Budovanie spätných odkazov – to je linkbuilding, dôležitá SEO aktivita (Search Engine Optimization = optimalizácia pre vyhľadávače), ktorej účelom je zlepšenie pozícií vášho webu vo výsledkoch vyhľadávania Google (a iných vyhľadávačoch). Cieľom je dostať vašu stránku čo najvyššie v organických (neplatených) výsledkoch vyhľadávania na preferované kľúčové frázy. Tým sa zvýši relevantná návštevnosť z organiky, ktorá býva najhodnotnejšia pre každý typ webu.

Prvú verziu tohto článku som publikoval v roku 2016 a odvtedy som článok aktualizoval niekoľkokrát. V roku 2023 som pridal nové informácie založené na stále väčších skúsenostiach seba aj svojich kolegov zo SEO tímu vo Visibility.

Spätné odkazy sú stále dôležité, linkbuilding žije

Linkbuildingová aktivita dostala od čias vypustenia Google zverinca (zásadné aktualizácie vyhľadávacieho algoritmu Google) nálepku niečoho zakázaného, pochybného a zastaraného a spätné odkazy pre SEO začali byť pre niektorých strašidlom. Nie je to tak – spätné odkazy naďalej zostávajú primárnym faktorom v algoritme vyhľadávača Google. Tvrdí tak väčšina marketérov v súčasnosti (váhu tomuto faktoru dávajú rôznu, predsalen, v zoznamoch nesmú chýbať aj nové buzzwordy, ako „Rankbrain” alebo „E-A-T”, čo je ale len dobré), a je to vidno aj nižšie z expertného prieskumu, ktorý vypracovala známa americká spoločnosť Moz. Spätné odkazy vznikajú, samozrejme, prirodzene. Snahou off-page SEO optimalizácie (a najmä linkbuildingu) je tento proces podporiť a odkazy aktívne budovať.

Faktory algoritmu Google pti hodnotení webov v rámci vyhľadávaniaFaktory rankingu v algoritme vyhľadávania Google – Moz prieskum z roku 2015.

Google priraďuje každej doméne (a každej stránke danej domény) rating, ktorým ju hodnotí z pohľadu mnohých faktorov. Niektoré komerčné analytické SEO nástroje ako Moz, Ahrefs, SEMrush alebo Majestic SEO majú ambíciu takýto rating kalkulovať a nazývajú ho Domain Authority (Moz) alebo Domain Rating (Ahrefs).Tieto hodnotenia sú zvyčajne vo forme čísla na škále od 0 po 100, ktoré je založené napríklad na kvalite prichádzajúcich odkazov, kvalite odkazujúcich domén, vašom obsahu, zobrazovania vo výsledkoch vyhľadávania a i. Každý takýto analytický nástroj používa (mierne) odlišné metriky na jeho výpočet. Výsledkom je však číslo, ktorým môžete domény medzi sebou porovnať (výpovedná hodnota je len pri porovnaní rôznych domén alebo stránok ratingom rovnakého nástroja). 

Google interne vo svojom algoritme pravdepodobne stále používa starý známy PageRank, ktorým interne hodnotí stránky z hľadiska ich „prelinkovanosti”, resp. ich odkazovej popularity či autority vďaka citovaniu v online priestore. Ide o meradlo podobné škále od 0 do 10, ktorú do roku 2016 poskytovali aj verejne, avšak pre verejnosť aktualizovali len do roku 2012. Odvtedy je táto metrika už len interným tajomstvom Googlu.

Čím autoritatívnejšie stránky (s vyšším interným hodnotením Google Search algoritmu) odkazujú na určitú stránku, tým viac „šťavy” prepúšťajú citovanej stránke. Počet odkazov (najmä z rôznych domén) a tematická relevancia odkazujúcich stránok sú taktiež mimoriadne dôležité.

