URL (Uniform Resource Locator) označuje presné umiestnenie stránky, resp. súboru na internete. Táto adresa sa objavuje vo výsledkoch vyhľadávania (SERP), má svoju formu a môže ovplyvniť vašu pozíciu vo vyhľadávaní. 

Prečítajte si nášho sprievodcu URL adresami. Dozviete sa, čo je to URL adresa, z čoho sa skladá, aká je jej optimálna dĺžka a ako postupovať pri tvorbe štruktúry URL adries na webe.

Čo je to URL adresa?

URL adresa sa v bežnej komunikácii nahrádza pojmom webová adresa. Ak sme na začiatku uviedli, že ide o umiestnenie súboru na internete, tak súborom sa často rozumie práve webstránka. URL adresa však nie je limitovaná len na webstránky, ale má ju každý jedinečný obsah na internete, čiže PDF dokumenty, obrázky, videá a iné.

V súvislosti s URL adresami sú dôležité domény a IP adresy. Domény vznikli z potreby nahradiť neprehľadné zhluky čísel v podobe IP adries. IP adresy by pre používateľa boli veľmi nepraktické, ale internet komunikuje práve cez ne. Keď zadáte adresu webu do prehliadača, tak hľadá jej IP adresu, napríklad 79.189.168.234, a nájde ju pomocou DNS servera.

Na to, aby sa user friendly názvy domén pretransformovali na IP adresy a naopak, sú dôležité DNS. DNS sú systémy alebo servery, ktoré si môžeme prirovnať k telefónnym zoznamom. V nich sa nachádzajú názvy domén a k nim priradené IP adresy. Práve DNS eliminovali používanie IP adries pre bežných používateľov internetu.

Ako funguje prehliadanie?

Práca prehliadača pri hľadaní konkrétnej domény prebieha nasledovne:

 • Používateľ zadá doménu: Používateľ môže vyhľadávať názvy domén alebo sa na ne dostať cez odkaz vďaka DNS, ktorý im priraďuje IP adresy.
 • Prehliadač spracuje požiadavku: Prehliadač najskôr „navštívi” DNS systém, kde si zistí reálnu adresu domény. Následne na základe IP adresy „požiada” server, aby mu odoslal kód, v ktorej je stránka skonštruovaná – HTML, CSS, JavaScript.
 • Server odošle obsah webstránky: Ak je požiadavka spracovaná úspešne (status code 200), tak server pošle všetky dáta webstránky do prehliadača.
 • Prehliadač spracuje webstránku: Prehliadač obdržané dáta vyhodnotí, spracuje a vytvorí z nich takzvaný Document Object Model (DOM). DOM môžete vidieť, keď kliknete pravým tlačidlom na stránku a zvolíte možnosť preskúmať (ang. inspect). Rovnako funguje aj klávesová skratka Ctrl + Shift + I.
 • Webstránka sa zobrazí v prehliadači: Ak prehliadač spracuje všetky potrebné časti kódu na správne zobrazenie (render) webstránky, tak nastal váš čas surfovať daným obsahom.

Z čoho sa skladá URL adresa?

Ak si rozpitveme URL adresu, tak zistíme, že sa skladá z viacerých častí – povinných aj nepovinných. Ktoré sú to?

Vo všeobecnosti môžeme vychádzať z tohto vzorca:

protokol://subdoména.NázovDomény.DoménaNajvyššejÚrovne/CestaKSúboru

Do formulky si dosadíme URL adresu tohto blogu:

https://www.visibility.sk/blog/dokonala-struktura-url

Malé a veľké písmená v URL

V našom príklade sme si uviedli kombináciu malých aj veľkých písmen. Záleží však na tom? Jednoznačne, priatelia!

Protokol a doména sa môžu písať prakticky akokoľvek, pretože sú case-insensitive. Prehliadač vyhodnotí www.visibility.sk rovnako ako WWw.VISibiLiTy.sK. Na druhej strane, časť za lomkou za doménou najvyššej úrovne je case-sensitive, takže www.visibility.sk/blog/ nie je to isté ako www.visibility.sk/Blog/.

Časti alebo aj celé URL adresy môžu byť pre niektoré servery case insensitive. To je hlavne pri serveroch bežiacich na technológii Microsoftu. Tieto budú vyhodnocovať veľké a malé písmená rovnako. Východiskom však musí byť vždy predpoklad, že URL adresy sú case sensitive, pretože nie je ľahké odhadnúť, ako server zareaguje, a či je schopný odhaliť preklep.

