Spätné odkazy sa v rámci SEO projektov dajú získavať rôznymi spôsobmi. Predovšetkým je to výmena odkazov a registrácia do katalógov. Ale existujú aj ďalšie zaujímave cesty ako získať relevantné linky. A to zdieľaním PDF súborov, PPT prezentácií, obrázkov či videí.


V poslednej dobe vo VISIBILITY robíme na viacerých projektoch primárne určených pre americký trh. A tak sme hľadali rôzne cesty ako umiestňovať odkazy tak, aby súviseli s celkovou komunikáciou a boli v kontexte s obsahom webu . Jedným zo spôsobov ako toto dosiahnuť je vytvorenie PDF súboru, PPT prezentácie, infografiky alebo videa. Tieto samozrejme musia prezentovať danú stránku, musia mať originálny a zaujímavý obsah. Potom už len stačí nájsť weby, kde sa dajú tieto súbory zdieľať.
V prípade PDF a PPT prezentácie je odkaz jednoducho súčasťou súboru. Akonáhle súbor uploadujete na server nahrá sa spolu s nim aj odkaz, ktorý obsahuje. Trochu zložitejšie je to už so zdieľaním infografiky (prípadne obrázkov) a videí. V týchto prípadoch sa nedá link vložiť a nahrať spolu so súborom. Preto treba odkaz umiestniť do popisu infografiky alebo videa. V prípade, že to nie je možné, odkaz sa dá umiestniť aj priamo do profilu, ktorý si na webe vytvoríte.
Pár príkladov webov, kde sa dajú zdieľať spomínané súbory.
PDF:

http://www.docstoc.com (Page Rank 6)

http://issuu.com (Page Rank 8 )

PTT:

http://www.authorstream.com (Page Rank 6)

http://www.slideshare.net (Page Rank 8 )

Video:

http://www.dailymotion.com (Page Rank 7)

http://www.veoh.com (Page Rank 6)

Obrázky:

http://photobucket.com (Page Rank 7)

http://www.flickr.com