Definícia

Dwell time (doba zotrvania) je metrika používaná v digitálnom marketingu a SEO (optimalizácia pre vyhľadávače) na meranie dĺžky času, počas ktorého návštevník strávi na webovej stránke po tom, čo na ňu klikne z výsledkov vyhľadávania a predtým, ako sa vráti späť na vyhľadávač. Dwell time môže pomôcť posúdiť relevanciu a kvalitu obsahu stránky vo vzťahu k hľadaným termínom.

Popis

V kontexte SEO dlhšia doba zotrvania môže byť pozitívnym signálom pre vyhľadávače. Môže naznačovať, že obsah stránky je relevantný a hodnotný pre čitateľa. Vyššia zainteresovanosť používateľa, ako je napríklad prechádzanie viacerých stránok, čítanie článkov alebo sledovanie videí, môže vyhľadávačom naznačiť, že web poskytuje kvalitný a užitočný obsah, čo môže viesť k lepšiemu umiestneniu vo výsledkoch vyhľadávania.

Na druhej strane, ak návštevníci opustia webovú stránku krátko po príchode bez značnej interakcie, môže to signalizovať vyhľadávačom, že stránka možno nie je dostatočne relevantná alebo užitočná pre daný vyhľadávací dopyt. Toto môže mať negatívny vplyv na SEO hodnotenie stránky.

Je dôležité poznamenať, že dwell time je len jednou z mnohých metrík, ktoré vyhľadávače používajú na určenie kvality a relevancie webového obsahu. Preto by sa malo na zlepšenie SEO a používateľskej skúsenosti zamerať aj na iné aspekty, ako sú optimalizácia pre mobilné zariadenia, rýchlosť načítania stránky, kvalita a originalita obsahu a interné odkazovanie.

Ako zlepšiť Dwell Time

Zlepšenie dwell time na webe si vyžaduje komplexný prístup zameraný na zvyšovanie angažovanosti a spokojnosti návštevníkov. Prínosom môže byť:

  • Zlepšenie kvality obsahu – Ponúknite hodnotný, podrobný a dobre štruktúrovaný obsah, ktorý je priamo relevantný pre hľadané kľúčové slová.
  • Zvýšenie používateľskej prívetivosti – Optimalizujte dizajn webovej stránky pre jednoduchú navigáciu a zlepšite rýchlosť načítania stránky.
  • Použitie multimediálnych prvkov – Integrujte do obsahu obrázky, videá a infografiky, ktoré môžu zvýšiť zapojenie návštevníkov.
  • Poskytnutie ďalších relevantných odkazov – Ponúknite interné odkazy na ďalšie súvisiace články alebo stránky vo vašom webe, ktoré môžu byť pre návštevníkov zaujímavé.