Definícia

Keyword stuffing je neetická praktika pri SEO (Search Engine Optimization), ktorá spočíva v nadmernom opakovaní kľúčových slov na webovej stránke, s cieľom umelo zvýšiť pozície vo výsledkoch vyhľadávania. Toto opakovanie kľúčových slov je často neprirodzené a nesúvisí s kontextom obsahu, čo môže mať negatívny vplyv na používateľskú skúsenosť a hodnotenie stránky vyhľadávačmi.

Popis

Keyword stuffing bol kedysi spôsob, ako dosiahnuť lepšie pozície vo vyhľadávačoch. Avšak, vyhľadávače sa v priebehu času vyvinuli a stali sa sofistikovanejšími, aby odhalili takéto neetické praktiky. Dnes je považovaý za black hat SEO metódu, ktorá môže viesť k penalizácii vyhľadávačmizníženiu pozícií vo výsledkoch vyhľadávania.

Táto praktika sa netýka len viditeľného obsahu na stránke. Jednou z aktivít môže byť aj nadmerné prepchávanie toho istého kľúčového slova v backende CMS (content management system) webstránky. Používateľa táto praktika priamo neovplyvní, no určite neostane bez povšimnutia google bota.

Neprirodzene opakujúce sa kľúčové slová v rámci obsahu webu môžu nielen negatívne ovplyvniť webovú stránku z hľadiska vyhľadávačov, ale takisto aj používateľov, pre ktorých takto tvorený obsah môže pôsobiť frustrujúco, neprehľadne, až nerelevantne.

Preťaženie vášho obsahu určitými nadmerne sa opakujúcimi slovami a frázami sa môže javiť ako rýchla cesta za lepšími pozíciami, ale v konečnom dôsledku vám spôsobí vážne problémy a môže viesť k strate zákazníkov či výpadku webovej stránky z vyhľadávania (SERP-u).

Príklad

Ukážka keyword stuffing v texte
Zdroj: https://www.cyberclick.net/numericalblogen/what-is-keyword-stuffing-and-how-can-you-avoid-it