SEO – optimalizácia pre vyhľadávače je už najmä o obsahu

Ako pôvodne SEO agentúra sme sa museli zo zastaraných procesov vymotať a nájsť nové a správne cesty, ako pomôcť našim klientom dosiahnuť lepšie pozície vo vyhľadávaní. V súčasnosti sa zameriavame najmä na digitálne marketingové stratégie, Inbound marketing, on-page SEOContent marketing, ktorý s budovaním odkazov priamo súvisí.  Ku každému projektu pristupujeme s vedomím, že kľúčom k úspechu je najmä hodnotný obsah, ktorý teší používateľa, a teda aj Google.

Našťastie, k SEO – optimalizácii pre vyhľadávače sa dá (a musí) pristupovať sedliackym rozumom. V rámci off-page SEO teda robíme okrem iného aj dlhodobý a kvalitný linkbuilding, ktorý má (a vždy bude mať) zmysel, hoci je oveľa prácnejší ako umelé aktivity spred pár rokov.

V tomto článku sa s vami podelím o zásady a jednotlivé taktiky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť lepšie pozície pre váš web vo výsledkoch vyhľadávania aj v roku 2023 a ďalej.

Zásady budovania spätných odkazov pre rok 2023:

1. Čo nič nestojí, za nič nestojí

Ak vaša aktivita nestojí žiadne úsilie a nevytvára pridanú hodnotu, a teda získavate odkazy ľahko a lacno, pravdepodobne nestoja za veľa. Ich efekt bude krátkodobý, žiadny alebo v krajnom prípade negatívny. Príkladom sú „old-schoolové” hromadné registrácie do nekvalitných katalógov alebo umiestňovanie odkazov do článkov bez hodnoty na weboch bez hodnoty.

Budujte teda online hocičo, čo sa ľuďom bude páčiť a radi na to budú odkazovať.

2. Dobré odkazy má každý rád

Dobré odkazy sú tie, ktoré pomáhajú čitateľom webu, na ktorom sa nachádzajú. Ak sú návštevníci webu radi, že tam daný odkaz je a odpovedá na ich otázky, tak aj webmaster daného webu je rád, Google je rád a vy ste radi tiež. Čím viac takýchto odkazov budete mať vo svojom odkazovom portfóliu, tým bude hodnotnejšie a prirodzenejšie.

3. Budujte prirodzený profil spätných odkazov

Aby bol linkbuilding v konečnom dôsledku prospešný a účinný, musí byť čo najpodobnejší prirodzenému pribúdaniu odkazov na kvalitný web. Ak sa týmto pravidlom pri plánovaní linkbuildingovej stratégie riadiť nebudete, hrozí v najhoršom prípade automatická (algoritmická) penalizácia zo strany Google. (Na Slovensku máme výhodu, že Google tu nemá kapacity na manuálne penalizácie, tie sú u nás zriedkavé.) V lepšom prípade budú vaše linkbuildingové aktivity algoritmom Googlu v tichosti odignorované.

Ako má teda vyzerať prirodzený profil spätných odkazov?

