Definícia

Omrvinková navigácia, po anglicky breadcrumbs alebo breadcrumbs navigation, je navigáciou zobrazujúcou úrovne jednotlivých stránok v rámci cesty do podstránky. Tento typ navigácie sa štandardne nachádza nad obsahom podstránky a predstavuje plnú cestu od homepage až po stránku, na ktorej sa nachádzate. 

Popis

Webstránky a najmä e-shopy sú pomerne rozsiahle svojou štruktúrou a hierarchiou jednotlivých stránok. Na to, aby sa používateľ celkom nestratil pri prehliadaní webu, slúži práve omrvinková navigácia.

Každá podstránka v navigácii obsahuje svoj názov a odkaz, pričom podstránky sú od seba oddelené štandardne šípkou alebo lomítkom. Zaužívaný spôsob umiestnenia je v hlavičke každej podstránky s výnimkou homepage, ktorá je úvodnou a prvou stránkou.

Účelom tejto navigácie je umožniť používateľovi dostať sa na vyššiu úroveň stránky/kategórie bez toho, aby ju musel pracne hľadať v menu. Ak sa nachádzate napríklad na úrovni produktu v e-shope, jednoducho sa dostanete do kategórie, kam produkt patrí.

Tým, že sa na webstránke alebo e-shope nachádza omrvinková navigácia, nielen že dodržíte isté štandardy, ale zároveň zvyšujete komfort pre používateľa, čo sa môže prejaviť vo zvýšenom čase prehliadania podstránok, menšej okamžitej miery odchodov a celkovo v kvalite návštevy ako takej.

V e-shope môže často nastať situácia, keď sa na produkt dá dostať z rôznych kategórií (alebo aj z homepage a iných typov stránok, kde je napríklad carousel s produktami). Určite odporúčame, aby mal každý produkt svoju primárnu kategóriu (a subkategórie), pričom práve tie by mali byť zobrazené v breadcrumbs.

Mohla by nastať situácia, keď sa z homepage dostanete na produkt, ale v navigácii bude len Homepage > Názov produktu, čo nie je vhodné riešenie pre používateľa. Na homepage sa dostane vždy aj intuitívne kliknutím na logo či na odkaz v menu, ale na kategórie a najmä subkategórie v prípade e-shopov sa dostane výrazne náročnejšie.

Termín omrvinková, po česky aj drobečková navigácia, by mal mať svoj pôvod v rozprávke o Jankovi a Marienke, keď si práve tieto dve rozprávkové postavy značili cestu domov „omrvinkami“ z chleba. 

Prečítajte si tiež článok Používate omrvinky na svojom webe? Všetko o breadcrumbs od nášho SEO špecialistu Patrika Schweighofera, kde nájdete viac informácií o danej téme.

Príklady

Ukážka bradcrumbs - omrvinkovej navigácie