V dnešnej dobe sú jedným z najobľúbenejších a najefektívnejších spôsobov, ako zvyšovať výkon tímu, teambuildingy. Čo to je, aké rôzne teambuildingové aktivity možno zažiť, ale aj tipy na hry či aktivity, pri ktorých sa s kolegami nielen zabavíš, si predstavíme v riadkoch nižšie.

Čo je to teambuilding?

Tento anglický výraz sa skladá z častí: team – tím a building – stavanie/budovanie, pojem teambuilding tak môžeme preložiť ako „budovanie tímu“. Je to činnosť alebo proces, ktorý vedie skupinu ľudí k tomu, aby efektívne spolupracovali ako tím, najmä prostredníctvom aktivít a podujatí určených na zvýšenie motivácie a podporu spolupráce. (zdroj: Oxford Languages)

Aké benefity teambuilding prináša?

Namiesto omáčok o tom, ako vďaka spoločným cvičeniam v tíme rastú nielen jednotlivci, ale aj miera schopnosti kooperácie celého tímu, si zodpovieme túto otázku cez čísla.

Podľa blogu Teambuilding Hub 63 % vedúcich pracovníkov pociťuje zlepšenie tímovej komunikácie po účasti na teambuildingových aktivitách a 61 % lídrov malo pocit, že sa zlepšila morálka tímu.

Alebo podľa blogu Teamstage spoločnosti s plne angažovanou pracovnou silou sú schopné generovať dvojnásobné príjmy. Výskum ďalej naznačuje, že pozitívna komunikácia na pracovisku priamo súvisí s pozitívnou komunikáciou a socializáciou mimo práce. To dodáva váhu prínosom teambuildingových cvičení a hmatateľnému rozdielu, ktorý prinášajú pre morálku. 

5 teambuildingových aktivít s kolegami, ktoré stoja za to!

V riadkoch nižšie si popíšeme cvičenia, ktoré sú vhodné na teambuilding, ako program na tímových akciách alebo ako jednorazová aktivita na utuženie vzťahov, ako icebreaker alebo ako súčasť pravidelných tímových stretnutí.

1. Nové zážitky

Ochutnávka vína, návšteva historického miesta, ako je zrúcanina, hrad či kaštieľ, ale aj prírodných krás, ako sú jaskyne a prechádzky do prírody, sú skvelými zážitkami.

Skúsiť tiež môžete rôzne typy workshopov, cez tvorbu umenia zaujímavými technikami, kurzami keramiky či sebaobrany.

Všetko to sú zážitkové aktivity, pri ktorých sa tím niečo nové naučí, dostane nové podnety, ale hlavne si vytvorí spomienky s kolegami a kolegyňami. Tieto skúsenosti môžu viesť k väčšej otvorenosti, lepšej kooperácii či väčšej náchylnosti robiť medzi sebou kompromisy.

Zásadný vplyv na tímovú dynamiku môže mať aj zmena prostredia. Je vždy príjemná skúsenosť vidieť seba aj ostatných kolegov v inom svetle ako zvyčajne.

2. Pomoc neziskovkám

Niekedy pomôže odpútať sa od seba a venovať voľný čas pre dobro druhých. Skúste ísť vyvenčiť psíkov do najbližšieho útulku, oslovte neziskovku a dohodnite si termín a miesto na vysádzanie nových stromov či čistenie lúk od náletových drevín. Zaujímate sa o iné kultúry? Spoznajte ich cez kuchyňu a uvarte si typické jedlá.

Ak plánujete prednášku, školenie či workshop, pokojne ho presuňte mimo vašej kancelárie. Jedným z priestorov môže byť bratislavská Prügerka.

Aktivity môžete spojiť s krátkou prednáškou a záverečným spoločným posedením.

3. Výlet na chatu

Súčasťou „chatovice“ by mali byť rôzne typy hier, od zábavných, športových, až po utužovanie kolektívu a tímového ducha. My sme sa pozreli na posledné z nich.

Vytvárajte dôveru

Dôvera sú veľmi dôležité pojmy na ceste k dosahovaniu cieľov.

Postavte sa so svojím tímom do kruhu tvárami dovnútra a chyťte si do ruky klbko vlny (alebo dostatočne dlhý motúz, šnúru). Povedzte o svojej osobnej alebo pracovnej pozitívnej skúsenosti týkajúcej sa niekoho z tímu a podajte mu klbko, zatiaľ čo budete stále držať jeho koniec. Ten povie svoju pozitívnu skúsenosť, chytí časť vlny tak, aby bola napnutá a klbko opäť podá ďalšiemu kolegovi.

Takto postupujte ďalej, až kým bude mať každý klbko aspoň raz. Podávajte si vlnu, ktorá postupne začne tvoriť poprepletanú sieť, ktorá predstavuje dôveru a vzájomnú závislosť v tíme a ukazuje, ako sú ich činy a pozitívne skúsenosti prepojené.

