Definícia

Spätný odkaz (anglicky backlink) je link smerujúci z cudzej stránky na našu. Súbor spätných odkazov smerujúcich na web je súčasťou SEO off page faktorov.

Popis

Linkovanie väčšinou prebieha prostredníctvom tzv. anchor textu, ktorý je aktívnym klikateľným odkazom. Môže však ísť tiež o prelinkovanie napríklad prostredníctvom obrázku.

Získavanie spätných odkazov je dôležitá súčasť optimalizácie pre vyhľadávače (SEO). Ak existuje 10 rovnako kvalitných a starých webov zameraných na tie isté kľúčové výrazy, potom kvalita a kvantita spätných odkazov budú rozhodujúce v tom, na akom mieste sa stránky budú zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania na konkrétny kľúčový výraz.

Platí, že spätný odkaz je pre SEO tým významnejší, ak je čo najväčšia tematická blízkosť medzi zdrojovým a cieľovým webom, ak má zdrojový web čo najväčšiu autoritu atď.

Tiež platí, že pre lepší SEO efekt by odkazovanie malo byť jednostranné a nie vzájomné (tzv. A-B schéma).

Odkazy môžu obsahovať atribút, ktorý vyhľadávacím botom dávajú inštrukciu, či ich má navštíviť (dofollow), alebo nie (nofollow). Dofollow sa považuje za východiskový stav aj bez uvedenia. Zároveň platí, že spätné odkazy s atribútom nofollow majú pre SEO nižší prínos, sú však prirodzenou súčasťou odkazového portfólia.

Pozor si treba dať na tzv. linkové farmy, teda stránky, ktoré sú na seba navzájom napojené a ktorých cieľom je len tvorba odkazov vo veľkom množstve. Získanie veľkého počtu odkazov z takýchto stránok môže viesť k penalizácii od Googlu.

Aktivita, ktorej cieľom je budovanie odkazového portfólia, sa nazýva linkbuilding. Viac informácií o linkbuildingu a tvorbe linkbuildingového portfólia nájdete v článku od Jána Andrejka.

Príklad

V článku FMK UCM otvára pre študentov online kariérne centrum sa nachádza spätný odkaz z anchor textu: „marketingovej agentúry Visibility“ na našu stránku: https://visibility.sk/.

Čo je to spätný odkaz

Ukážka spätného odkazu