Pracovný pohovor je dôležitou súčasťou procesu prijímania nového zamestnanca. Získate šancu dozvedieť sa viac o kandidátoch a kandidát dostane príležitosť dozvedieť sa viac o firme. Môže vám tiež pomôcť pri porovnaní potenciálnych uchádzačov a výbere toho, kto najlepšie zodpovedá vašim potrebám. Treba si však uvedomiť, že nie iba vy si vyberáte nového zamestnanca, ale aj on si vyberá vás. V článku preto nájdete niekoľko tipov, ako správne viesť pohovor, aké otázky sa spýtať a ktorým sa vyhnúť.

Vytvorte si štruktúru a píšte si poznámky

Ak chcete, aby bol pohovor efektívny a prijali ste najlepšieho kandidáta, vopred sa pripravte a držte sa štruktúry, ktorú si naplánujete. Zamyslite sa, kto bude účastníkom pohovoru, aby ste dokázali posúdiť jeho odbornosť. Možností je viacero. Všetko záleží od hľadanej pozície a počtu kôl, ktoré máte v pláne s kandidátom absolvovať. V ideálnom prípade si na pohovor zavolajte špecialistu, ktorý vykonáva danú prácu, resp. team leadra, ktorý vie najlepšie priblížiť pozíciu danému kandidátovi.

Robte si poznámky. Pomôžu vám zapamätať si všetky informácie a môžete sa k nim neskôr vrátiť. Na nič dôležité tak nezabudnete. Okrem toho si môžete zapísať aj prvé dojmy z kandidátov či zaujímavé postrehy. Buďte však opatrní, aby ste udržali správnu rovnováhu medzi písaním poznámok a aktívnym počúvaním. Udržujte očný kontakt a veďte konverzáciu. Poznámky berte len ako pomocníka pri konečnom rozhodovaní.

ceruzky

Na pohovore musíte v krátkom čase zhromaždiť čo najviac informácií. Uchádzač o zamestnanie poslal svoj životopis, na základe ktorého ste ho posunuli na osobné stretnutie. Z papiera sa však o kandidátovi nedozviete všetko. Správne položené otázky vám umožnia lepšie porozumieť obsahu kandidátovho životopisu. Taktiež viete zistiť jeho odbornú spôsobilosť, schopnosť riešiť výzvy, plniť očakávané pracovné úlohy či dozvedieť sa, ako by prispel k úspechu projektov.

Čo a ako sa pýtať na pracovnom pohovore?

Nezabúdajte sa pýtať na základné otázky:

  • Ako ďaleko má bydlisko od kancelárie?
  • Ako bude dochádzať do práce?
  • Akú výpovednú dobu má v súčasnej práci?
  • Kedy môže nastúpiť?
  • Akú formu spolupráce preferuje?

Hoci vám môžu prísť ako banálne, vyhnete sa vďaka nim nemilým prekvapeniam. 

Existujú však otázky, ktoré sa podľa antidiskriminačného zákona pýtať nemôžete. Na pohovore sú zakázané tie, ktoré sa týkajú zdravotného stavu, plánovania rodičovstva, tehotenstva, sexuálnej orientácie, náboženstva, rasy, etnika, politických postojov, majetku a finančných záväzkov.

Takisto platí, že všetci majú nárok na rovnaké podmienky, prístup aj informácie.

Ďalšie dôležité otázky sa týkajú finančnej odmeny. Túto diskusiu si nechajte na záver. Kandidát má vtedy už konkrétnu predstavu o danej pozícii a náplni práce. Každý uchádzač by mal mať predstavu o plate. Úlohou zamestnávateľa je zistiť ju.

Stáva sa, že uchádzač sa bojí povedať konkrétnu sumu, aby neprestrelil alebo nepovedal príliš málo, a tak sa podhodnotil. Preto je vhodné otázky naformulovať tak, aby ste ho správne naviedli a sám vám odpovedal, akú mzdu si na základe získaných informácií z pohovoru praje alebo s akou sumou bude spokojný. Môžete sa opýtať: „Aká je vaša platová predstava?”. Nemusíte sa hneď rozprávať o konkrétnej sume, stačí si zistiť rozmedzie alebo sumu, pod ktorú uchádzač nechce klesnúť. 

V prípade potreby si viete informácie, ktoré ste získali od kandidáta, overiť z jeho predchádzajúcich zamestnaní. Môžu vám slúžiť ako overený zdroj, nakoľko je uchádzač na danú pozíciu spôsobilý a kompetentný.

Referencie by ste však mali zisťovať s vedomím uchádzačov. Mnohí z nich môžu stále v danej firme pracovať, a to bez toho, aby podali výpoveď. Ich nadriadený preto nemusí mať informácie o tom, že si hľadajú novú prácu. Z toho by asi uchádzač nebol nadšený.

Ako by mal vyzerať pracovný pohovor?

Dajte kandidátovi priestor predstaviť sa

Pohovor začnite tým, že predstavíte nielen seba, ale aj všetkých zúčastnených kolegov. Nezabudnite sa kandidátovi poďakovať, že si našiel čas a prišiel na stretnutie. Zbavíte ho tak prípadného stresu alebo obáv. Ozrejmite mu, ako bude pohovor prebiehať a čo ho čaká. Dajte mu priestor, aby vám o sebe niečo povedal. Informácie a spôsob, akým vám ich zdieľa, vám napovedia, o aký typ zamestnanca pôjde. S veľkou pravdepodobnosťou vám z konverzácie vyplynú otázky, ktoré kandidátovi môžete položiť. Je však dobré pripraviť si otázky vopred, aby ste si vysvetlili všetky nejasnosti.

Predstavte mu pracovnú pozíciu

Kandidátovi detailne predstavte pracovnú pozíciu. Spomeňte, aké sú požadované zručnosti a zodpovednosti, ktoré od nového zamestnanca očakávate. Keď má pozícia negatívne stránky, rovnako ich spomeňte. Kandidát tak bude vedieť, čo ho na novej pozícii čaká. Tieto informácie môže tiež vnímať ako výzvu.

Dajte mu príležitosť klásť otázky

Nechajte kandidátovi priestor na kladenie otázok. Uistite sa, že ste mu zodpovedali všetky nejasnosti, ktoré sa týkajú pozície, tímu a spoločnosti. Dostane tak príležitosť zhodnotiť, či je pre neho pozícia vhodná. To vám umožňuje merať jeho záujem a pochopenie spoločnosti. Keď však otázky nemá, neznamená to automaticky nezáujem z jeho strany. Všetky otázky mohli byť už prediskutované, a tak na ne dostal aj odpovede.

Vysvetlite ďalšie kroky

Pohovor ukončite tak, že kandidátovi popíšete ďalšie kroky. Informujte ho, kedy od vás môže očakávať spätnú väzbu a do kedy plánujete voľnú pracovnú pozíciu obsadiť. Keď sa rozhodnete pre toho pravého, nezabudnite ostatným oznámiť to, ako dopadli.

pohovor

Nezabudnite, že práve vy reprezentujete firmu a zamestnávateľa. Počas pohovoru ste vo väčšej výhode vy, no finálne rozhodnutie o prijatí pracovnej ponuky zostáva na strane kandidáta. Preto sa snažte zanechať čo najlepší dojem.