Niektoré služby, ako napr. skracovače URL adries, sa dokonca na veľké a malé písmená spoliehajú a využívajú ich zámerne, pričom zámena veľkosti písmena znamená úplne inú URL. Z tohto dôvodu aj Google zvyčajne indexuje URL adresy spôsobom case sensitive, pretože aj malá zmena (veľkosť písmena) môže znamenať iný obsah. Rovnako senzitívne je vnímaná aj lomka na konci URL adresy, označovaná pod pojmom trailing slash.

Poďme si rozobrať jednotlivé časti URL adresy.

Protokol

Na začiatku URL stojí typ protokolu. V anglických jazykoch sa táto časť môže nazývať scheme. Protokol dáva pokyny prehliadaču, akým spôsobom má získať informácie zo servera alebo ako s nimi narábať.

V minulosti bol štandardom protokol HTTP, dnes už Google odporúča, aby ho majitelia stránok nahrádzali zabezpečenou verziou HTTPS. Bezpečný certifikát šifruje informácie, ktoré vkladáte na web – heslá, údaje z kreditnej karty a iné. Navyše, od júla 2018 Google Chrome zobrazuje HTTP stránky ako nezabezpečené. Tým sa zhoršuje váš ranking a tiež klesá dôveryhodnosť stránky v očiach používateľov.

Alternatívou za HTTP môže byť aj protokol HTTP/2, ktorý zlepšuje výkon stránky, jej bezpečnosť a zefektívňuje komunikáciu medzi prehliadačom a serverom. Na HTTP/2 sa môžete presunúť, len ak máte HTTPS.

Doména

Doména sa môže skladať z troch častí:

 • Subdoména: Ide o nepovinnú časť, ktorá nasleduje po protokole. Obvykle natrafíte na blogové subdomény, čiže blog.priklad.sk. Technicky sa za subdoménu považuje aj www. Použitie www pred názvom domény je taktiež nepovinné, avšak je potrebné počítať s tým, že Google považuje visibility.sk a www.visibility.sk za 2 rozdielne stránky a domény. Z hľadiska SEO by využitie alebo vynechanie www nemalo ovplyvniť vašu pozíciu vo vyhľadávaní. Ak sa rozhodnete prejsť z www na „bez www“ alebo opačne, tak vám odporúčame trvalopresmerovať pôvodný obsah cez statusový kód 301, aby vyhľadávače nemali zmätok v duplicite obsahu.
 • Doména druhej úrovne: Je to názov vašej stránky. Každá doména má priradenú svoju IP adresu.
 • Doména najvyššej úrovne: Domény najvyššej úrovne pôvodne definovali význam stránky. Koncovka .com predstavovala komerčné účely, .edu slúžila pre vzdelávacie inštitúcie, .org používali najmä neziskové organizácie. Postupne sa vytvorili domény najvyššej úrovne viažúce sa s krajinou (.sk). Treťou skupinou sú sponzorované domény, na ktoré dohliadajú súkromné organizácie (napr. Google).

Cesta k súboru

Časť za doménou je pomerne variabilná a mení sa v závislosti od toho, ako sa preklikávate jednotlivými podstránkami webu. Môžu sa tu nachádzať názvy priečinkov, produktov alebo služieb, kategórie alebo parametre, pomocou ktorých hľadáte či filtrujete obsah na stránke.

Kedysi táto cesta vypovedala o fyzickom umiestnení daného obsahu na webovom serveri. Dnes sa to nastavuje manuálne pre potreby používateľov a vyhľadávačov – k tomu sa dostaneme už o chvíľu.

Zásady správnej tvorby URL adries

Keď už viete, z čoho sa skladá URL adresa, tak si jednu môžete uvariť aj sami. Budete potrebovať tieto ingrediencie.

Kľúčové slová

Používanie kľúčových slov sa vývojom algoritmov vyhľadávačov zmenilo, ale stále sú relevantné – aj v rámci URL adries. Ak sa zaoberáte tvorbou URL adresy pre váš web, tak už určite máte za sebou analýzu kľúčových slov, a teda viete, na ktoré frázy chcete cieliť a ktoré sú pre vás relevantné. Túto vedomosť môžete zúžitkovať a aplikovať ju aj tu. Samozrejme, používanie kľúčových slov musí byť prirodzené.

