Definícia

Link juice alebo v preklade „šťava“ zo spätného odkazu naznačuje, akú silu, hodnotu a autoritu odkaz prenáša. Tento pojem sa využíva v linkbuildingu v rámci SEO (optimalizácie pre vyhľadávače).

Popis

Každé prelinkovanie nesie so sebou určitú hodnotu. Pri budovaní spätných odkazov pre web pravidlo „čím viac, tým lepšie“, nefunguje. Jeden spätný odkaz môže mať aj hodnotu tridsiatich. Silu link juicu odzrkadluje aj algoritmus od Googlu nazývaný PageRank. PageRank je originálnym algoritmom od Googlu, ktorý zoraďuje stránky v SERP-e na základe počtu a kvality spätných odkazov.

Ak na vašu stránku smeruje odkaz s „veľkou šťavou“, naznačuje tým Googlu, že vaša stránka je rovnako relevantná. Tento spätný odkaz môže webu pomôcť nadobudnúť väčšiu relevanciu a takisto aj vyššiu pozíciuSERP-e.

Ako funguje link juice?

Základnú funkciu link juicu je možné vysvetliť na príklade dvoch stránok. Obidve boli práve zaindexované, takže sa nachádzajú na rovnakej pozícii. Na stránku A začnú linkovať 4 weby s unikátnou doménou. Stránka B však dostane iba 2 linky z unikátnych domén. Unikátne domény linkujúce na stránku A a stránku B majú rovnakú autoritu. V tom prípade stránka A získala viacero spätných odkazov a tým pádom sa na ňu presunulo aj väčšie množstvo link juicu

Pri prenášaní šťavy zo spätných odkazov v reálnom svete vstupujú do hry viaceré faktory, ktoré ho ovplyvňujú:

Na koľko iných stránok linkuje daná stránka?

V prípade, že na stránku A by linkovali už spomenuté 4 unikátne domény, ktoré však zároveň linkujú ešte aj na inú stránku C, množstvo link juicu tečúceho do stránky A sa zmenší. V tomto prípade sa link juice tečúci z unikátnych domén rozdelí na polovicu medzi stránku A a stránku C. Inak povedané, stránka A dostane 50 % z link juicu od každej linkujúcej domény. V tomto prípade sa stránka A a stránka B budú nachádzať na rovnakej pozícii.

Aké označenie má linkujúci odkaz?

Veľmi dôležitým faktorom pri prenášaní šťavy zo spätných odkazov je označenie linku. V prípade, že ide o dofollow odkaz, prenášanie link juicu funguje tak, ako už bolo vysvetlené. Avšak, ak je link na odkazujúcej stránke označný nofollow, sponsored alebo UGC, link juice sa na webovú lokalitu posiela, ale daná stránka ho nebude vedieť zachytiť.

V prípade, že by už spomenuté 4 unikátne domény linkovali okrem stránky A a stránky C aj na inú stránku D, avšak link na stránku D by bol označený ako nofollow odkaz, šťava zo spätných odkazov by sa rozdelila medzi tieto 3 domény. Stránky A a C by dostali 33 % link juicu od každej zo 4 unikátnych domén. 4 unikátne domény poslali rovnako 33 % šťavy aj na stránku D. Táto stránka ho však nezachytí.

Ak si teraz porovnáme stránky A (4 x 33 %) a B (2 x 100 %), väčšie množstvo šťavy zo spätných odkazov získala stránka B napriek tomu, že na stránku A linkuje viacero unikátnych domén.

Aké druhy link juicu poznáme?

Okrem už často spomínaného externého link juicu poznáme rovnako dôležitý interný link juice. Interný link juice znamená, že jednotlivé stánky na jednej doméne sú medzi sebou prelinkované. Autoritu stránky je práve z toho dôvodu možné prenášať nielen pomocou externých prelinkovaní, ale aj pomocou tých interných. 

Prečo je link juice dôležitý?

  • Link juice je dôležitý hlavne pre organické vyhľadávanie na Googli (SEO), keďže zvyšujú autoritu, relevanciu a silu domény.
  • Šťava zo spätných odkazov má vplyv na algoritmus PageRank a dokáže ovplyvniť aj vašu pozíciu vo vyhľadávačoch.