Definícia

Analýza kľúčových slov, alebo aj výskum kľúčových slov v online marketingu pre vyhľadávače, predstavuje také spracovanie dostupných dát, ktoré poskytuje obraz predovšetkým o tom, čo ľudia vo vyhľadávačoch hľadajú, v akom objeme a s akým úmyslom to hľadajú a aký formát výstupu požadujú.

Popis

Analýza kľúčových slov predstavuje proces spracovania kľúčových výrazov, ktoré môžu prinášať návštevníkov na web prostredníctvom organického alebo plateného vyhľadávania. Takouto analýzou sa zvykne začínať každá kampaň v rámci marketingu vo vyhľadávačoch.

V analýze kľúčových slov sú spravidla jednotlivé výrazy roztriedené do kategórií, podkategórií, taktiež delené podľa rôzneho príznaku, ako napr. farba produktu, mesto, cieľová skupina a podobne. Pri jednotlivých výrazoch je dôležitá metrika priemerná mesačná vyhľadávanosť.

Vďaka analýze kľúčových slov je možné napríklad:

  • prispôsobiť štruktúru vstupných stránok na webe,
  • získať podnety pre tvorbu informačne orientovaného obsahu (najmä blogu) s cieľom zvýšiť organickú návštevnosť z vyhľadávania, a tým aj povedomie o značke,
  • prispôsobiť štruktúru kampane v platenom vyhľadávaní,
  • lepšie nastaviť rozpočty v kampaniach pre platené vyhľadávanie,
  • odhaliť nový potenciál pre rozšírenie portfólia ponúkaných tovarov či služieb,
  • zhodnotiť potenciál iných trhov.

Prečítajte si tiež, ako sa taká analýza kľúčových slov tvorí, alebo si analýzu kľúčových slov objednajte od nás, Visibility.