Táto aktivita vie byť aj súčasťou pravidelnejších meetingov.

Skúsiť môžete aj podobnú verziu s lístočkami. Do misky zhromaždite papieriky, na ktorých budú napísané mená z tímu. Každý si vyžrebuje jedno meno a následne sediac v kruhu povie pozitívnu skúsenosť s kolegom/kolegyňou.

Únik z kampane („escape the campain“)

Táto aktivita je inšpirovaná populárnym konceptom „escape room“ (únikovej miestnosti) a poskytuje napínavý a pohlcujúci zážitok, pričom podporuje tímovú prácu, riešenie problémov a zručnosti v oblasti time manažmentu.

Vytvorte si modelového bizarného klienta a jeho požiadavky (poprípade vytvorte skupinu ľudí, ktorá bude klienta predstavovať a bizarnosť nechajte na ich kreativitu) alebo tematickú miestnosť plnú hádaniek, rébusov a výziev súvisiacich s problematikami, ktoré aktuálne riešite.

Rozdeľte tím na menšie skupiny a vyzvite ich, aby v určitom časovom limite navrhli riešenie pre klienta/dostali sa von spoluprácou, komunikáciou a využitím svojich znalostí.

Môžete to ozvláštniť a zvýšiť intenzitu zážitku pridaním požiadaviek alebo hádaniek a podmienok v ¾ určeného času. Táto aktivita rozvíja kritické myslenie a prispôsobivosť v situácii pod vysokým tlakom. Tiež zdôrazňuje dôležitosť vynaliezavosti a efektívnej komunikácie.

Mínové pole

Vytvorte simulované „mínové pole“ pomocou kužeľov, stoličiek alebo iných prekážok v otvorenom priestore. Každá osoba bude mať iný simulovaný handicap, t.j. jeden nebude mať zrak – zaviažeme mu oči, ďalší nebude mať ruky, niekto nohu, iný nebude počuť.

Cez „mínové pole“ sa musí dostať celý tím a ako je zrejmé, bude sa to dať dosiahnuť iba vzájomnou spoluprácou, na ktorú je toto cvičenie aj zamerané. Taktiež podporuje dôveru, aktívne počúvanie, jasnú komunikáciu a vzájomné spoliehanie sa.

4. Adrenalín

Pri hraničných situáciách sa ľudia dostávajú do úplne iného rozpoloženia ako za bežných okolností, a teda aj inak reagujú. Sú oveľa ochotnejší spolupracovať za účelom dostať sa z hraničnej situácie, rýchlejšie premýšľajú a vyhodnocujú riziká.

Preto je akékoľvek adrenalínové cvičenie na teambuildingu vhodné, obzvlášť v prostredí, kde sú ľudia vystavení stresu a situáciám pod tlakom. Je to výborný tréning na efektívnu prácu, dobrá príležitosť na prirodzené rozdelenie rolí v tíme a vytváranie lepších vzťahov medzi kolegami.

Medzi takéto aktivity radíme napr. splavovanie rieky, zdolávanie vyššie položených miest, potápanie, kajakovanie, paragliding, laser game, paintball a pod.

5. Konferencie

Pošlite celý tím na konferenciu. Spravte si research rok v predstihu (stihnete tak zakúpiť early birds lístky a zároveň si všetci dostatočne dopredu rezervujú dátum) a naplánujte pre kolegyne a kolegov pracovnú cestu mimo Slovenska, resp. vášho mesta. Okrem vzdelávania budú mať čas po oficiálnom programe na socializáciu a užijú si spoločne strávený čas.

Napr. náš kreatívny tím bol takto spoločne v Košiciach na Eastern Design Conference.

Kreatívny tím Visibility na Eastern Design Conference

Na záver možno konštatovať, že teambuildingové aktivity slúžia organizáciám a firmám ako účinný nástroj na podporu spolupráce, komunikácie a rastu ich zamestnancov. Tieto aktivity vytvárajú prostredie, v ktorom si jednotlivci môžu vytvoriť množstvo spoločných zážitkov, budovať dôveru a nadväzovať pevné vzťahy.

Prostredníctvom úloh na riešenie problémov a rozhodovacích cvičení si rozvíjame dôležité zručnosti, ktoré sa premietajú aj do lepšej výkonnosti na pracovisku a spolupráce pri dosahovaní spoločných cieľov. Okrem toho aktivity zamerané na budovanie tímov prinášajú pocit zábavy, čím zvyšujú morálku, konkurencieschopnosť a motiváciu v tímoch.

Význam teambuildingových aktivít napokon spočíva v ich schopnosti premeniť skupinu jednotlivcov na súdržný a výkonný tím. Prijmime teda aktivity zamerané na budovanie tímov ako neoddeliteľnú súčasť organizačného rozvoja a získajme benefity v podobe synergie spolupráce, zefektívnenia pracovných postupov a rastu.