Definícia

Webstránka je súbor HTML dokumentov, ktoré môžeme nájsť zvyčajne v rámci jednej domény na internete. Na webstránke sa okrem klasického obsahu, akým je text, nachádzajú tiež obrázky, fotografie či videá.

Popis

Webstránka je tvorená z mnohých HTML dokumentov, nazývaných podstránky. Tieto podstránky sú uložené na konkrétnej doméne. Doménu by sme si však nemali zamieňať s webstránkou. Doména je adresa, cez ktorú sa dostaneme na obsah daného webu.

Pre štruktúru stránky je dôležitý HTML jazyk. HTML nie je programovací jazyk, no vieme ním definovať, ktorý element sa má zobraziť a kedy. V kóde sa nachádza font, farba či informácia, kde sa zobrazujú videá a obrázky – v závislosti od zariadenia, ktoré je používané. Ak je webstránka prispôsobená mobilným zariadeniam, hovoríme, že má responzívny dizajn. 

Na internete nájdeme rôzne druhy webstránok, patrí medzi ne napríklad:

  • Blog

Blog je jedným z najčastejších typov webstránok na internete. Pôvodne slúžil najmä ako platforma, kde jednotlivci písali svoje subjektívne názory na rôzne témy. Dnes má blog viacero typov využitia. Dobrým príkladom je firemný blog, na ktorý zamestnanci prispievajú obsahom relevantným pre daný biznis.

  • E-shop

E-shop je webová stránka navrhnutá pre účely online nakupovania. Stránka ponúka nielen informácie o produktoch či službách, ale aj možnosť nakúpiť ich online. 

  • Cenové porovnávače

Tento typ webstránky používateľom ponúka možnosť porovnania ceny pre určitý produkt.

Medzi ďalšie druhy patria napríklad spravodajské portály, fóra alebo sociálne siete.