Definícia

Linkbuilding, čiže budovanie spätných odkazov, je systematický proces získavania odkazov z iných domén smerujúcich na vašu webstránku. Cieľom je zlepšiť umiestňovanie stránky vo výsledkoch vyhľadávania a zvýšiť jej návštevnosť.

Popis

Linkbuilding sa pokladá za jednu z najpodstatnejších aktivít pri optimalizácii pre vyhľadávače (SEO). Spätné odkazy z cudzích webov ovplyvňujú celý rad rôznych metrík a v minulosti mali nesmiernu silu na umiestňovanie stránok vo výsledkoch vyhľadávania (SERP). Práve kvôli tomu webmastri inklinovali k manipulatívnym taktikám získavania spätných odkazov bez ohľadu na ich kvalitu či relevantnosť.

V súčasnosti algoritmy Google vyhodnocujú odkazy medzi dvoma doména veľmi citlivo a hodnotia ich podľa rôznych metrík, ako je napríklad autorita domény, anchor text (slovo alebo fráza, z ktorej smeruje odkaz) alebo celková relevantnosť prepojeného obsahu.

Aj keď sa v súvislosti s linkbuildingom často hovorí o získavaní odkazov z cudzích domén, tak netreba zabúdať ani na interný linkbuilding. Je potrebné, aby doména mala logickú štruktúru, poprepájané súvisiace vstupné stránky alebo odkazovala na svoje produkty a služby z článkov. Oba typy linkbuildingu pomáhajú crawlerom lepšie pochopiť prepojený obsah.

Prečítajte si viac o linkbuildingu v našom článku.