Snaha získať a udržať si dobrých ľudí je základom firemného úspechu. Firmu tvoria totiž ľudia, ktorí potrebujú správnu motiváciu. Správna motivácia zamestnancov je teda jedným zo základných predpokladov fungovania, rastu firmy a dosahovania požadovaných výsledkov. Nášmu tímu vďačíme za to, kde ako agentúra dnes sme.

V súčasnosti je čoraz ťažšie získať kvalitných ľudí a ponúknuť im zaujímavejšiu pracovnú ponuku ako konkurencia. Ak človek nie je v práci spokojný, má veľa možností pre zmenu. Preto sa vo Visibility snažíme viesť našich ľudí nielen k lepším výkonom, ale najmä k tomu, aby boli u nás spokojní, aby ich práca čo najviac bavila a robili ju s radosťou.

Častou chybou pri motivácii zamestnancov je ich zameranie na finančnú motiváciu, ako napríklad mzdy, prémie či bonusy. Finančná motivácia má význam pri získavaní nových zamestnancov a pre výkonovú motiváciu už existujúcich zamestnancov. Často ale nie je najdôležitejšia. Samotná finančná motivácia často nefunguje. Nie každý totiž robí svoju prácu len pre viac peňazí. Niekto potrebuje dobrý kolektív, iný príjemné pracovné prostredie, ďalší nefinančné benefity. Na to, aby boli zamestnanci dlhodobo spokojní a verní jednej firme, je potrebné oveľa viac pracovať s nefinančnými formami motivácie. 

Vo Visibility sme presvedčení, že ľudí môžeme motivovať aj iným spôsobom, ako len finančným ohodnotením. Článok „9 ciest, ako nefinančne motivovať zamestnancov” napísala pôvodne pred vyše štyrmi rokmi Júlia Micháleková. Keďže sa odvtedy viacero vecí zmenilo, rozhodla som sa ho aktualizovať.

Ľudí vo Visibility motivujeme prostredníctvom týchto aktivít:

Podpora kreativity cez zmenu prostredia

Pri kreatívnom procese človek potrebuje prostredie, v ktorom sa mu dobre tvorí. Keďže rutina je najväčší nepriateľ kreativity, našim ľuďom poskytujeme viacero možností, ako zmeniť prostredie a nájsť si pre seba to najvhodnejšie.

1. Home office

V období pred koronou mal každý zamestnanec nárok na čerpanie jedného home officu do týždňa. V prípade, že dochádzal z väčšej diaľky, ich mohol čerpať aj viac. Po prvej vlne korony sme, tak ako viacero firiem, prehodnotili fungovanie a prešli sme na pracovný model, ktorý sme nazvali „hybridný”.

Znamená to, že máme k dispozícii kanceláriu, kde môžu ľudia prísť kedykoľvek pracovať, zúčastniť sa tímových meetingov, stretnutí s klientmi alebo iných spoločných aktivít. Prevažnú väčšinu času však pracujú na home office, preto ich počet nie je nijako limitovaný. Naši ľudia môžu pracovať z ktoréhokoľvek kúta sveta aj dlhodobo.

2. Chillout zóna

Slúži ľuďom, ktorým je príjemnejšie pracovať z tulivaku ako za kancelárskym stolom.

3. Práca z kaviarne

Ak niekomu home office a chillout zóna nestačia, môže si zobrať notebook a ísť pracovať do kaviarne alebo parku.

4. Pravidelné stretnutia tímov mimo kancelárie

Každý tím sa raz za mesiac vyberie na pivo meeting alebo na obed, kde preberá napríklad to, kto a ako rieši projekty, ako mu ostatní kolegovia môžu pomôcť, s čím zaujímavým sa za posledné obdobie stretol. Tiež sa bavia o novinkách v online marketingu.

Work-life balance

V pracovnej sfére sa v poslednom období môžete často stretnúť s pojmom vyhorenie. Ľudia pracujú nad rámec pracovnej doby. Niektorí majú problém vytvoriť si na home office systém, preto pracujú viac ako je zdravé. Aby k takémuto niečomu nedošlo, prácu treba vyvažovať aktivitami v súkromnom živote.

Vo Visibility zastávame myšlienku, že šťastní zamestnanci sú dobrí zamestnanci. Samozrejme, aj práca môže človeka napĺňať šťastím. Treba si však nájsť správny balans.

Preto u nás neuznávame nadčasy. Občas treba zamakať, odpísať klientovi vo večerných hodinách alebo cez víkend. V zásade však máme 8-hodinový pracovný čas a toho sa držíme. Tento balans tiež pomáha udržať možnosť flexibilnej pracovnej doby.

