Pridávanie alebo republishovanie obsahu na webe je dôležitou súčasťou content marketingu a celkovej optimalizácie pre vyhľadávače. Preto sa často objaví otázka, ako často a v akých množstvách je potrebné obsah na web pridávať?

Prečo pridávať a aktualizovať obsah na webe?

Stránka je aktuálna a relevantná pre používateľa

Pravidelné pridávanie nového obsahu alebo updatovanie starého dáva vyhľadávačom signál, že daná stránka je stále aktívna, a teda aj aktuálna. Keďže sa Google snaží svojím používateľom ponúknuť tie najlepšie výsledky, webové lokality s aktuálnym a relevantným obsahom sú vyhľadávačmi vnímané aj ako spoľahlivejšie, a teda získavajú aj vyššiu autoritu.

Tento bod je predovšetkým dôležitý pre stránky zamerané na prezentáciu obsahu, ako napríklad blogy. E-commerce stránky väčšinou naznačujú vyhľadávačom aktívnosť pridávaním alebo updatovaním produktov.

V prípade webových stránok so správami, článkami a novinkami prihliada Google špeciálne na aktualitu obsahu svojím freshness algoritmom. Ten má za úlohu identifikovať vyhľadávané frázy, v prípade ktorých má konzument záujem o aktuálny obsah. Ten algoritmus posunie na vyššie pozície v SERP-e.

Lepšia viditeľnosť a organická návštevnosť

Väčším množstvom jedinečného, kvalitného a relevantného obsahu na webovej lokalite viete zabezpečiť lepšie pokrytie kľúčových slov relevantných pre vašu stránku. S lepším pokrytím relevantných slov rovnako vzniká vyššia pravdepodobnosť umiestniť sa na viacero kľúčových slov v SERP-e. Týmto spôsobom viete organicky zabezpečiť vyššiu návštevnosť stránkyviditeľnosť značky.

Získavanie spätných odkazov

Kvalitný a aktuálny obsah môže stránke zabezpečiť vyššiu pravdepodobnosť na získanie spätných odkazov. Iné stránky môžu na vašu stránku odkazovať a vďaka spätným odkazom sa na vašu stránku následne bude prenášať link juice. Vaša stránka tým získa z pohľadu vyhľadávačov vyššiu autoritu.

V akých množstvách je vhodné publikovať obsah na web?

Matt Cutts, ktorý sa podieľal na vynáleze patentu webového spamu pre Google, sa v roku 2013 vyjadril, že pridávanie veľkého množstva obsahu v krátkom čase môže Google upozorniť na spam. Z tohto dôvodu budú musieť byť jednotlivé stránky Googlom prekontrolované. Matt Cutts rovnako vo svojom videu odporučil pridávať obsah na web po menších množstvách, aby sa stránky vyhli takémuto podozreniu. 

Toto tvrdenie bolo ale v roku 2017 vyvrátené hlavným analytikom trendov pre webmastrov a vedúcim oddelenia search relations v Googli, Johnom Muellerom. John Mueller vysvetlil, že pridávanie veľkého množstva obsahu na stránku naraz nespôsobí problémy z pohľadu SEO. Jediným problémom môže byť zaťaženie servera, ktorý bude musieť byť schopný obstáť crawlovanie takéhoto množstva obsahu. 

Najnovšie sa John Mueller k tejto tematike vyjadril 18. 3. 2024 na platforme X (Twitter). Vedúcemu oddelenia search relations v Googli bola položená otázka, či hromadné pridanie 40 až 50 článkov na web môže byť Googlom vnímané ako spam. Podľa slov Johna Muellera obsah nie je vnímaný ako spam len pre spôsob jeho zverejnenia. V prípade, že stránka zverejní malé množstvo obsahu s nízkou kvalitou, obsah bude Googlom hodnotený zle. Hromadné uverejnenie veľkého množstva kvalitného a relevantného obsahu je, naopak, z pohľadu Googlu, pozitívne.

Na záver John Mueller podotkol, že spôsob, akým je obsah zverejnený, nemá vplyv na to, ako ho bude Google hodnotiť.

Ako často je vhodné pridávať obsah na web?

Odporúčaná pravidelnosť pridávania obsahu na web nebola Googlom nikdy definovaná. Všeobecne sa odporúča pridávať nový obsah 3 až 4-krát do týždňa. Takéto časové rozmedzie však úzko súvisí so samotným typom stránky. Ak prevádzkuje stránku s novinkami, mali by ste pridávať obsah čo najčastejšie, aby ste vedeli rýchlo reagovať na zmeny. Ak prevádzkujete weby s evergreen obsahom, nemusíte hrať súboj s časom, ale pravidelná publikácia alebo republish obsahu je dôležitá.

Ako John Mueller vo svojom tweete na platforme X spomenul, kvalita obsahu je pre Google kľúčová. V takomto prípade sa nemusíte obávať ani zverejnenia väčšieho množstva obsahu naraz.

Zdroje