Definícia

Looker Studio (bývalý názov Data Studio) je bezplatný nástroj, ktorý umožňuje zhromažďovať a vizualizovať dáta z rôznych zdrojov. Pomocou rôznych grafov a tabuliek môžu používatelia vytvárať prehľadné a zrozumiteľné reporty, ktoré slúžia na analýzu, vyhodnocovanie či prezentáciu marketingových výsledkov.

Popis

V digitálnom marketingu sa dnes už dá merať takmer všetko. Prostredníctvom mnohých nástrojov môžeme zbierať hodnotné dáta o našich klientoch, zákazníkoch či návštevníkoch. Vďaka Looker Studiu dokážeme všetky tieto dáta zhromažďovať do prehľadných reportov a ďalej ich monitorovať a vyhodnocovať. 

Pri vytváraní reportu môžete využiť niektorú zo šablón alebo si vytvoriť vlastnú. Looker Studio report môže obsahovať:

Dáta sa tiež automaticky aktualizujú, teda, ak je report správne vytvorený, nie je potrebné do neho ďalej zasahovať. Report je tiež jednoduché zdieľať s klientmi alebo kolegami. 

O tom, ako s Looker Studiom pracovať sa bližšie dočítate v článkoch: Začíname pracovať s Looker Studiom 1. časť2. časť.

Príklad

Ukážka Looker Studia od spoločnosti Google

Ukážka, ako môže vyzerať Looker Studio

Zdroj: https://datastudio.google.com/reporting/0B_U5RNpwhcE6SF85TENURnc4UjA/preview/