V rámci našich pravidiel máme pracovný čas od 09:30 hod do 15:00 hod. Zvyšné hodiny si môže každý odrobiť podľa vlastného uváženia. Ak niekto potrebuje čosi vybaviť, ísť skôr po deti, vybehnúť na tréning alebo nie je ranné vtáča, pracovný čas si môže prispôsobiť podľa seba.

Extra dovolenka

Pre udržanie psychickej pohody zamestnancov je dôležité ich od práce sem-tam na dlhší čas odtrhnúť. Okrem preplatených dní dovolenky máme navyše 1 sick day, narodeninové voľno, 1 deň voľna pri svadbe, 1 deň na pohreb a 1 deň pri sťahovaní sa. Zamestnanci tiež u nás dostávajú ako benefit každých 5 rokov 3 dni platenej dovolenky navyše.

Chceme, aby ľudia robili, čo ich baví

Spoľahlivým spôsobom, ako dosiahnuť motiváciu, je povzbudzovať ľudí, aby robili na veciach, ktoré ich bavia a na ktorých im záleží, s ľuďmi, ktorých majú radi a na ktorých im záleží. Žiadne skratky neexistujú (citát z knihy Práce na dálku).

V maximálnej možnej miere sa snažíme ľuďom dávať slobodu pri rozhodovaní. Pokiaľ niekto z nich nechce robiť na projekte (či už z etických dôvodov, alebo z presvedčenia), tak nemusí. Stalo sa, že sme odmietli pracovať pre niektorých klientov, lebo to odmietli naši ľudia. U nás je nielen zákazník, ale aj zamestnanec na prvom mieste. Preto ak klient nechápe, čo pre neho robíme a stresuje našich ľudí, tak s ním ukončíme spoluprácu.

Každoročne počas leta robíme s našimi ľuďmi pohovory, kde sa spoločne rozprávame o tom, či ich práca baví a napĺňa. Rozhovor nie je ani tak o našom feedbacku na nich (ten dostávajú celoročne od svojich Head of), ako skôr o ich feedbacku na nás a zistení potrieb našich zamestnancov.

Viacerí kolegovia u nás tiež využili možnosť prestupu na inú pracovnú pozíciu v rámci firmy.

Rozvoj

Dôležitým faktorom, ako dosiahnuť cieľ a dobré výsledky v práci, je sebarozvoj a vzdelávanie sa. Podporiť zamestnancov v rozvoji a umožniť im posun v kariére je výrazným motivačným a stabilizačným prvkom. 

Samozrejme, je potrebné prihliadať na potreby firmy a na potenciál zamestnanca. Ak poskytnete vašim ľuďom možnosť rozvíjať svoje schopnosti, budú pracovať s väčšou chuťou. Zostať niekoľko rokov na rovnakej pozícii a nikam sa odborne neposunúť môže byť demotivujúce. Zamestnávateľ by mal preto pravidelne realizovať školenia, aby sa vyhol syndrómu vyhorenia svojich zamestnancov.

Každý vo firme má možnosť prispievať svojím článkom na Visi magazín. Tým si buduje kredibilitu aj on sám ako odborník.

Tiež organizujeme rôzne vzdelávacie eventy. Akcie, kde môže prednášať každý jeden z našich zamestnancov, ktorý má o to záujem. Zlepšuje si tým svoj verejný prejav, sám sa tým učí a posúva.

V rámci rozvoja máme tiež interný systém vzdelávania. Okrem účasti na rôznych konferenciách máme aj interné kurzy a školenia. Úspešne u nás prebehlo už množstvo kurzov, napríklad:

  • Ako viesť obchodný rozhovor,
  • Situačný leadership,
  • Videoprodukcia: prečo stojí, koľko stojí,
  • Základy digitálnej stratégie,
  • Kreatívny proces,
  • Základy PPC a Google Ads,
  • Analýza KW.

Umožnite svojim ľuďom navštevovať kurzy, zúčastňovať sa prednášok, workshopov a učiť sa nové veci. Nemusia vždy priamo súvisieť s výkonom ich práce. Zvýšite tak ich dôveru vo vlastné schopnosti.

V súčasnosti sú moderným spôsobom ďalšieho rozvoja zamestnancov napr. hackathony. Sú to akcie, pri ktorých vzniknú skupinky zamestnancov, ktoré spoločne realizujú projekt na stanovenú tému. Odovzdávajú si tak navzájom vedomosti, ktoré majú a rozširujú si svoj obzor. Taktiež sa vzájomne motivujú a vytvárajú zdravé súťaživé prostredie.

