Definícia

Lokálne SEO predstavuje súbor aktivít, ktoré majú zabezpečiť, aby sa predajca či poskytovateľ služby dostal vo svojej lokalite svojej cieľovej skupine do povedomia prostredníctvom organických (neplatených) výsledkov vo vyhľadávaní.

Popis

Na rozdiel od všeobecného SEO, ktoré sa zameriava na konkrétnu krajinu či rovno celý svet, lokálne SEO sa orientuje na užšie teritórium a má za cieľ dostať sa do pozornosti lokálnych používateľov vyhľadávača.

Lokálne SEO smeruje na takých predajcov či poskytovateľov služieb, ktorí sú viazaní na určitú adresu. Typicky ide o výsledky s mapou. Lokálne SEO má význam pre poskytovateľov služieb, ako napr.:

  • autoservisy,
  • kaderníctva,
  • reštaurácie,
  • pobočky bánk či poisťovní,
  • sieť obchodov,
  • atď.

Jedným z hlavných spôsobov lokálneho SEO vo vyhľadávači Google predstavuje vhodne nastavený a aktualizovaný profil Google My Business.

Taktiež sa dajú v rámci webovej stránky využiť štruktúrovaná dáta typu LocalBusiness v rámci Schema.org.

Prečítajte si viac o local SEO v našom článku od Jána Andrejka alebo si rovno objednajte lokálne SEO on našich SEO špecialistov.

Príklad:

Lokálne SEO