Väčšinou sa v článkoch, ktoré sa venujú SEO problematike, venujeme vyhľadávaciemu algoritmu. Vedeli ste však, že nad vyhľadávacím algoritmom sú ľudia, ktorí hodnotia, ako dobre si vyhľadávací algoritmus plní svoju úlohu? Pre týchto ľudí vydal v roku 2015 Google príručku pokynov, ktorú neskôr dvakrát updatol, naposledy v máji roku 2019.

Táto príručka obsahuje tri kľúčové body, ako Google hodnotí kvalitu webov a ako odlišuje vysokokvalitné weby od nekvalitných:

 • Prospešný účel webu
 • E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)
 • YMYL (Your money or your life)

Poďme sa pozrieť na to, čo musíte vedieť o každom z týchto troch bodov.

 • Prospešný účel webu

Pri prvom update SQEG – (Search Quality Evaluator Guidelines) bol najväčšou zmenou väčší dôraz na koncept prospešnosti webu. 

„Weby a webové stránky majú byť vytvorené tak, aby pomohli používateľom“

Pokiaľ web spĺňa podmienku, že bol vytvorený na pomoc používateľom, Google ďalej nebude hodnotiť typ webu, ani ho nebude porovnávať s inými webmi s rovnakým účelom. To znamená, že encyklopédia alebo náučný web nemusia byť nevyhnutne kvalitnejšie ako stránka s vtipným, zábavným obsahom.

Nápomocné alebo prospešné weby najčastejšie obsahujú:

 • Zdieľanie informácií o téme webu
 • Zdieľanie osobných alebo spoločenských informácií
 • Zdieľanie fotografií, videa alebo iných mediálnych formátov
 • Vysvetlenie pohľadu na vec alebo konkrétneho názoru
 • Zábavný obsah
 • Predaj produktov alebo služieb
 • Diskusné fóra, kde môžu používatelia klásť otázky
 • Zdieľanie fotografií alebo videí používateľmi

Z tohto vyplýva, že web, ktorý bol vytvorený čisto na zarábanie peňazí bez „pridanej hodnoty pre používateľa“ získa nízke hodnotenie kvality.

Preto prvým krokom pri hodnotení kvality webu je pochopenie skutočného účelu webu. Váš web a jeho obsah by mali byť zacielení na používateľov a nejakým spôsobom im prospievať.

 • YMYL – Your money or your life 

Za týmto akronymom sa skrýva typ obsahu webu, ktorý, pokiaľ je prezentovaný nepresne, nepravdivo alebo klamlivo, má priamy dosah na ľudské šťastie, zdravie alebo finančnú stabilitu.

Google berie takýto obsah veľmi, veľmi vážne. Aké témy spadajú pod YMYL obsah?

Sú to:

 • Novinky a aktuálne udalosti napr. z oblasti podnikania, vedy, politiky, technológií a pod.
 • Občianstvo, právo, zákony
 • Finančné rady, investovanie, poistenie
 • Nákupy – vyhľadávanie produktov alebo popis ich využitia
 • Zdravie, zdravotné odporúčania
 • Informácie o ľuďoch – etnicita, náboženstvo, národnosť či sexualita

Existuje nespočetné množstvo YMYL tém, ale Google tvrdí, že ľudia, ktorí hodnotia kvalitu webov, sa musia sami rozhodnúť podľa vlastného úsudku, či zameranie webu spadá pod YMYL tému, alebo nie. Tieto stránky musia obsahovať najvyššie hodnotenie E-A-T skóre, ktoré si rozoberieme nižšie.

 • E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)

Tento buzzword je akronym pre odbornosť, autoritatívnosť a dôveryhodnosť webu.

Druhý update príručky SQEG z mája 2019 mierne zmenil dôležitosť E-A-T. Aktuálne je to jeden z faktorov určovania kvality webu a synonymum pre kvalitný web.

Ak sa už raz zistí, že web je prospešný, úroveň E-A-T sa zváži podľa toho, či sa jedná o YMYL obsah alebo nie. Obsah iný ako YMYL nevyžaduje takú presnosť v určovaní úrovne E-A-T ako YMYL obsah.

Pod skratkou E-A-T bližšie rozumieme:

 • Odbornosť – Sú tvorcovia obsahu naozaj odborníci na danú tému? Vedia sa preukázať zdrojmi, z ktorých čerpajú informácie? Sú tieto zdroje na ďalších odborných stránkach?

Pre non-YMYL obsah vydala spoločnosť Google v príručke SWEG výnimku pre „každodenné odborné znalosti“. Z toho vyplýva, že ľudia s rozsiahlymi životnými skúsenosťami môžu byť považovaní za expertov a nemusia mať k tomu žiadne vzdelanie.

 • Autoritatívnosť – Sú tvorcovia obsahu webu dosť autoritatívni? Autoritatívnosť znamená mať všeobecne uznávanú autoritu. Ľudia vás poznajú, poznajú vaše zázemie a pozerajú na vás ako na lídra vo vašom odbore. Prijímajú vás ako dobrý zdroj informácií. 
 • Dôveryhodnosť – Sú tvorcovia obsahu dosť dôveryhodní? Byť dôveryhodným expertom a zdrojom znamená, že vám používatelia môžu veriť. Poskytnete im len pravdivé a neskreslené informácie o danej téme.

Pokyny SQEG majú špecifické poznámky k určitým témam, ktoré vyžadujú vysoké E-A-T skóre. Konkrétne, weby obsahujúce YMYL obsah musia mať za sebou špecializované odborné znalosti:

 • Zdravotné odporúčania
 • Žurnalistické články
 • Informačné weby na vedecké témy
 • Finančné odporúčania, právnické odporúčania
 • Poradenské weby
 • Vzdelávacie weby, ktoré vyžadujú určitý stupeň odbornosti (fotografovanie, hranie na hud. nástroj)

Záverom – vysokokvalitný obsah je odborný, orientovaný na používateľa a s pridanou hodnotou

Ak chcete vytvárať obsah, ktorý je dobre rankovaný, musíte myslieť hlavne na tieto tri body, ktoré sme prebrali vyššie:

 • Web vytvárajte so zámerom pomôcť používateľovi.
 • Web by mal byť odborný vzhľadom na svoju tému. Niektoré weby vyžadujú vyššiu úroveň E-A-T ako iné, podľa svojho zamerania. Weby s nízkym alebo žiadnym YMYL obsahom môžu obsahovať dôkaz o svojej odbornosti priamo vo svojom obsahu.
 • Weby s YMYL obsahom potrebujú dosiahnuť najvyššiu možnú E-A-T úroveň. Takéto weby môžu mať priamy dopad na život používateľa, jeho živobytie či šťastie.