Predstavte si blog so stovkami článkov bez jedinej kategórie alebo tagu. Asi by ste sa v ňom príliš nevyznali, že? Vďaka týmto tematickým okruhom sa v blogu môžete jednoducho orientovať a dostať sa rýchlo k obsahu, ktorý vás najviac zaujíma. Prečítajte si viac o tom, aký je rozdiel medzi tagmi a kategóriami a ako ich správne na blogu použiť a optimalizovať pre vyhľadávače.

Článok je primárne o tagovaní a kategorizovaní v blogoch bežiacich na WordPresse, mnoho tipov však využijete aj pri iných redakčných systémoch.

Aký je rozdiel medzi tagmi a kategóriami?

Tagy aj kategórie slúžia na triedenie príspevkov, akými sú články, videá, obrázky a pod. Bez nich by sme boli na väčších blogoch úplne stratení. Aký je však medzi nimi rozdiel?

Kategórie

Začnime kategóriami, ktoré delia blog na hlavné tematické okruhy. Vďaka nim dokáže návštevník vášho blogu hneď identifikovať hlavné zameranie blogu a témy, ktorým sa primárne venujete.

Kategórie uľahčujú návštevníkom orientáciu na stránke. Môžu byť hierarchicky usporiadané, čiže môžu mať ďalšie podkategórie, ktoré môžu mať ďalšie podkategórie atď. Ak nemáte obsahovo široko zameraný blog alebo magazín, v pohode si vystačíte napr. s 5-timi hlavnými kategóriami.

Kategorizovanie a tagovanie blogu

Kategórie vytvárajú hlavnú štruktúru vášho blogu

Platí nepísané pravidlo, že každý blogový príspevok by mal byť priradený iba do jednej kategórie. Vďaka tomu zabezpečíte väčšiu obsahovú unikátnosť danej kategórie, čo môže pomôcť s dobrými pozíciami vo vyhľadávačoch (viac sa dočítaš nižšie).

Ak vo WordPresse príspevok nezaradíte do žiadnej kategórie, automaticky bude priradený do primárnej kategórie, ktorú môžete nastaviť v admine stránky: NastaveniaPísaniePredvolená kategória pre články.

Nastavenie predvolenej kategórie vo WordPresse

Nastavenie predvolenej kategórie vo WordPresse

Tagy

Anglický výraz „tag” má aj svoj slovenský ekvivalent „značka” alebo „štítok”, nikdy som si však na tieto preklady nezvykol, preto ostanem pri tagu. 🙂

Tagy, podobne ako kategórie, združujú podobný obsah, čo uľahčuje používateľom orientáciu a pohyb na blogu. Vo WordPresse sa zaužívalo chápanie tagov v zmysle taxonómií, ktoré špecifickejšie popisujú príspevok.

Narozdiel od kategórií, v jednom príspevku môže byť viac tagov, ale je dobré držať sa pri zemi, aby tagy naozaj daný príspevok vystihovali. Ďalším špecifikom tagov je, že ich nemôžete usporadúvať hierarchicky, čiže na blogu nenájdete žiadne podtagy.

Tagy by nikdy nemali byť rovnaké ako kategórie. Ak máte kategóriu „Južná Amerika”, neoznačujte príspevky v nej tagom „Južná Amerika”. Zbytočne by ste vytvárali duplicitné stránky, ktoré združujú články pod tou istou témou.

Na ilustráciu nám môže poslúžiť cestovateľský blog, ktorý má hlavné kategórie rozdelené podľa svetadielov a podkategórie podľa krajín. Do kategórie „Európa” a podkategórie „Taliansko” vložíte článok „10 dychberúcich historických pamiatok antického Ríma”. Takýto článok následne môžete označiť tagmi: Koloseum, Chrám sv. Petra, Fontána di Trevi, Panteón a pod.

Odporúčam použiť tag iba vtedy, ak ste si istí, že ho v budúcnosti ešte použijete. Načo by ste vytvárali taxonómiu, kde by sa za celú históriu blogu vyskytol iba jeden článok?