 • Pomer kvalita vs. kvantita
  Musí obsahovať čo najprirodzenejší pomer medzi silnými odkazmi z autoritatívnych webov a slabšími, jednoduchšie získanými odkazmi. Netreba ale zabúdať na to, že každý odkazový profil je iný a niekde môžu výrazne s počtami odkazov „zamávať“ napr. sitewide odkazy (odkazy z každej stránky nejakej domény) z pätičky dcérskej spoločnosti.
 • Pomer počtu odkazujúcich domén vs. počet odkazov
  Nesmie obsahovať veľa odkazov z malého množstva domén. Je dobré udržiavať pomer medzi počtom domén a počtom odkazov v rozumnej miere, niekde medzi 1:15 až 1:150. Pridanie novej domény do odkazového portfólia je oveľa lepšie než pridať ďalší odkaz z tej istej domény.
 • Relevancia odkazov
  Odkazy musia byť z čo najrelevantnejších zdrojov – tematicky, obsahovo aj lokálne (napr. odkaz na slovenskú cestovnú kanceláriu, ktorá ponúka pobyty na Bali, je dobré získať z článku slovenského cestovateľského blogu o Bali). Netreba sa tým však príliš obmedzovať, pretože napr. slovenský a český online priestor je pomerne dobre prepojený.
 • Umiestnenie odkazov
  Odkazy by mali byť v zásade viditeľne umiestnené v jadre obsahu a v texte na stránke. Nie v pätičke ani v sidebare a nie ukryté v oblaku ďalších 100 odkazov. Ako ma upozornil odborník na linkbuilding Zdeněk Dvořák, Google má patent na spôsob hodnotenia ich umiestnenia, ktorý spočíva v pravdepodobnosti, že na odkaz klikne reálny používateľ. Pri umiestnení odkazu v článku (česť výnimkám) je však ojedinelé v našich podmienkach, ak na odkaz bude klikať väčší počet používateľov. 
 • Rozloženie anchor textov
  Text, cez ktorý odkazujeme na web (tiež známy ako „anchor text”), je silným indikátorom toho, o čom je cieľ odkazu. Určuje, na aké vyhľadávané frázy má odkazovaný web „rankovať”. Toto je však pravda len do určitej miery, pretože použitie neprirodzene veľkého množstva kľúčových slov, ktoré predávajú (tzv. money keywords), je ľahko odhaliteľné a vedie k algoritmickej penalizácii. Dobrý pomer je relatívny, a závisí od toho, čo je Google v rámci algoritmu ešte ochotný zniesť vo vašom segmente. Dobrý nápad je overiť si tento pomer pomocou SEO nástrojov u vašej priamej konkurencie. Dobrý pomer by mohol byť napr.:

  • 35 % fráz spojených so značkou alebo menom webu,
  • 20 % všeobecné frázy typu „kliknite sem” alebo „oficiálny web”,
  • 5 – 10 % fráz, na ktoré chceme byť vyššie v Googli („money keywords”, čiže tie, ktoré zarábajú),
  • 15 % ich rôzne kombinácie,
  • ostatné, napr. odkazy z obrázkov (anchor text nahradený alt textom).
 • Rozloženie cieľových (pod)stránok
  Podobne, ako pri anchor texte, je potrebné dbať na to, aby sme neodkazovali len na dôležité vstupné stránky webu, ale minimálne v rovnakej miere (podľa rozloženia obsahu na webe) aj na rôzne podstránky, napr. na podkategórie v rámci produktovej štruktúry alebo na blogové články. Odkazy dokážu výrazne zlepšiť aj indexáciu vášho webu, preto odkaz na stránku, ktorá sa stále neindexuje, môže byť dobrá voľba.
 • Rýchlosť linkbuildingu
  Pri budovaní spätných odkazov treba myslieť na pravidelnosť tejto aktivity, pretože je ľahko odhaliteľné, ak vybudujete za krátky čas veľký počet odkazov a potom sa dlhší čas o linkbuilding nestaráte. Aby profil spätných odkazov vyzeral prirodzene, odkazy musia pribúdať postupne, pravidelne a ich množstvo má narastať s časom. Príklad:

  • 10 odkazov v septembri,
  • 12 odkazov v októbri,
  • 11 odkazov v novembri,
  • 13 odkazov v decembri,
  • 14 odkazov v januári,
  • atď.

4. Opakovateľnosť a škálovateľnosť

Každá aktivita, ktorou sa snažíte získať odkazy na váš web, nesmie byť jednorazová. Musí sa dať v nejakej miere opakovať, inak nie je dostatočne efektívna. Pod škálovateľnosťou myslím to, že by sa mala dať opakovať s väčšou intenzitou alebo objemom ako predtým. Takto budete mať zaručený exponenciálny rast vášho odkazového portfólia.

Taktiky bez možnosti rastu, ktoré sú užitočné, by som zaradil skôr do jednorazových aktivít pri spustení webu ako do serióznych linkbuildingových taktík (napr. registráciu do zopár relevantných online katalógov). Aj rôzne jednorázové kreatívne linkbuildingové kampane je možné raz za čas opakovať a postupne rozširovať.

