Definícia

URL (Uniform Resource Locator) je anglický výraz pre jednotnú adresu zdroja, často nazývanú aj webová adresa. Každá URL adresa je unikátna a popisuje presné umiestnenie súboru na internete. Pod pojmom súbor sa často rozumie práve webstránka, no môže ísť aj o dokumenty, obrázky či videá.

Popis

URL sa skladá z niekoľkých častí – spravidla ide o protokol, názov domény a cestu. Práve tieto časti pomáhajú webovému prehliadaču pochopiť, ako a kde má zdroj získať.

Ako príklad môžeme uviesť: https://visibility.sk/sluzby/marketingova-strategia/

Na začiatku každej URL adresy stojí typ protokolu. V minulosti bežne používaný HTTP protokol bol aj v našom príklade nahradený zabezpečenou verziou HTTPS. Ďalšou súčasťou URL adresy je samotná doména. Zvyčajne ide o názov webovej stránky spolu s doménou najvyššej úrovne (TLD). Vyššie ide o označenie .sk, no stretnúť sa môžeme aj s koncovkami .com, .org či .edu. Na samotnom konci nájdeme tzv. cestu, ktorá slúži pre nasmerovanie na konkrétnu podstránku. Môžeme tam nájsť napríklad názvy kategórií alebo produktov a služieb v prípade, že je URL dobre optimalizovaná.

Prečítajte si tiež náš článok od Jara Urama Ako na optimálnu štruktúru URL adries.