Je potrebné vyhnúť sa vkladaniu kľúčových slov „nasilu”. Predstavte si, že predávate whiskey. Určite nechcete, aby vaša URL vyzerala nejak takto:

https://kvalitnawhiskey.sk/americka-whiskey/kukuricna-whiskey/jim-beam-whiskey/

Prečítajte si to z pohľadu používateľa a zvoľte prirodzenejšiu cestu:

https://kvalitnawhiskey.sk/americka-whiskey/jim-beam-500-ml

Takáto URL znie prirodzene, je krátka a používateľ má jasnú predstavu, čo sa na nej nachádza.

Čo sa týka využitia kľúčových slov v URL adrese, tak netreba zabúdať ani na obrázky. Mnohí nahrávajú obrázky na server v pôvodnom názve typu DSC25665.jpg a podobne. Aby ste sa však o krôčik priblížili k pomyselnému SEO ideálu, je vhodné, aby názvy obrázkov boli deskriptívne, obsahovali kľúčové frázy, boli bez diakritiky, veľkých písmen a medzier.

Príklad:

hnedy-pes-hrajuci-sa-na-trave-pred-rodinnym-domom.jpg

Cesta k súboru na webe by mohla vyzerať nasledovne:

https://priklad.sk/assets/images/blog/hnedy-pes-hrajuci-sa-na-trave-pred-rodinnym-domom.jpg

https://priklad.sk/wp-content/uploads/hnedy-pes-hrajuci-sa-na-trave-pred-rodinnym-domom.jpg

Jasná štruktúra

Jasná a hlavne čitateľná štruktúra úzko súvisí s predošlým bodom. Optimalizácia webového obsahu sa už dávno nerobí len na to, aby sme „oklamali” vyhľadávače, a takým spôsobom sa dostali na prvé miesto v SERP-e. Namiesto toho sa ťažisko presúva na ľudí, a ak sú spokojní s obsahom, ocenia to aj vyhľadávače.

Čitateľnosť je subjektívna vec, ale napríklad, ak do URL prehľadne zahrniete kategóriu produktu/služby, tak ste na správnej ceste za dobrou štruktúrou. Z URL by mal používateľ intuitívne a bez námahy vyčítať, v akej časti webu sa nachádza alebo s akým obsahom práve interaguje.

Príklad: https://priklad.sk/kategoria-sluzieb/konkretna-sluzba

Čitateľ jasne vie, v ktorej kategórii stránky sa nachádza. To, či je potrebné uviesť aj kategóriu a ako tvoriť URL pri e-shopoch a blogoch, si rozoberieme v sekciách nižšie.

Nadbytočné slová

URL adresa by mala byť stručná, ale výstižná. Na to, aby používateľ chápal, čo sa na webe nachádza, nemusíte kopírovať presné titulky. Vynechávajte neplnovýznamové slová (spojky, častice atď.)

Príklad: Vytvárate URL adresu článku s titulkom Porovnanie: Americká a írska whiskey. Ktorá chuť zvíťazí?

URL adresa k takémuto článku by mohla vyzerať nasledovne: /blog/americka-a-irska-whiskey-porovnanie/

Čitateľ vie, v ktorej sekcii webu sa nachádza a o čom daný článok bude, pričom si URL zachováva optimálnu dĺžku, stručnosť a jasnosť.

Optimálna dĺžka

Z predošlého bodu si môžeme jednoducho odvodiť to, že kratšie URL sú lepšie. Viacej sa na ne odkazuje, môžu vystupovať ako anchor text, používateľ aj vyhľadávač chápu štruktúru vášho webu.

Na druhej strane, neskracujte URL, ak by následne stratila zmysel. Ak by sme pracovali s predošlým príkladom, tak by to vyzeralo takto: /blog/porovnanie-whiskey/. Akej whiskey? Čo sa porovnáva? Preto je potrebné nájsť pomer medzi dĺžkou a významom.

TIP: Limit dĺžky URL v SERP-e je 512 pixelov, čo je asi 75 znakov. Overiť si to môžete napríklad vo free nástroji od Mangools.