Linkbuildingové taktiky pre rok 2023

1. Linkbait

Niektorí považujú linkbait, čiže tvorenie „návnad” na spätné odkazy, za jediný relevantný spôsob budovania spätných odkazov v dnešnej dobe. O čo ide? Tvorte taký kvalitný obsah, aby ľudia na vás sami upozorňovali, zdieľali váš obsah, a tak, aby sa v konečnom dôsledku našli aj blogeri a webmasteri, ktorí budú na váš obsah odkazovať.

Začnite písať najmä o tom, čo vás baví a o čom viete najviac. Predtým, ako začnete tvoriť takýto obsah, si pozrite, čo je populárne a analyzujte, čo z vašej brandže sa vyhľadáva v Googli. Zadaním populárnych kľúčových fráz do vyhľadávača nájdete rôzne stránky, ktoré vďaka kvalite obsahu dosiahli dobré umiestnenia. Inšpirujte sa a predbehnite ich kvalitou. Zamerajte sa na témy článkov, ktoré dosahujú dobré pozície. Vy by ste ich však mali napísať lepšie alebo by ste ich mali doplniť o nové informácie. Nebojte sa vo vašom novom článku na ne odkazovať. Je to znamením toho, že viete, čo je populárne a dobré.

Akonáhle vymyslíte vhodné témy, vytvorte ten najlepší obsah, aký viete:

 • nebojte sa ísť do hĺbky témy,
 • prineste originálne a hodnotné informácie, spravte výskum,
 • majte jasné a silné názory,
 • spravte rozhovor s expertom, citujte odborníka,
 • tvorte hodnotný multimediálny obsah – spravte kvalitnú grafiku, nafoťte fotky, nahrajte video.

Nie je to až také ťažké, ako by sa mohlo zdať. Väčšinou stačí krátky prieskum na nete, jeden, dva telefonáty a použiť foto appku na mobile.

2. Promovanie obsahu na sociálnych sieťach, blogoch, e-mailom, atď…

Ďalším krokom je obsah zdieľať s čo možno najväčším počtom ľudí, ktorí by sa o danú tému mali zaujímať. Na tento kvalitný obsah upozornite príbuzné blogy a weby, ktoré by mohli o vašom majstrovskom diele napísať, alebo ho aspoň zdieľať na sociálnych sieťach.

Ak je to potrebné, použite samotné sociálne siete :). Čo tým chcem povedať? Nebojte sa stretávať, telefonovať a e-mailovať, čím osobnejší kontakt, tým lepšie.

Táto taktika si vyžaduje prípravu. Čím lepšiu sieť kontaktov na sociálnych sieťach aj mimo nich máte, tým lepšie. Začnite tým, že si vytvoríte vzťahy na sociálnych sieťach zdieľaním a komentovaním populárnych profilov vo vašej oblasti. Neskôr budú oveľa prístupnejší k tomu, aby vám to vrátili.

Ako dostať váš krvopotne vytvorený obsah medzi ľudí, ak takúto sieť ešte nemáte? Investujte niekoľko eur do promovaného Facebook príspevku a napíšte niekoľkým blogerom, zdieľajte obsah v nejakých skupinách či na fórach vo vlastnom mene (vyvarujte sa falošnému diskutérstvu). Platí, že treba začať v menšom a najmä byť ľudský, nenútený, ale sebaistý. To ide ľahko, ak váš obsah vie naozaj niekomu pomôcť.

Posielať e-maily sa dá aj „naslepo”, ak existujú ľudia, ktorí majú zverejnené e-mailové adresy a publikujú tematicky príbuzný obsah. Môžete ich napr. požiadať, aby váš článok zaradili do zoznamu top článkov na tému, ktorej ste sa venovali. Úspešnosť tejto taktiky prezentoval na SEO Zraze 2019 Maroš Kortiš z Mangools. V anglicky hovoriacom prostredí je táto taktika už tak široko používaná, že je potrebné mať extrémne kvalitný obsah a naozaj kreatívny prístup k písaniu e-mailov, aby ste uspeli u viac ako pár percent adresátov.

Tento prístup použil aj Mikuláš Prokop a následne aj ja pri promovaní nášho silvestrovského bulvárneho seriálu s infografikami o najbizarnejších frázach, ktoré vyhľadávali Slováci v Googli v uplynulom roku. V roku 2022 som e-mail alebo Facebook správu napísal 39 redakciám a podarilo sa mi získať slušných 17 spätných odkazov priamo na článok alebo na náš blog. Na Slovensko slušné, nie?

