Black Friday sa blíži a inzerenti majú jedinečnú príležitosť zvýšiť predaj a zviditeľniť sa vo svete online reklamy. Pri plánovaní výkonnostných kampaní na tento špeciálny deň je kľúčové venovať pozornosť niekoľkým dôležitým aspektom, aby kampane boli efektívne a zaujali cieľovú skupinu.

Dôležité aspekty pre inzerentov

Cieľová skupina a segmentácia

Každá úspešná kampaň sa začína presným určením cieľovej skupiny. Identifikujte, kto sú vaši potenciálni zákazníci, aké sú ich záujmy a preferencie. Segmentácia môže zahŕňať demografické údaje, správanie online, predchádzajúce nákupy a ďalšie faktory. Čím presnejšie budete vedieť, kto je vaša cieľová skupina, tým efektívnejšie môžete prispôsobovať svoje kampane.

Príklad segmentácie Performance Max kampaní pri príležitosti Black Friday:

Príklad segmentácie Performance Max kampaní pri príležitosti Black Friday

Kľúčové slová a konverzné ciele

Výber správnych kľúčových slov je kľúčom k tomu, aby vaše reklamy boli viditeľné pre relevantnú cieľovú skupinu. Zamerajte sa na kľúčové slová súvisiace s Black Friday, akciami a zľavami. Okrem toho stanovte jasné konverzné ciele, ako napríklad nákupy, registrácie alebo stiahnutia. Sledovanie týchto konverzných cielov vám umožní merať úspešnosť kampaní.

Optimalizované vstupné stránky

Používateľov, ktorí kliknú na vašu reklamu, je dôležité presmerovať na optimalizovanú vstupnú stránku. Táto stránka by mala priamo súvisieť s vašou ponukou na Black Friday a zaroveň by mala byť ľahko navigovateľná. Jasná a viditeľná výzva k akcii (CTA – Call-to-Action) by mala používateľov povzbudiť k vykonaniu žiadanej akcie, ako je nákup alebo registrácia.

Vizuálne atraktívne reklamy

Výrazné vizuálne prvky sú kľúčom k tomu, aby vaše reklamy vynikli v množstve obsahu, s ktorým sa používatelia stretávajú. Pútavé obrazové reklamy alebo krátke videá s jasným posolstvom môžu zaujať pozornosť a vzbudiť záujem. Vizuálne prvky by mali jasne komunikovať zľavy a akcie.

A/B testovanie

Skúšobné kampane môžu priniesť dôležité informácie o tom, čo funguje najlepšie pre vašu cieľovú skupinu. Testujte rôzne varianty reklám, nadpisov, obrázkov a CTA prvkov. Testovanie vám pomôže zistiť, ktoré prvky majú väčší vplyv na konverzie a úspešnosť kampane.

Časovanie kampane

Určte optimálne časovanie pre spustenie a ukončenie kampane. Zvážte, kedy sú vaši potenciálni zákazníci najaktívnejší online. Okrem toho môžete vytvoriť tzv. „countdown“ akcie, ktoré vytvoria pocit urgentnosti a pomôžu zvýšiť naliehavosť:

Ukážka reklamy s countdown akciou

Sledovanie a analýza

Sledovanie výkonnosti kampane je nevyhnutné pre efektívne využitie reklamného rozpočtu. Sledujte vývoj konverzií, kliknutí, nákladov na konverziu a ďalších relevantných metrík. Tieto údaje vám umožnia prispôsobovať kampane na dosiahnutie čo najlepších výsledkov.

Reagovanie na zmeny

Black Friday môže priniesť neočakávané zmeny v správaní a preferenciách zákazníkov. Buďte pripravení prispôsobiť sa a meniť svoje kampane na základe aktuálnych dát a trendov. Počas tohto dynamického obdobia je flexibilita kľúčom k úspechu.

Vytvorenie udalosti sezónnej úpravy

Sezónne úpravy umožňujú prispôsobiť stratégie ponúk predpokladaným zmenám v konverzných pomeroch, ktoré môžu nastať v dôsledku budúcich udalostí, ako sú výpredaje alebo propagačné akcie. Tieto úpravy fungujú tak, že umožňujú naplánovať zvýšenie alebo zníženie konverzných pomerov v závislosti od očakávaných zmien, ktoré tieto udalosti prinesú.