Vo Visibility mávame rovnako hackathony, z ktorých vždy vzídu dobré nápady. 🙂 Jedným z nich je známy marketingový event Visi Rúbanica. Tento rok sme rovnako zorganizovali hackathon, z ktorého vyšli zaujímavé nápady, na ktorých začíname pracovať. Myslím, že sa máte na čo tešiť. Ako odmenu za výherný nápad získal najlepší tím poukážky na nákup kníh a spoločnú večeru.

Vo Visibility máme viacero zahraničných projektov. Naši zamestnanci preto majú možnosť navštevovať lekcie angličtiny. Pri komunikácii s klientom sa cítia komfortnejšie a zároveň sa rozvíjajú ako jednotlivci. Chcú aj vaši zamestnanci lepšie komunikovať v cudzom jazyku? Zaveďte vo firme jazykové hodiny s lektorom.

Motivácia cez uznanie

Najlepšou odmenou a motiváciou zamestnanca je pochvala. Nič nestojí a dokáže mať neuveriteľné výsledky. Ak sa ľudia cítia byť v práci nedocenení, hľadajú šťastie u iného zamestnávateľa.

Asi každého z nás prirodzene motivuje, keď dostane pochvalu za svoj pracovný výkon. Zamestnanec si tak uvedomí, že naozaj robí dobre svoje povinnosti a tiež má zo seba dobrý pocit. Pochvala môže prísť zo strany vedúceho, ale určite poteší aj kolegov.

Motivácia cez súťaživosť

Povedzme si to na rovinu. Okrem pochvaly vie byť veľkým motivátorom aj výhra nad ostatnými. Prirodzene tak zvýšite výkonnosť vašich zamestnancov vplyvom správnej motivácie.

Vo Visibility takto motivujeme ľudí k písaniu článkov na blog. Súťažia teda o titul „Autor mesiaca“. Získa ho ten, ktorého článok mal za uplynulý mesiac najvyššie skóre (kombinácia viacerých faktorov, ako je návštevnosť alebo social shares). Autor mesiaca dostane finančnú odmenu.

Ďalšou možnosťou je vyhlásiť súťaž Zamestnanec mesiaca. Víťaz môže získať vopred dohodnutú finančnú odmenu, deň dovolenky navyše, prípadne poukážku na nákup knihy. Zároveň tak dostane pochvalu a uznanie od vedenia či kolegov. Je isté, že takáto výhra ho motivuje aj naďalej efektívne pracovať, byť nápomocným kolegom a dobrým zamestnancom.

Staráme sa o zdravie zamestnancov

A preto robíme pre podporu športovania a zdravého životného štýlu tieto aktivity:

  • máme k dispozícii možnosť využiť Multisport kartu, ktorá platí do rôznych fitnescentier, športovísk, plavární, joga centier, ale aj na lezecké steny, do bowlingových centier či do wellnessu,
  • nákup ovocia do kancelárie,
  • raz za mesiac možnosť využiť masáž (čo je aktuálne pre koronu pozastavené).

Naša firemná kultúra a teambuildingové aktivity

Každý nový člen tímu si pripraví o sebe prezentáciu a raňajky pre ostatných. V prípade narodenín, svadby, resp. iných sviatkov si robíme malé spoločné občerstvenie. Rovnako to platí aj na Mikuláša či Valentína.

ranajkyTeambuilding organizujeme v lete a zime. Mávame tiež spoločné aktivity, ako bicyklovanie, volejbal, behanie alebo motokáry.

Aj firemnú kultúru uvádzame ako benefit. Sme pyšní na to, že napriek dosť rýchlemu nárastu, korona situácii a prechodu na hybridný pracovný model sa nám podarilo udržať si našu kultúru. Dali sme dokopy ľudí, ktorí tvoria najlepší tím.

Záver

Vytvorenie účinného motivačného systému závisí od typu a štruktúry firmy či pozície zamestanca. Taktiež je potrebná spolupráca medzi zamestnancami, manažérmi a firmou a stanovenie jasných pravidiel.

Iba motivovaní zamestnanci môžu podávať požadovaný výkon. Treba mať na pamäti, že každý zamestnanec má iné očakávania. Ak si chce firma udržať motiváciu a lojalitu zamestnancov a znížiť tak fluktuáciu, je potrebné vytvoriť motivačný systém, ktorý pravidelne prejde aktualizáciou. Jeden nemenný motivačný systém totiž nevydrží naveky.