Vo VISIBILITY organizujeme stále viac a viac rôznych typov školení, prednášok alebo workshopov. Školiť a prednášať mimo firmy chodia aj naši ľudia. Nakopáva nás to k tomu, aby sme sa zamysleli, ako také prednášky neustále zlepšovať. A práve tu prichádza na rad téma zoznamovacích hier, tzv. icebreakerov. 

Samozrejme, každá prednáška či workshop je najmä o obsahu, informačnej hodnote a schopnosti prednášajúceho tieto informácie vhodnou a záživnou formou dostať k účastníkom. Školenie však účastníci vnímajú ako celok. Môžete mať premakaný obsah, ako len chcete, ale keď hapruje catering, priestor či organizačné drobnosti, celkový dojem to môže vo finále kaziť.

V tomto článku by som sa rád zameral na drobnosť, ktorá sa často vynecháva alebo veľmi podceňuje. Je ňou tzv. icebreaker na úvod školenia, resp. zoznamovacie hry.

V slovenčine som nenašiel jednoslovný ekvivalent (a zoznamovacie hry sa zdá ako príliš dlhý pojem), preto ak dovolíte, budem používať poslovenčené anglické slovíčko. Takzvané búranie ľadov je veľmi dôležitý psychologický moment pre každý typ školenia. Je to najmä preto, lebo pri väčšine školení sú účastníci úplne cudzie osoby, ktoré sa buď nikdy predtým nevideli, alebo sa poznajú len zbežne. Prirodzene sa tak najmä na úvod školenia vytvára určitý blok, strach a nedôvera. Ľudia majú väčšie zábrany vyjadriť svoj názor, odpovedať na otázky a zapájať sa do diskusie. Takisto existuje určité napätie medzi školiteľom a účastníkmi, dôvody sú v podstate rovnaké.

Icebreaker aktivita je teda psychologický moment, pri ktorom sa doslovne rúcajú určité bariéry medzi účastníkmi, uvoľňuje sa nálada a atmosféra pre následné školenie. Icebreaker sa dá dokonca použiť aj počas školenia alebo po obede, keď má funkciu rozptýlenia a zastavenia stagnácie energetickej pozornosti účastníkov. Ak teda vediete školenia alebo ich organizujete, ponúkam vám niekoľko tipov pre icebreaker (zoznamovacie hry).

Je pravda, že sa doba počas pandémie Covid-19 posunula a veľa stretnutí, workshopov alebo seminárov sa v súčasnosti koná online. Ani to však nie je dôvod, prečo by ste mali zoznamovacie aktivity vynechať zo svojho harmonogramu. Mnohé z nich sa totiž dajú prispôsobiť virtuálnym stretnutiam a mnohé sú dokonca vymyslené špeciálne pre ne. Nižšie nájdete aj také zoznamovacie hry, ktoré viete uskutočniť aj v online verzii.

Icebreakery v zásade môžeme rozdeliť na 4 druhy:

  • dozvedieť sa niečo o sebe,
  • prezradiť niečo zábavné,
  • rozhýbať sa,
  • tímová hra.

Poďme teda ku konkrétnym tipom, ako icebreaker aktivity uchopiť v praxi:

1. Prezraď niečo o sebe

Čas pri 10 ľuďoch Druh Príprava Online verzia
10 min. dozvedieť sa niečo o sebe žiadna

Štandardným a najbežnejším icebreakerom je klasická otázka. Každý sa musí pár vetami predstaviť a ideálne obohatiť ostatných o jeden zaujímavý fakt o sebe. Alebo o jednu informáciu, ktorá nie je vôbec bežná. Môže tiež povedať krátku zábavnú príhodu.

Potenciálny problém je, že sa ľudia nechcú aktívne hlásiť. Preto ich treba buď náhodne vyvolávať, alebo ísť po poradí. Ideálne je mať k dispozícii napríklad loptu, ktorú si účastníci medzi sebou hádžu, čo oživí interakciu.

Takisto je dobré, keď prednášajúci na úvod povie potrebné informácie o sebe, aby mali účastníci školenia príklad, čo sa od nich vyžaduje.

2. Zoradenie podľa dátumu narodenia

Čas pri 10 ľuďoch Druh Príprava Online verzia
5 min. aktivita, dozvedieť sa niečo o sebe žiadna

Veľmi jednoduchý icebreaker, nenáročný na prípravu, je zoradenie všetkých účastníkov workshopu podľa dátumu narodenia. Vyzvete všetkých, aby sa postavili vedľa seba, napríklad dopredu v miestnosti, a požiadate ich, aby sa od daného momentu medzi sebou nerozprávali, ani sa inak nedohovárali posunkami.