Populárnou kombináciou vytvárania super kvalitného obsahu a jeho promovania je aj tzv. „Skyscraper Technique”, alebo „technika mrakodrapu”. Kompletný návod si môžete pozrieť v tomto Youtube videu.

3. Guest posting

Akonáhle máte vytvorené nejaké základné vzťahy s blogermi, editormi alebo vydavateľmi na rôznych portáloch a vedia o vás, že viete vytvoriť dobrý obsah, ponúknite im svoj nový kúsok výmenou za odkaz v texte (lepší je odkaz v jadre textu ako v podpise). Zabijete tým viac múch jednou ranou – budujete si tým vzťahy, dobré meno a aj profil spätných odkazov.

Príkladom môže byť článok Františka Krivdu na Startitup.sk, aj keď v tomto prípade ide o publikovanie celého článku z blogu autora v rovnakom znení na mediálny portál. Aj to je cesta, avšak lepšie je vyvarovať sa duplicitnému obsahu na viacerých miestach a dať si prácu s prepísaním článku.

4. PR články

Ak je pre vás problém vytvoriť dostatočne kvalitný obsah, ktorý by sa šíril sám, riešením je napísať niečo menej vznešené, prípadne si to nechať napísať a zaplatiť portálu či blogu, aby to uverejnili. Na veľkých mediálnych portáloch vás to vyjde na stovky eur za článok, ale dajú sa zohnať aj lacnejšie články (napr. na webe placla.sk alebo whitepress.com/sk).

5. Zdieľanie multimediálneho obsahu

Odkaz sa dá získať aj tak, že vytvoríte peknú prezentáciu, dáte do nej jeden, dva relevantné spätné odkazy a umiestnite ju na platformy, ako Slideshare, Authorstream alebo Prezi. Prípadne môžete vytvoriť infografiku cez nástroj ako Easel.ly a zdieľať ju na platforme Visual.ly. Na niektorých platformách môžete publikovať obsah aj s odkazmi, inde môžete umiestniť odkaz do popisu obsahu.

6. Oprava pokazených odkazov („broken link building”) a prelinkovanie zmienok značky („brand mentions”) + obrázkov

Táto pokročilá „white hat” technika je dobre popísaná na blogu Neila Patela, kde nájdete aj presný návod na proces, pomocou ktorého viete nájsť, ak radšej čítate po slovensky, broken linkom sa venoval aj Mikuláš v našom magazíne:

 • Pokazené odkazy na svoj web
  Takéto odkazy treba opraviť – kontaktujte webmastera daného webu, aby ich opravil.
 • Odkazy na pokazený obsah na iných weboch s podobnou tematikou
  Pomocou anchor textu je možné nájsť odkazy na iných weboch, ktoré mali smerovať na obsah podobný vášmu obsahu, ale z nejakého dôvodu nefungujú. V tomto prípade treba presvedčiť webmastera daného webu, aby opravil odkaz tým, že bude odkazovať na váš relevantný obsah. Win-win situácia.
 • Neprelinkované zmienky vašej značky
  Tieto zmienky predstavujú príležitosť. Kontaktujte webmastera daného webu a požiadajte ho, aby z mena vašej značky odkazoval na váš oficiálny web.
 • Neprelinkované použitie vašej fotky alebo grafiky
  Vaše originálne obrázky by nikto nemal používať bez toho, aby na vás odkazoval. Existuje postup, ako nájsť vaše obrázky, ktoré niekto použil bez opýtania.

7. Vedľajšie mikrostránky a blogy na platformách

Túto taktika patrí k najnáročnejším, ak ju chcete robiť správne. Ak máte dosť času a kapacít, vytvorte si vedľajší web alebo niekoľko tematických mikrostránok, resp. blogov, o ktoré sa však musíte starať podobne ako o svoju hlavnú stránku. Dôležité je, aby boli stránky na iných doménach ako je vaša hlavná stránka a aby ste na ne umiestňovali dostatok kvalitného obsahu vo vašom mene na určitú tému.

