link-buildingGoogle a jeho algoritmus sa neustále vyvýja a mení. Vyžaduje si to predovšetkým správanie sa užívateľov ako aj neustály boj so SPAMom. Dôraz pri SEO sa dnes kladie hlavne na obsahovú relevanciu, čo pre slovenské stránky môžu byť kľudne aj české weby a naopak.

Je všeobecne známe, že pri link buildingu je treba hľadať hlavne obsahovo relevantné stránky, pretože odkazy s netématických webov sú jednoducho menej hodnotné (existujú samozrejme výnimky v prípade autoritatívnych webov). Neznamená to však, že slovenský web sa musí pri svojich link buildingových aktivitách zamerať iba na slovenský trh, kľudne môžu byť v tomto smere relevantné aj české stránky.

Je to jednoducho preto, že mnohé slová sú v oboch jazykoch rovnaké a tak ich aj Google berie ako relevantné, napríklad také slovo „Letenky“. Dôkazom toho sú aj výsledky vo vyhľadávaní (v SERPe), kde sa napríklad na slovenskom Google zobrazujú aj české výsledky a naopak. Samozrejme, Google vie rozpoznať rozdiel aj medzi slovenským a českým jazykom a preto pri hľadaní slova „letenky“ na Google.sk sa prioritne zobrazujú slovenské stránky, ale vo výsledkoch (hlavne na dlhšie frázy) sa primiešavajú aj české stránky. Platí to aj pre iné slová, napríklad chaty, hotely a podobne pri medzinárodných slovách (napr. Playstation a pod.).

Nič sa určite nevyrovná obsahovo relevantnému odkazu zo stránky v tom istom jazyku, len som chcel týmto naznačiť, že aj odkazy zo stránok z iných jazykov môžu zohrať úlohu pri link buildingu a nemali by sa preto úplne zatracovať.