Definícia

CPA je skratka pre cost per action, teda cena za akciu/konverziu. Príkladom akcie je prihlásenie sa na odber newslettera, vyplnenie online formulára, telefonát, napísanie e-mailu alebo nákup produktu či služby.

CPA sa taktiež využíva ako jeden z modelov financovania platenej reklamy v online marketingu. Za reklamu v tomto prípade platíme len vtedy, ak dôjde k vopred definovanej akcii alebo konverzii.

Popis

Keďže platba za reklamu je založená na vykonaných akciách, inzerent má väčšiu kontrolu nad sledovaním a maximalizáciou návratnosti investícií v rôznych marketingových kanáloch.

Sledovanie CPA zabezpečuje, že investujete do nákladovo najefektívnejších kanálov, a zároveň pomáha pri vyhodnocovaní rôznych marketingových aktivít. Na sledovanie konverzií možno použiť napríklad nástroj Google Analytics. Získané informácie nám môžu pomôcť pri vytváraní účinnej marketingovej stratégie.

CPA ako Metrika pre vyhodnocovanie

Metriku CPA vieme dobre využiť v PPC kampaniach, vzťahuje sa na kampane, v ktorých meriame konverzie, ale nie ich peňažnú hodnotu.

Meriame napríklad počet odoslaných dopytov, zadaných objednávok, odoslaných formulárov, stiahnutých e-bookov a podobne, náklady na akciu (CPA) sú zvyčajne najdôležitejšou štatistikou, podľa ktorej budeme posudzovať výkonnosť kampane. 

CPA ako ponuková stratégia

CPA sa môže používať aj ako označenie stratégie ponuky. V službe Google Ads je k dispozícii cieľová CPA. Napriek tomu, že inzerenti platia za kliknutie, tak sa Google snaží, aby inzerenti dosiahli v rámci určitého rozpočtu čo najviac konverzií za určitú cenu.

Stratégia CPA je k dispozícii v kampaniach Google Ads pre vyhľadávaciu a aj obsahovú sieť.

Reklamy na Facebooku taktiež poskytujú optimalizáciu ponuky s cieľom maximalizovať konverzie podľa stanovenej ceny; inzerenti avšak stále platia za zobrazenie reklamy.

Ako zistiť CPA

Vzorce pre výpočet nákladov na akciu môžu byť pomerne zložité, ale najzákladnejší postup je nasledovný: Celkové marketingové výdavky (mesiac/rok) delené celkovým počtom získaných konverzií (akcií) sa budú rovnať hodnote CPA, ktorú hľadáme.

Príklad

Keď minieme 100 € na facebook reklamy a získame z toho 10 akcií (objednávka, email, telefonát…), tak priemerná hodnota jednej akcie zákazníka, ktorú reklamou dosiahneme, je 10 € = naša CPA.