Cieľ je, aby sa zoradili vedľa seba zľava doprava tak, ako idú ich dátumy narodenia v roku. Teda od 1. januára naľavo do 31. decembra napravo. Nechajte účastníkom nejakú minútku až dve, nech sa intuitívne zoradia a potom ich vyzvite, aby postupne povedali svoj dátum narodenia. Keď sa niekto nezaradil správne, rad upravte. Budete prekvapení, ako sa ľudia vedia pomerne dobre odhadnúť a zmeny budú určite minimálne. Je to jednoduchá aktivita, pri ktorej sa účastníci dozvedia niečo málo o sebe, rozhýbu sa a ešte k tomu sa aj prekvapia.

3. Pravda/nepravda

Čas pri 10 ľuďoch Druh Príprava Online verzia
15 min. dozvedieť sa niečo o sebe ideálne dať vedieť účastníkom dopredu

Predstavenie formou pravda/nepravda môže mať viac podôb. Tá najjednoduchšia verzia vyzýva každého účastníka k tomu, aby o sebe prezradil jednu vetu alebo fakt. Ostatní majú hlasovať o tom, či je to pravda alebo nepravda. 

Druhý variant ráta s tým, že si každý účastník pripraví o sebe tri vety a len jedna z nich nie je pravdivá. Rovnako sa hlasuje o tom, o ktorú ide. Tento icebreaker sa ideálne spája s niečím zábavným alebo prekvapujúcim, takže sa z toho môže stať pomerne vtipná aktivita. Vyžaduje však prípravu, minimálne zo strany prednášajúceho.

4. Kameň, papier, nožnice

Čas pri 10 ľuďoch Druh Príprava Online verzia
5 min. aktivita žiadna

Asi každý pozná hru Kameň, papier, nožnice. Účastníci sa náhodne rozdelia do dvojíc a začnú hrať hru. Môže sa hrať na jednu výhru, ale aj na tri. Treba len pamätať na to, že v každej krajine sa inak ukazuje voľba. Niekde na tri už ukazujete, inde tak urobíte až na štyri.

V každom prípade je pointa hry v tom, že ten, čo duel prehrá, sa zaraďuje za výhercu a spoločne ako had idú ďalej, kde sa stretnú s ďalším „hadom”. Tím, ktorý prehral, sa znovu zaradí za víťazný a tak to pokračuje až pokiaľ nezostane len jeden víťaz so všetkými za sebou.

Aby sa hra ešte viac oživila, tak tí, čo prehrali, môžu skandovať meno vedúceho v tíme. Účastníci sa tak medzi sebou interaktívne aj zoznamujú.

5. Hádaj, kto to je

Čas pri 10 ľuďoch Druh Príprava Online verzia
10 min. dozvedieť sa niečo o sebe anketa dopredu medzi účastníkmi

Pri hre Hádaj, kto to je, je potrebná príprava zo strany prednášajúceho. Ideálne by mal poslať účastníkom vopred nejakú elektronickú anketu, napríklad s takýmito otázkami:

  • Zbieraš niečo?
  • Ktorú krajinu máš najradšej?
  • Ktoré zviera máš doma?
  • Aký druh alkoholu obľubuješ?

Otázky môžu byť, samozrejme, rôzne a z odpovedí potom prednášajúci pripraví prezentáciu. V nej bude na jednom slide vždy slovne alebo vizuálne „predstavený” jeden z účastníkov a ostatní majú hádať, kto by to mohol byť.

Táto aktivita je skôr určená pre tímy, ktoré sa aspoň trochu poznajú. Vytvára sa tak priestor pre bližšie zoznámenie a, samozrejme, aj vtipné momenty.

6. Predstav toho druhého

Čas pri 10 ľuďoch Druh Príprava Online verzia
15 – 20 min. dozvedieť sa niečo o sebe žiadna

Základom icebreakeru Predstav toho druhého” je rozdelenie ľudí do dvojíc. Každá dvojica má 2 až 4 minúty na krátky rozhovor medzi sebou, počas ktorého by sa mali čo najviac spoznať a dozvedieť sa o sebe čo najviac informácií.

Následne bude mať každý za úlohu v jednej minúte predstaviť toho druhého na základe informácií, ktoré sa dozvedel počas rozhovoru.

7. Nikdy som neskúsil…

Čas pri 10 ľuďoch Druh Príprava Online verzia
10 min. dozvedieť sa niečo o sebe žiadna

Princíp tohto icebreakeru je veľmi jednoduchý. Zo strany prednášajúceho sa položí otázka, čo som v živote ešte nevyskúšal a každý účastník sa musí v priebehu minúty zamyslieť a následne zodpovedať na otázku.

