Okrem algoritmov sociálnych sietí sa aktualizujú aj algoritmy search enginov vo vyhľadávačoch ako sú Google, Bing, Seznam a iné. Týchto aktualizácií (updatov) je ročne niekoľko. Najväčšie updaty Google algoritmu sa nazývajú core updaty a tie menšie minor updaty. Pozrime sa na ne bližšie.

Domovská stránka vyhľadávača Google

Zdroj: google.sk

Čo je Google core update?

Spoločnosť Google niekoľkokrát za rok spúšťa takzvané core updaty. Sú to aktualizácie search enginu, ktoré majú najväčší vplyv na výsledky vyhľadávania a ktoré ovplyvňuje veľké množstvo faktorov.

Core updaty sú zamerané na zlepšenie používateľského zážitku, ich cieľom je používateľom zobrazovať čo najrelevantnejšie výsledky vyhľadávania. Ide teda o zlepšenie kvality výsledkov, ktoré Google používateľom poskytuje.

Update nabieha postupne a zvyčajne trvá dlho, kým sa zmeny prejavia. Často sa tieto updaty spúšťajú skôr v USA ako na Slovensku či v Česku. Počas procesu rolovania updatu pozorujeme výrazné zmeny v pozíciách výsledkov vyhľadávania. Ide o takzvané obdobie volatility.

Google oznamuje core updaty na svojom blogu Google Search Central (predtým Webmaster Central Blog) a na svojom X-ku (Twitteri) Google SearchLiaison.

Aký je rozdiel medzi minor a core updatmi

K najväčším rozdielom medzi core a minor (menšími) updatmi patrí percento zasiahnutých výsledkov vyhľadávania. Kým minor update v priemere ovplyvňuje 0,1 – 1 % výsledkov vyhľadávania, core update ovplyvňuje 5 – 10 % výsledkov. Ďalším rozdielom je frekvencia ich spúšťania.

Minor updaty často špecialisti ani nezaregistrujú. Core updaty sú zvyčajne plánované mesiace dopredu a trvá niekoľko týždňov, kým sa takzvane vyrollujú (algoritmus dokončí aktualizáciu).

Ako zistím, že core update zasiahol môj web?

Ak ste zaznamenali na webstránke pokles organickej návštevnosti, nemusí to hneď znamenať, že váš web zasiahol core update. Na organickú návštevnosť môže mať vplyv množstvo faktorov, ako napríklad sezónnosť produktov (preto odporúčame dáta porovnávať medziročne) alebo zvýšené úsilie konkurentov v oblasti SEO.

V prípade, že ste zaznamenali pokles organickej návštevnosti, skontrolujte, či Google v poslednej dobe neoznámil spustenie aktualizácie algoritmov search enginov. Ak ste zistili, že sa tak stalo, využite nástroje na monitorovanie návštevnosti. Môžete použiť Google Analytics alebo Google Search Console, ktoré vám poskytnú dáta o návštevách/kliknutiach, impresiách alebo priemerných pozíciách.

Zamerajte sa na organickú návštevnosť, návštevy/kliknutia, zobrazenia a pozície kľúčových slov, na ktoré sa zobrazujete vo výsledkoch vyhľadávania. Porovnajte obdobie, v ktorom ste zaznamenali spustenie core updatu a pokles organickej návštevnosti s obdobím, kedy vaša stránka performovala normálne – buď medziročne, alebo medzimesačne, avšak v tomto prípade si treba dať pozor, aby ste si nepomýlili prepady so sezónnosťou.

Ďalším nástrojom, ktorý dokáže byť nápomocný pri zisťovaní, či vás zasiahol core update, je Ahrefs. V tomto nástroji tiež viete zistiť, či core update negatívne ovplyvnil výsledky vašej konkurencie alebo jej, naopak, pomohol.

Ak by ste chceli zistiť, ako inak ešte využiť Ahrefs, prečítajte si článok Ahrefs: Funkcie, ktoré vám pomôžu pri optimalizácii webu pre vyhľadávače (SEO).

Manuálna penalizácia

Okrem hodnotenia kvality a užitočnosti obsahu algoritmom, obsah na stránke môže hodnotiť aj zamestnanec Googlu. K manuálnej kontrole dochádza v prípadoch, že má Google podozrenie na nekalé taktiky získavania spätných odkazov.