Dynamické parametre

URL môže obsahovať dynamické časti, ktoré sa menia napríklad pri používaní filtrov. Výsledok môže vyzerať nasledovne:

https://kvalitnawhiskey.sk/zla-url-adresa18844551.htm#f&cst=1&cud=0&pg=1&prod=

Určite sa zhodneme, že daná adresa nie je oku vábivá a nevieme z nej prakticky nič vyčítať. Ak je to možné, tak skúste čo najviac zredukovať množstvo dynamických parametrov. Pomôcť vám môžu nástroje ako Mod Rewrite alebo URL Rewrite Module.

Dôvod, pre ktorý by ste sa mali vyhýbať dynamickým častiam, je jednoduchý. V podstate to porušuje všetko, o čom sme hovorili predtým. Štruktúra je nejasná, používateľ nevie, čo sa na stránke nachádza, a navyše môže byť adresa zbytočne dlhá.

Čo sa týka crawlovania, Google a ani ostatné vyhľadávače nemajú problém s dynamickými „featurkami”, ale z hľadiska UX a sčasti aj SEO, je lepšie vyhýbať sa im. Samozrejme, ak to ide.

Na druhej strane, ani v SEO svete sa nastavenia nedelia len na biele a čierne. Dlhá URL s dynamickými parametrami môže byť pre používateľa aj užitočná. Kedy? Predstavte si, že si hľadáte zájazd alebo letenky z bodu A do bodu B. V takomto prípade je vhodné, keď sa parametre v URL adrese zmenia na základe filtra a url môžete jednoducho poslať svojmu dovolenkovému „parťákovi”.

Nezabúdajte, že pri filtroch je podstatné dobre nastaviť kanonizáciu. Ďalšou možnosťou je vyhodiť URL s danými parametrami z crawlovania cez robots.txt alebo nastaviť meta tag noindex.

Kanonizácia

Predstavte si, že máte na vašom e-shope s whiskey možnosť filtrovať jednotlivé nápoje podľa abecedy, ceny, roku výroby atď. Každý jeden filter by mal jedinečnú URL, avšak obsah na stránke by sa v podstate nemenil, len sa preusporiadal. To by vyhľadávač mohol vyhodnotiť ako duplicitný obsah a váš ranking by mohol klesnúť.

Spôsob, ktorým sa dá tomuto efektívne predísť, je kanonizácia. Ak máte viaceré URL-ky s rovnakým alebo veľmi podobným obsahom, tak do sekcie <head> pridajte tag rel=„canonical”. V ňom si označíte URL, ktorá bude indexovaná. Takéto využitie je vhodné najmä pre sféru e-commerce.

Kanonizácia sa dá využiť aj v prípade uverejnenia rovnakého článku na 2 alebo viacerých stránkach. Ak sa všetky strany dohodnú, je vhodné aplikovať canonical tag pre označenie pôvodného obsahu.

Presmerovanie

Ak migrujete na novú webstránku, veľmi pravdepodobne využijete presmerovanie, čiže redirect známy aj ako statusový kód 301. Tento kód hovorí vyhľadávaču to, že ste svoj obsah permanentne presunuli na novú stránku. A novou stránkou sa môže rozumieť aj presun z priklad.sk na www.priklad.sk, keďže pre Google sú to dva rozdielne weby.

Počet presmerovaní by ste však mali limitovať na jedno, maximálne dve. To znamená, že redirect zo stránky A na stránku B je úplne v poriadku. Takisto nie je veľká chyba, ak z B budete presmerovaní na C. Lepšou alternatívou by však bol redirect z A priamo na C.

Ak je týchto „skokov” priveľa, proces načítania sa môže spomaliť alebo dokonca neuskutočniť. Vyhýbajte sa viacnásobným redirectom a v budúcnosti sa vyhnete zbytočným problémom.

Správne presmerovanie cez 301

Štruktúra URL

Po obsiahlych smerniciach si môžeme načrtnúť, ako taká štruktúra môže vyzerať. Je nutné počítať s tým, že ide o pomerne individuálnu záležitosť, ktorá závisí od štruktúry, veľkosti, ale aj zamerania vašej webstránky.