Tento icebreaker sa dá rozšíriť aj o iné otázky, z čoho potom vznikajú celkom úsmevné odpovede.

8. Čo by si si priniesol na opustený ostrov?

Čas pri 10 ľuďoch Druh Príprava Online verzia
15 min. zábava, dozvedieť sa niečo o sebe papier, písacie potreby a tabuľa

Môj ďalší tip na icebreaker je vizuálno-slovný. Každý účastník dostane ceruzku a papier a počas 3 minút musí nakresliť na papier jeden predmet, ktorý by si so sebou zobral na opustený ostrov.

Všetky papiere sa potom naraz alebo postupne prilepia na tabuľu. Keď príde rad na konkrétny obrázok, jeho autor musí vysvetliť, čo je to za predmet a prečo by si práve ten zobral na opustený ostrov.

9. Mapa narodení

Čas pri 10 ľuďoch Druh Príprava Online verzia
5 min. zábava, dozvedieť sa niečo o sebe väčšia mapa sveta a pripináčiky

Tento icebraker je určený najmä pre rozmanité tímy, kde sa miešajú v pracovnom prostredí ľudia z rôznych kútov sveta. 

Cieľom zoznamovacej hry pre tímy je ukázať, že svet je rozmanitý a vizualizovať tým rôznorodosť a diverzitu firmy či konkrétneho oddelenia. Na pripravenú mapu sveta (pripnutú napríklad na tabuli) postupne všetci účastníci školenia dajú pripináčik na krajinu, v ktorej sa narodili či vyrastali. Táto hra sa dá aj modifikovať napríklad otázkou, kde ste sa prvýkrát zamilovali alebo ktorá krajina je pre nich najobľúbenejšia. Samozrejme, diskusiám o skúsenostiach s danými krajinami sa medze nekladú.

10. Ukáž nám zábavnú fotku z tvojho života

Čas pri 10 ľuďoch Druh Príprava Online verzia
15 min. zábava, dozvedieť sa niečo o sebe žiadna, len vyhľadanie vhodnej fotky

Táto tímová hra na zoznámenie je vyslovene vhodná pre virtuálne stretnutia a školenia. Vyžaduje si možnosť vyhľadať nejakú zábavnú fotografiu zo svojho života, ktorú asi najľahšie nájdete na svojom facebookovom či instagramovom profile, respektíve v počítači.

Počas videokonferencie viete fotku zdieľať či ukázať a prípadne ju komentovať spolu s nejakým príbehom, ktorý ju sprevádza. Tento icebreaker sa dá alternovať aj fotkami z rodinných akcií, fotkami z detstva, prípadne fotkami vašich výtvorov alebo jedál, ktoré ste uvarili. Výber je na vás.

11. QuizBreaker- online nástroj na virtuálne icebreakery

V súčasnosti existuje online tool prakticky na všetko. Dôkazom je aj nástroj QuizBreaker, ktorý prináša kompletnú funkcionalitu online kvízov určených vyslovene pre vzdialené tímy za účelom zoznamovacích hier a zábavy pred nejakým virtuálnym stretnutím.

QuizBreaker stojí pár dolárov mesačne a viete si ho na 14 dní vyskúšať zadarmo. Je to perfektná vec pre väčšiu interaktivitu a zábavu.

Samozrejme, existujú desiatky ďalších variant icebreakerov, resp. hier či aktivít na zoznámenie, ale vo väčšine prípadov ide o rôzne modifikácie podľa počtu účastníkov, typu akcie či náročnosti na prípravu. Určite je dobré pripraviť si vopred niekoľko variant a improvizovať podľa situácie, podľa toho, aké je vekové zloženie účastníkov či ako neformálne, resp. formálne je školenie zorganizované.

Dobrý icebreaker vie účastníkov pozitívne naladiť. Pozdvihnúť na iný level vie aj celkový dojem zo školenia. A nezabúdajte, že fantázii sa medze nekladú. Pokojne môžete pripraviť aj jednoduchú úlohu pre tých, ktorí prídu neskôr ako „trest”. Dokonca to môže byť tímová aktivita v rámci icebreakeru.

Kvalitne pripravená zoznamovacia hra je o to dôležitejšia, keď podujatie organizujete online. Účastníci nemajú spoločný fyzický kontakt a jednoduchý icebreaker pred začiatkom dodá online školeniu určitý aspekt personalizácie a vyzve účastníkov hneď od začiatku k určitej miere interakcie, čo môže v ďalšom priebehu online komunikácie aspoň trochu prelomiť ľady a ukázať ľuďom, že to ide aj virtuálne.