Definícia

JavaScript je programovací jazyk, ktorý je určený predovšetkým pre tvorbu webových stránok. Skripty tohto programu sa zapisujú priamo do HTML kódu a v súčasnosti sú už súčasťou väčšiny webov.

Popis

Pomocou jazyka JavaScript je možné na webovej stránke vytvoriť vyskakovacie okná a rôzne interaktívne prvky, ako animácie, približovanie obrázkov či prehrávanie audiovizuálneho obsahu. Funguje na strane návštevníka v prehliadači, nezávisle od servera alebo akéhokoľvek programu.

Hlavným prínosom JavaScriptu je rýchlosť a možnosť vytvorenia dynamickejších stránok, lepšie spracovanie dát alebo prispôsobenie stránok špecifickým požiadavkám. V minulosti JavaScript narážal na problémy s kompatibilitou prehliadačov a stránky sa tak nezobrazovali správne. Dnes je však bežnou súčasťou webových stránok, ktoré fungujú bez väčších problémov aj s JavaScriptom.

Medzi najväčšie nevýhody patrí potenciálna hrozba zneužitia kódu alebo zákaz JavaScriptu v prehliadači používateľom. Preto stránku treba navrhnúť tak, aby fungovala aj bez JS.