Definícia

Webový prehliadač, alebo anglicky web browser, je softvérové riešenie, ktoré umožňuje používateľom hľadať a prehliadať obsah na internete. Medzi najznámejšie a najpoužívanejšie prehliadače patrí Chrome, Safari, Edge, Firefox alebo Opera.

Popis

Základným princípom webových prehliadačov je render kódov v programovacom jazyku HTML. HTML kód môže obsahovať text, spätné odkazy, obrázky, CSS alebo funkcie na báze JavaScriptov. Prehliadač by sme tak mohli opísať ako spojku medzi používateľom a serverom, kde je uložený všetok obsah na internete. O týchto serveroch, dátových centrách, píšeme v našom blogovom článku o internete. O presné a rýchle zobrazenie želaného obsahu sa starajú URL adresy a IP adresy, ktoré slúžia ako navigácia pri zobrazovaní obsahu.

Ak vás zaujíma používanie prehliadačov, tak vám odporúčame prehľadné dáta o trhovom podieli na portáli Statcounter.