odchýlky v rámci súboru údajov, čo môže maskovať variabilitu alebo rozsah hodnôt. To následne vedie k nesprávnym predpokladom o konzistencii alebo homogenite týchto dát.

Report návštevnosti z Performance Max (PMax)

Obrázok 1: Screenshot autora článku z reportu vygenerovaného spomínaným scriptom

Je napríklad nízke dosahované ROAS zapríčinené nízkym objemom vyhľadávania pre daný segment produktov a kampaň sa tak vo väčšej miere zobrazuje v obsahovej alebo vo video sieti? Na túto odpoveď potrebujeme vidieť report zdrojov návštevnosti z PMax kampane, ako môžeme vidieť na obrázku vyššie.

Na reporty návštevnosti z hľadiska ich zdroja, ale aj rôzne iné reporty, využívame vo Visibility skripty, ktoré dokážu hlbšie analyzovať dáta z PMax kampane. 

Ide napríklad o tento voľne dostupný skript, ktorý si viete pridať do Google Ads účtu. Skript následne pracuje plne automatizovane a dokáže vygenerovať množstvo zaujímavých reportov a dát.

4. Pridajte signály publika

Pridanie publík do kampane s maximálnym výkonom pomáha zlepšiť zacielenie a výkonnosť kampane. Kampane PMax využívajú strojové učenie na optimalizáciu zacielenia reklamy. Viac informácií o vašom relevantnom publiku poskytuje ďalší kontext pre algoritmus, ktorý pomôže ďalej zlepšiť efektivitu kampane. 

Inzerenti by tiež mali k PMax kampaniam pridať svoje remarketingové publiká. Napríklad pripojením zoznamu všetkých svojich existujúcich zákazníkov sa môžu rozhodnúť, že kampaň PMax uprednostní získavanie nových používateľov tak, že im priradí vyššiu hodnotu konverzie.

5. Vylúčte nerelevantné cieľové adresy 

Vždy sa uistite, že využívate pravidlá alebo máte vylúčené konkrétne URL adresy z PMax kampane. Zaistíte si tak to, že Google nebude zobrazovať vaše reklamy pre časti vášho webu, ktoré nechcete inzerovať. Vylúčte napríklad  obchodné či reklamačné podmienky, podmienky na vrátenie tovaru alebo aj blogové články.

Môžete tiež vylúčiť časti svojho webu, na ktoré sa zameriavajú iné kampane. Inzerent by mohol napríklad zo svojej kampane na nábytok vylúčiť všetky stránky, ktoré obsahujú cestu „interierove_doplnky“, aby zabezpečil, že sa používateľom zaujímajúcim sa o interiérové doplnky budú zobrazovať reklamy len z najrelevantnejšej kampane.

6. Vylúčte brandové kľúčové slová

Brandová kampaň vo vyhľadávaní zameraná na kľúčové slová vašej značky je kampaň, ktorá je nevyhnutná hlavne v prípade, ak na váš brand inzeruje niektorý z konkurentov.

Ak vylúčite tieto brandové kľúčové slová, nebudú kanibalizovať návštevnosť z vašej kampane vo vyhľadávaní. Návštevnosť z kampane vo vyhľadávaní by mala byť totiž lacnejšia, pretože využíva silu a relevanciu vašej vlastnej značky. 

7. Použite vylúčenia umiestnení na úrovni účtu

Ak chcete vylúčiť umiestnenia z PMax, budete ich musieť vylúčiť na úrovni účtu, pretože nie je možné pridávať negatívne umiestnenia do jednotlivých kampaní PMax. Túto možnosť nájdete v sekcii Zdieľaná knižnica v účte Google Ads.

Použite vylúčenia umiestnení na úrovni účtu

Obrázok 2: Screenshot autora článku z prostredia Google Ads

V rámci tohto zoznamu viete vylúčiť napríklad konkrétne kanály či videá na YouTube, weby, kategórie aplikácií či dokonca konkrétne mobilné aplikácie. 

Týmto spôsobom si viete vylúčiť napríklad kategórie webov či aplikácií, ako sú hry, online hry, filmy, hudba či rôzne iné. Zoznam vylúčených umiestnení odporúčame vždy vytvárať na základe dát zo všetkých kampaní v rámci Google Ads za ostatné obdobie.

Záver

Je dôležité zdôrazniť, že úspech v online marketingu nie je len o využívaní najnovších nástrojov, ale aj o ich vhodnom kombinovaní a prispôsobení podľa potrieb vašho webu či e-shopu. 

Performance Max kampane od Googlu ponúkajú nevídanú úroveň automatizácie a efektívnosti, ale ich skutočný potenciál sa odomyká až pri správnej integrácii s ostatnými typmi kampaní. Pridanie publík, správne vylúčenie nerelevantných cieľových adries, efektívna segmentácia kampaní či hĺbková analýza výkonu sú kľúčmi k maximalizácii výkonu vašich kampaní. 

Nezabudnite, že aj najpokročilejšia technológia potrebuje ľudský dotyk a odborné znalosti, aby bola plne využitá.