E-shop

Povedzme, že máte e-shop. Všeobecná štruktúra by mohla vyzerať nejako takto:

https://domena.sk/kategoria/produkt

V našom príklade s lahodnou whiskey by to vyzeralo nasledovne:

https://kvalitnawhiskey.sk/americka-whiskey/jim-beam

E-shop však môže byť zradný v tom, že obvykle pri ňom máte možnosť filtrácie produktov na základe ceny, farby, veľkosti atď. Tým pádom sa časť vašej URL adresy môže meniť podľa filtra a vyzerať takto:

https://kvalitnawhiskey.sk/americka-whiskey/jim-beam?min_price=0&max_price=100

Schválne sme napísali, že URL sa môže meniť, pretože vďaka javascriptom si ju môžete nastaviť tak, aby ostala celá statická aj pri filtrovaní. V ideálnom prípade si na rôzne filtre môžete nastaviť vstupné stránky so statickou URL adresou.

Filtrácia produktov úzko súvisí s kanonizáciou, ktorej sme sa venovali v pasážach vyššie. Tu je potrebné dbať na to, že nie všetky filtre by sa mali kanonizovať a na niektoré by ste mali vytvoriť jedinečné vstupné stránky s unikátnymi meta titulkami, H1 tagom, popismi a ďalším obsahom. Tieto landing pages budú riadne indexované a tým pádom vyhľadateľné v Googli.

Filtre v podobe ceny alebo zoraďovania na základe rôznych parametrov (abecedne, podľa ceny atď.) nemajú reálnu hľadanosť, čiže im nie je potrebné vytvárať vlastné stránky. Na druhej strane, sú filtre, ktoré sú často vyhľadávané – napríklad farby.

Čo sa oplatí kanonizovať a čomu je vhodné vytvoriť vstupnú stránku, môžete zistiť napríklad prostredníctvom analýzy kľúčových slov. Oprieť sa môžete aj o štatistiky predaja. Ak máte produkt, o ktorom viete, že je oň veľký záujem, stojí za zváženie vytvorenie vstupnej stránky a podporenie tak jeho organickej návštevnosti.

Druhý variant je ten, že kategórie v e-shope síce zachováte, ale pri konkrétnych produktoch ich v URL vynecháte. Tým docielite kratšiu URL adresu, na druhej strane stratíte deskriptívny aspekt, ktorý má URL spĺňať.

Problematické vytváranie štruktúry, a teda aj URL adries, nastáva pri väčších weboch, kde existuje viacero variant, ako k nim pristupovať. Ak máte veľký web s množstvom kategórií a hlbokou štruktúrou, určite odporúčame implementovať takzvané breadcrumbs (omrvinkovú navigáciu). Ich úlohou je zlepšiť orientáciu na stránke a zjednodušiť pohyb vo vybraných kategóriách. Viac sa o nich dočítate napríklad v rozsiahlom článku od Search Engine Journal.

Odporúča sa, aby breadcrumbs a štruktúra webu boli od seba nezávislé. Ak má e-shop hlbokú štruktúru, mali by ste docieliť, aby to bolo vidieť v navigácii, avšak v URL to môže byť vynechané. Pri veľkých e-shopoch často dochádza k tomu, že jeden produkt môže byť zaradený do viacerých kategórií. Práve to posilňuje potrebu odstrániť kategórie z URL adresy. Vďaka tomu budete môcť v budúcnosti oveľa ľahšie meniť štruktúru kategórií bez toho, aby to ovplyvnilo URL adresy produktov, a ušetríte si veľa práce s 301 presmerovaniami.

Ak máte menší e-shop s produktami, ktoré pasujú výhradne do jednej kategórie, pokojne ich môžete uviesť aj s kategóriou v URL adrese a v budúcnosti by vám to nemalo robiť problém.

Aby to náhodou nebolo jednoduché, musíte počítať ešte aj s tým, že vo viacerých redakčných systémoch je nemožné nastaviť kategóriu produktu. Napríklad vo Wordpresse, na ktorom beží až 35 % internetového obsahu, je základné nastavenie /produkt/nazov-produktu.

Príklad vynechanej kategórie v URL adrese:

https://domena.sk/produkt

https://kvalitnawhiskey.sk/jim-beam-12-rokov-7-dcl

Nech využijete akýkoľvek model, je podstatné zachovať jednotný štýl URL adries. Ak vynechávate kategóriu produktov, robte to naprieč celým webom a to platí aj v opačnom prípade. Štruktúra URL adries by mala byť hlavne čo najlogickejšia a najjednoduchšia – podobne ako napríklad v prípade priečinkov uložených na disku. Štruktúra by mala kopírovať prirodzený ľudský spôsob vyhľadávania a navigácie v konkrétnom e-shope.