Pre začiatok je užitočné založiť si blogy na rôznych bezplatných platformách, ako WordPress.com, Blogger, Webnode, Sme blog a pod. Akonáhle dosiahne váš vedľajší blog aspoň malú popularitu, má zmysel v článkoch nepravidelne umiestniť odkaz na hlavný blog. Ak máte stredne veľkú firmu, môžete napr. motivovať šikovných zamestnancov, aby si vytvárali vlastné blogy na určité témy (alebo im ich rovno vytvorte) a aby do článkov občas umiestnili odkaz. Ako som však uviedol v úvode, je to časovo veľmi náročná aktivita.

8. Odkazy od marketingových partnerov

Podobne ako v druhom bode z nášho zoznamu, budovaním reálnych vzťahov s partnermi, ktorí majú webové stránky, môžete získať odkazy z rôznych, aj relevantných a silných webov. Skúste osloviť obchodných partnerov alebo firmy, ktoré pôsobia v podobnom segmente ako vy, ale nekonkurujete si navzájom, či by vzájomné odpromovanie dávalo zmysel. Nemyslím tým priamu výmenu odkazov, pretože tá je veľmi ľahko odhaliteľná algoritmami Google. Ponúknite priestor na propagáciu vášho partnera niekde inde (na vašom podujatí, vo vašom newslettri a pod.) a vypýtajte si za to zmienku s odkazom u vášho partnera.

9. Druhoúrovňové budovanie spätných odkazov (second tier linkbuilding)

Táto pokročilá taktika zahŕňa akékoľvek linkbuildingové aktivity, ktorými sa snažíte posilniť stránky nie na vašom webe, ale na weboch tretích strán, kde sa nachádzajú odkazy na váš web. Je to takpovediac sprostredkovaný linkbuidling, pri ktorom sa snažíte posilňovať zdroj vašich odkazov. Táto taktika sa môže zdať málo efektívna, no opak je pravdou. Dávnejšie získané odkazy totiž časom strácajú časť sily a čerstvé odkazy na tieto stránky im pomôžu vrátiť autoritu. Ak túto taktiku využívate pravidelne, môžete ju použiť aj ako argument navyše pri vyjednávaní umiestňovania odkazov – každý je rád, keď získa odkazy navyše, aj keď neskôr.

10. Kreatívne linkbuildingové kampane

Do poslednej skupiny taktík by som zaradil akýkoľvek kreatívny počin, ktorý vám zaručí odkazy bez toho, aby vám šlo len o odkazy. Sú to marketingové kampane väčšieho rozsahu, často s presahom do offline sveta, ktoré ľudia radi spomenú a odkážu na ich online ekvivalent. Dôležité je, aby ste stránky, ktoré pre tieto kampane používate, mali umiestnené na vašej hlavnej doméne alebo aby boli aspoň veľmi dobre prelinkované s vaším hlavným webom.

K týmto kampaniam by som zaradil aj už horeuvedený príklad nášho seriálu o bizarných veciach, ktoré vyhľadávali ľudia v Googli, ktorí za 7 ročníkov vygeneroval vďaka outreach technike (priame oslovovanie redakcií) minimálne 167 odkazov z 54 domén.

Ako začať s kreatívnym linkbuildingom? Prezradím pár tipov z praxe:

 • Organizujte súťaže s verejným hlasovaním a cenou komunitného významu (Dá sa získať napr. odkaz z webu mesta na web súťaže).
 • Publikujte hodnotenia a rebríčky miestnych prevádzok, online zdrojov, a pod. (S možnosťou umiestnenia odznakov, ktoré odkazujú späť na rebríček).
 • Napíšte autoritatívny článok o niečom výnimočnom a hľadanom z vášho okolia a citujte ho ako zdroj vo vašom novom príspevku na Wikipédii.
 • Zorganizujte podujatie pre ľudí zo svojho odvetvia a motivujte ich (napr. lístkom zadarmo), aby o ňom napísali na ich blogu.