Definícia

Sabatikal, známy aj ako sabatická dovolenka, je obdobie, kedy zamestnanec dostane povolenie odísť zo svojej práce na určitý čas, pričom sa očakáva, že sa po tomto období vráti späť na svoje pracovné miesto. Existuje platený aj neplatený sabatikal. Trvanie sabatikalu môže byť rôzne, často od niekoľkých mesiacov po jeden rok.

Ako a prečo vznikol sabatikal?

Koncept sabatikalu sa vyvinul v akademickom prostredí koncom 19. storočia. Profesori zvykli dostávať sabatikálne obdobia na odpočinok, štúdium alebo na výskum.

V súčasnosti sa koncept sabatikalu šíri aj mimo akademického prostredia, pričom niektoré progresívne spoločnosti ho ponúkajú ako súčasť svojich pracovných benefitov na zvýšenie zamestnaneckej spokojnosti a udržateľnosti práce.

Aký účel plní sabatikal?

Hlavným cieľom sabatikalu je poskytnúť zamestnancom príležitosť na regeneráciu, osobný rozvoj alebo na prehodnotenie svojho profesionálneho a osobného života.

Sabatikal jednotlivcom umožňuje venovať sa činnostiam mimo ich bežného pracovného prostredia, ako sú cestovanie, štúdium, dobrovoľníctvo alebo osobné projekty.

Sabatikal môže priniesť výhody ako:

  • Zvýšenie produktivity,
  • zlepšenie psychického zdravia,
  • posilnenie lojality zamestnancov k organizácii.

Aké podmienky treba splniť?

Spoločnosti, ktoré ponúkajú sabatikal, obvykle stanovujú jasné podmienky, ako je počet odpracovaných rokov pred nárokom na sabatikal, plán návratu do práce a pravidlá týkajúce sa financovania tohto obdobia. Niektoré organizácie poskytujú platený sabatikal, zatiaľ čo iné umožňujú vziať si neplatený alebo čiastočne platený sabatikal.

Príklad

Adobe, jedna z popredných softvérových spoločností, ponúka svojim zamestnancom, ktorí sú v spoločnosti viac ako 5 rokov, možnosť šesťtýždňového plateného sabatikalu každých päť rokov.

Tento program je navrhnutý na podporu regenerácie, osobného rozvoja a work-life balance, čo napokon prispieva k zlepšeniu zamestnaneckej spokojnosti a kreativity. Adobe týmto dokazuje, že sabatikal môže pozitívne ovplyvniť pracovné prostrediepodporiť inováciu v rámci spoločnosti.