Blog

Ak máte blog, tak na URL adresy môžete aplikovať veľmi podobné pravidlá ako pri e-shope. Pri blogoch so širokým zameraním je kategorizácia priam povinná. V URL adresách však nie je nutné, aby bola uvedená.

Ak sa rozhodnete v URL adresách článkov vynechať blogové kategórie, máte výhodu v tom, že môžete kategórie jednoduchšie prerábať, zatiaľ čo adresy článkov ostanú nezmenené. Na druhej strane, ak kategóriu do URL adresy článku vložíte, môžete lepšie analyzovať ich výkonnosť.

Viac o využívaní kategórií a tagov v rámci blogu sa dočítate v našom článku.

V porovnaní s e-shopmi spočíva rozdiel v tom, že mnohé stránky si zakladajú svoje blogy na subdoméne miesto v podpriečinku.

 • Blog na subdoméne: https://blog.kvalitnawhiskey.sk
 • Blog v podpriečinku: https://kvalitnawhiskey.sk/blog

Existuje množstvo článkov, debát a názorov, ktoré sa týkajú toho, či je lepšie využívať subdoménu alebo podpriečinok. Konsenzus v rámci SEO komunity je taký, že podpriečinky sú z hľadiska SEO lepšie. Na druhej strane, subdomény môžete využiť v prípade, že by sa váš blog tematicky veľmi odlišoval od produktovej stránky. Výborné porovnanie subdomén a podpriečinkov nájdete aj v časti Whiteboard Friday od Mozu.

URL a SEO – aký je ich vzťah?

Vzťah týchto rovnako dlhých skratiek je vskutku vášnivý, pretože URL je dôležitým faktorom On-Page SEO. Dobre štruktúrovaná URL zlepšuje štvoricu atribútov vášho webu:

 • UX: Jasná a prehľadná štruktúra URL adresy pomáha prehliadačom lepšie vyhodnocovať obsah na vašom webe. Čo je tiež dôležité, tak aj používateľ má vďaka tomu dobrú predstavu o tom, čo na stránke nájde. Rovnako ako title tag alebo meta popis, aj URL adresa sa zobrazuje v SERP-e a môže rozhodovať o tom, či sa používateľ rozhodne pre vašu stránku, alebo nie.
 • Ranking: URL síce nemajú veľký podiel na umiestnení stránky vo vyhľadávaní, ale využitie kľúčového slova môže pozíciu vylepšiť.
 • Link building: Dobrá štruktúra URL podnecuje ľudí k jej zdieľaniu. Tým sa zvyšuje návštevnosť vašej stránky alebo zlepšuje odkazové portfólio. Pri absencii anchor textu slúži URL ako anchor text a vtedy chcete, aby bola jednoducho pekná.
 • Google dokáže pri dobre štruktúrovaných URL adresách na webstránke lepšie porozumieť vzťahom medzi jednotlivými podstránkami a ich obsahu, resp. účelu.

Zhrnutie

Aký je teda sumár rozsiahleho bádania v hlbinách URL adries? Zhrnúť si to môžeme nasledovne:

 • Čitateľnosť: URL by mali vystihovať daný obsah, mal by im rozumieť používateľ, ale aj vyhľadávač. Vyhýbajte sa zbytočným slovám, ktoré nemenia význam. Na rozdelenie slov sa najčastejšie používa spojovník (-), podčiarkovník (_) a stretnete sa aj s bodkami.
 • Kľúčové slová: Využívajte aj kľúčové slová, avšak s mierou a hlavne prirodzene.
 • Veľké/malé písmená: Odporúčame využívať len malé písmená pre jednotnú štruktúru URL adries.
 • Nepovolené znaky: Je dôležité, aby ste pri tvorbe URL adries nepoužívali diakritiku, interpunkciu a ostatné nepovolené znaky. Adresy s diakritikou alebo nepovolenými znakmi prehliadače premieňajú do rôznych „escape” znakov. URL potom môže obsahovať zhluky, ako %20, %7D, %2F a iné.
 • Dynamické parametre: Vyhýbajte sa dynamickým parametrom najviac, ako to ide, pretože porušujú zrozumiteľnú štruktúru adresy.

Prečítajte si tiež článok, ako si doménu registrovať, na čo si dať pri tom pozor a ako si doménu najprv pred tým overiť.