Definícia

Kľúčové slová v marketingu pre vyhľadávače predstavujú výrazy, ktoré hľadajúca osoba zadáva do vyhľadávacieho poľa buď prostredníctvom napísaného textu, alebo prostredníctvom hlasového povelu prevedeného vyhľadávačom na text.

Popis

Kľúčové slová môžu byť krátke (tzv. short tail) zložené maximálne z troch slov, napr. „žehlička“ či „horské bicykle“ alebo dlhé (tzv. long tail) zložené z troch/štyroch a viac slov, napr. „otváracie hodiny pošty počas lockdownu“.

Kľúčové slová môžu byť zmesou podstatných mien s rôznymi príznakmi, napr. „tepláky adidas čierne“ alebo mať aj formu otázky, napr. „kedy sa začína veľká noc v roku 2021?“. Práve so vzostupom hlasového vyhľadávania majú kľúčové slová častejšie charakter opytovacích viet.

Pri výbere kľúčových slov pre web či reklamu sledujeme rôzne štatistiky, napríklad objem vyhľadávania kľúčových slov, ich relevantnosť pre danú tému či ich konkurencieschopnosť. S kľúčovými slovami sa pracuje pri analýze kľúčových slov a následnom prispôsobovaní obsahu webu. Využívajú sa tiež pri nastavovaní kampaní plateného vyhľadávania.

Prečítajte si viac o tvorbe Analýzy kľúčových slov alebo si analýzu kľúčových slov objednajte priamo od nás, Visibility.

Kľúčové slovo je jednoslovná alebo viacslovná fráza, ktorá sumarizuje konkrétnu tému, preberanú napríklad v blogovom článku. Môže byť tiež pojmom, ktorý sa v danom článku vyskytuje často a hrá v ňom kľúčovú rolu. Na kľúčových slovách však predovšetkým stojí internetové vyhľadávanie a teda naša cesta k zákazníkom.

Príklad

Kľúčové slová - google