Definícia

Linková  farma je skupina webových stránok, ktoré odkazujú na ostatné webové stránky v skupine s cieľom zvýšiť ich pozície vo výsledkoch vyhľadávania (SERP). Linková farma zvyčajne vyzerá ako bežná webová stránka, obsahuje však veľa hypertextových odkazov, mnohokrát náhodných a nesúvisiacich.

Linkové farmy často obsahujú webové stránky, ktoré boli vytvorené výlučne s cieľom odkazovať na iné webové stránky, a tým zvýšiť ich pozície v SERP-e. Obsah týchto stránok nesúvisí s iným obsahom a často neposkytuje používateľom žiadnu hodnotu, čo znamená, že obsah existuje len preto, aby poskytoval spätné odkazy na iné lokality.

Popis

Linkové farmy vznikli ako reakcia na algoritmus hodnotenia spoločnosti Google, PageRank. PageRank považoval odkazy za kvázi hlasovanie, pričom platilo, že čím viac odkazov na web smerovalo, tým bola daná stránka považovaná za hodnotnejšiu a zobrazovala sa vyššie vo výsledkoch vyhľadávania. Linkové farmy boli vytvorené s cieľom pomôcť zvýšiť PageRank, avšak v poslednom čase spoločnosť Google a iné vyhľadávače upravili svoje algoritmy tak, aby takéto stratégie neboli účinné, prípadne ich to mohlo dokonca vo výsledkoch vyhľadávania (SERP) poškodiť (mohli byť penalizované).

Prečo sa Linkové farmy považujú za zlé?

Linkové farmy sa považujú za „black hat“ metódu optimalizácie pre vyhľadávače (SEO). Obsah na webových lokalitách, ktoré na seba odkazujú, veľakrát nesúvisí, nevytvára ho človek (môže byť vytvorený pomocou programov alebo služieb) a v mnohých prípadoch je veľmi nekvalitný. Vyhľadávače dokážu linkové farmy ľahko odhaliť a nemali by sa považovať za legitímnu dlhodobú SEO stratégiu.

Ak vás zaujímajú white hat techniky linkbuildingu, prečítajte si o nich viac v článku SEO v roku 2021: Ako na linkbuilding od nášho kolegu Jána Andrejka.

S tvorbou linkbuildingu vám tiež radi pomôžeme u nás, vo Visibility.

Príklad

Schéma linkovej farmy

Takto môže vyzerať schéma linkovej farmy