V prípade, že manuálnou kontrolou sa predpoklad potvrdí, dostanete o tom hlásenie v nástroji Google Search Console. Tieto hlásenia nájdete v sekcii Manuálne akcie (Manual actions).

Dĺžka penalizácie závisí od závažnosti priestupku. Menšie prehrešky sa trestajú 30-dňovou lehotou, kedy sa vaša stránka nezobrazí na popredných pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania. Ak ide o závažnejší priestupok voči usmerneniam pre správcov webu, trest bude dlhší.

Po uplynutí tejto lehoty manuálna penalizácia vyprší. Lehotu môžete skrátiť aj nápravou problematickej stránky a následným požiadaním o revíziu obsahu. Ak ste chybu napravili v súlade s usmerneniami pre správcov webu, manuálnu penalizáciu Google zruší.

Ukážka sekcie Manuálne akcie v nástroji Google Search Console

Najznámejšie updaty algoritmov

Niektoré zmeny algoritmu, ktoré spoločnosť Google pravidelne vykonáva, majú na výsledky vyhľadávania väčší vplyv ako tie ostatné. Pripravili sme si pre vás zoznam niekoľkých najvýraznejších zmien algoritmu posudzovania výsledkov vyhľadávania za posledné roky.

Panda – február 2011

Spustením Panda updatu Google začal prideľovať stránkam skóre kvality a začal ho posudzovať ako hodnotiaci faktor. Cieľom updatu bolo odhalenie duplicitného, plagiátorského alebo používateľmi generovaného spamového obsahu a keyword stuffingu (nadmerného používania rovnakého kľúčového slova). Následne Google pristúpil k penalizovaniu týchto stránok.

Penguin – apríl 2012

Cieľom tejto aktualizácie bolo zníženie hodnotenia stránok, ktorých odkazové portfólio pôsobí neprirodzene alebo na získavanie spätných odkazov používali odkazové farmy.

Hummingbird – august 2013

Hummingbird update pomáhal algoritmu porozumieť vyhľadávacím dopytom a vyhľadávaciemu zámeru. Algoritmus sa vďaka tejto aktualizácii začal opierať aj o synonymá, latentné sémantické indexovanie a spoločne sa vyskytujúce výrazy.

Mobile – apríl 2015

Táto aktualizácia bola prvá z troch, ktoré začali pripisovať mobilnej verzii webu väčšiu váhu než desktopovej.

RankBrain – október 2015

Rankbrain bol súčasťou algoritmu Hummingbird a pomáha Googlu pochopiť význam vyhľadávaných kľúčových slov, ako aj zobrazovaniu relevantnejších výsledkov vyhľadávania. Berie do úvahy širší kontext, synonymá, implicitné slová a osobnú históriu vyhľadávania.

Medic – máj 2018

Update algoritmu Medic ovplyvnil hodnotenie stránok, ktoré sú zamerané na témy zdravia a YMYL (Your Money Your Life). YMYL obsah môže výrazne ovplyvniť šťastie, finančnú stabilitu alebo bezpečnosť čitateľa. Google naznačil aj implementáciu niektorých E-A-T signálov.

Bert – október 2019

Aktualizácia Bert bola rovnako ako aktualizácie Panda, Hummingbird a RankBrain zameraná na čo najlepšie pochopenie vyhľadávacieho zámeru používateľov a širšieho významu vyhľadávacích dopytov.

March 2024 Core update

Posledný core update Google spustil len nedávno, 5. marca 2024 a môže trvať až mesiac, kým sa dokončí jeho rollovanie. Pre porovnanie, zo 4 minuloročných core updatov sa 3 rollovali približne 2 týždne a štvrtý 29 dní. Ide o prvý core update v tomto roku.

Okrem odhadovanej dĺžky rolovania core updatu nám napovedá, že pôjde o väčší update, aj stanovisko Googlu, ktorý túto informáciu potvrdil. Marcový core update by mal značne zmeniť identifikáciu užitočného obsahu. Proces identifikácie by mal fungovať podobne ako vyhodnocovanie dôveryhodných informácií.

Google sa snaží svojim používateľom ponúkať relevantné a kvalitné výsledky vyhľadávania. Práve na lepšie vyhodnocovanie výsledkov vyhľadávania slúžia core updaty. Pre každého SEO špecialistu a tvorcu obsahu na webové stránky je dôležité tieto aktualizácie sledovať a prispôsobovať im svoje stratégie. 

Zdroje