Definícia

Google penalizácia predstavuje formu trestu pre určitú webovú stránku, ktorá má za následok dramatický pokles pozícií na kľúčové slová alebo úplné vylúčenie daného webu z výsledkov vyhľadávania na Googli (deindexáciu).

Popis

Google penalizácia môže vo výsledku spôsobiť výrazný prepad organickej návštevnosti z vyhľadávania a v prípade, že tento kanál návštevnosti sa výrazne podieľa na výkone predaja, tak vo výsledku môže výrazne poškodiť podnikanie.

Príčiny penalizácie súvisia najmä s tým, že na webe sú používané techniky, ktoré sú v rozpore s oficiálnymi usmerneniami pre tvorbu webov zo strany Googlu. Dané techniky sa zvyknú nazývať ako „Black Hat SEO“.

Penalizácie Googlu delíme na:

  • Algoritmické: Prichádzajú v dôsledku zmeny algoritmov vyhľadávača Google. Zrazu niektoré veci prekážajú, ktoré predtým pre algoritmus problémom neboli.
  • Manuálne: Tie majú na svedomí konkrétni ľudia z Googlu, ktorí problematické veci na webe individuálne posúdili. Informáciu o „manuálnej akcii“ môžeme nájsť v nástroji Google Search Console.

Penalizácie si netreba zamieňať s tým, ak sa po nejakej aktualizácii algoritmu pozície webu v priemere zhoršia.

Penalizácie Googlom nemusia byť nutne trvalé. Zbavenie sa penalizácie začína tým, že sa odstránia na webe tie problémy, ktoré penalizáciu spôsobili.