Príkladom môže byť 3-dňový Black Friday výpredaj, počas ktorého očakávate nárast konverzných pomerov o 50 %. Vytvorením sezónnej úpravy môžete pre tieto 3 dni zvýšiť konverzný pomer o 50 %. Po skončení výpredaja sa automatické ponuky okamžite vrátia k pôvodnému stavu bez potreby manuálneho zásahu.

Využitie konkrétnych typov kampaní pri Black Friday

Google Ads

Kampane zamerané na vyhľadávanie: Optimalizujte svoje kľúčové slová tak, aby ste prilákali zákazníkov s vysokým záujmom o nákup. Zvážte pridať kľúčové slová ako „Black Friday zľavy“ alebo „vianočné zľavy“. 

Veľmi vhodné je tiež využiť tzv. rozšírenie o promo. Toto rozšírenie môže zvýšiť atraktivitu vašich textových reklám vo vyhľadávaní tým, že zviditeľní vašu akciu či výpredaj. Zároveň ponúkne ľuďom, ktorí hľadajú výhodné ponuky od vašej firmy, viac informácií o danej akcii.

Obsahové kampane: Používajte vizuálne atraktívne bannery a cieľte webové stránky s obsahom týkajúcim sa priamo Black Friday akcie.

Nákupné kampane: Ukážte svoje produkty priamo vo výsledkoch vyhľadávania. Uistite sa, že váš produktový feed je aktualizovaný a optimalizovaný. Využiť tiež odporúčame nepovinný atribút sale_price, ktorý upozorní používateľa na zľavnenú cenu daného produktu.

Kampane na generovanie dopytu: Kampane na generovanie dopytu dokážu zaznamenať interakcie a aktivity na platformách ako YouTube, YouTube Shorts, kanál Objaviť a Gmail. Sú ideálne pre inzerentov s fokusom na sociálne médiá, ktorí si prajú prezentovať vizuálne atraktívne a viacformátové reklamy na najefektívnejších Google platformách, ktoré sú pre inzerentov k dispozícii.

Video kampane: Propagujte svoje zľavy prostredníctvom pútavého videoobsahu na platforme YouTube. Môžete využiť pútavé videokampane s rôznymi formátmi videoreklamy a oslovovať zákazníkov rôznymi spôsobmi. 

Vhodné videoformáty pre Black Friday sú napríklad:

  • Preskočiteľné reklamy in‑stream
  • Nepreskočiteľné reklamy in‑stream
  • Videoreklamy in‐feed
  • Mikrospoty

Facebook Ads

Carousel reklamy: Zobrazte viacero rôznych produktov alebo zdôraznite rôzne vlastnosti jedného produktu:

Ukážka carousel reklamy

Dynamické reklamy: Cez tzv. dynamický remarketing viete napr. spätne osloviť používateľov, ktorí si prezerali vaše produkty prípadne ich vložili do košíka, ale nenakúpili ich. Takto ich veľmi efektívne povzbudíte daný nákup dokončiť.

Videoreklamy: Vytvorte pútavé videá, ktoré predstavujú vaše zľavy na Black Friday alebo rozprávajú presvedčivý príbeh o vašej značke. Využiť môžete rôzne formáty, či už s pomerom strán 1:1 alebo v rámci stories a reels s pomerom strán 9:16 na výšku.

Collection: Kolekcia je formát reklamy, ktorý ľuďom umožňuje prejsť od objavovania k nákupu hladko a pútavo. Každá reklama kolekcie obsahuje hlavné video alebo obrázok s tromi menšími obrázkami umiestnenými nižšie v mriežkovom rozložení. Zákazníci, ktorí kliknú na vašu reklamu, budú bezproblémovo presmerovaní na rýchlo načítavajúci sa vizuálny zážitok, ktorý je poháňaný technológiou Instant Experience. To všetko bez opustenia Facebooku alebo Instagramu:

Ukážka colleciton reklamy

Záver

Black Friday ponúka podnikom významnú príležitosť zvýšiť svoje predaje. Efektívnym využitím Google Ads a Facebook Ads môžu podniky dosiahnuť svoje cieľové publikum, zvýšiť návštevnosť a maximalizovať konverzie. Dôkladná príprava, kreatívne stratégie a neustála optimalizácia sú kľúčom k úspešnej online kampani zameranej na Black Friday.