Tag cloud alebo oblak tagov

Pri blogoch sa môžete stretnúť aj s tzv. tag cloudom, ktorý združuje všetky tagy do oblaku.

Musím používať tagy aj kategórie?

Vyššie uvedené pravidlá nie sú ani tak pravidlá ako odporúčania, ktoré môžete porušiť, ak máte na to pádny dôvod. Videl som blogy, ktoré mali iba tagy, oveľa častejšie sa však stretnete s opačným prípadom, kedy tagy na blogu absentujú.

Pri plánovaní kategórií a tagov na blogu vždy myslite na to, či toto rozdelenie používateľom pomôže alebo naopak zhorší orientáciu v obsahu. Nevytvárajte ich samoúčelne a ani čisto pre vyhľadávače. Vždy myslite na návštevníkov a ich pohodlie.

Nezabudnite na SEO

Ak ste sa už rozhodli na svojom blogu pre tagy, kategórie alebo oboje naraz, nikdy nezabúdajte na ich optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO).

Na prvom mieste by ste mali vyriešiť otázku, či vôbec chcete, aby vyhľadávače indexovali (pridali do svojho zoznamu) vaše kategórie či tagy.

Ak využívate kategórie ako hlavnú navigáciu blogu, určite by som ich ponechal v indexe, keďže združujú veľa príspevkov a môžete nimi obsadiť celkom zaujímavé pozície vo výsledkoch vyhľadávania.

Pri tagoch je povolenie indexácie otáznejšie, keďže sú často zdrojom duplicít alebo obsahujú iba jeden alebo dva príspevky a ich hodnota pre vyhľadávače môže byť veľmi nízka. Z mojich skúseností tagy nemávajú takú organickú návštevnosť, akú mávajú hlavné kategórie blogu. To je často spôsobené tým, že majú väčšinou horšie postavenie v rámci hlavnej štruktúry stránky (nie sú v hlavnej navigácii), majú menej interných odkazov, združujú menej obsahu a nebývajú správne optimalizované.

Ak ste sa už rozhodli pre povolenie alebo zakázanie indexácie, pomôže vám s tým HTML značka robots <meta name=“robots“ content=“noindex„>. Vo WordPresse to môžete jednoducho nastaviť prostredníctvom modulu Yoast SEO. Ak máte modul nainštalovaný, nastavenie nájdete v admine stránky: SEONadpisy & meta údajeTaxonómie Kategórie / Značky Index / Noindex.

Nastavenie inedxovania kategórií v Yoast SEO

Ak ste sa rozhodli tieto stránky ponechať v indexe, mali by ste ich optimalizovať pre vyhľadávače. Každý tag alebo kategória by mala mať svoj unikátny titulok a meta popis, ktorý môže či už priamo alebo nepriamo ovplyvniť ich pozíciu vo vyhľadávaní.

S optimalizovaním titulkov a popisov vám opäť pomôže modul Yoast SEO, stačí si už len otvoriť konkrétnu kategóriu alebo tag v admine stránky a začať upravovať.

Úprava titulkov a meta popisov v Yoast SEO

Úprava titulkov a meta popisov v module Yoast SEO

Pri početných tagoch môže byť manuálna optimalizácia časovo náročná, preto sa vám môže zísť nastavenie automatizovaných titulkov v Yoast SEO. Do nastavení sa dostanete nasledovne: SEONadpisy & meta údajeTaxonómie Značky Šablóna nadpisu. Ak použijete vzorec „%%term_title%% | Nazovstranky.sk”, pri tagu s názvom „Taliansko” bude titulok vyzerať nasledovne: „Taliansko | Nazovstranky.sk”.

Automatické titulky tagov v Yoast SEO

Príklad automatizovaného titulku v Yoast SEO

Prečítajte si viac o optimalizácii titulkov a meta popisov.

Verím, že som vám v článku pomohol aspoň trochu objasniť problematiku tagovania a kategorizovania blogov. Názory odborníkov sa na túto problematiku často líšia. Preto tipy, ktoré som uviedol vyššie, berte skôr ako usmernenie a inšpiráciu a v prvom rade vždy dbajte na pohodlie návštevníkov vášho blogu. 🙂