Toto je interný odkaz. Na čo je dobrý, aké predstavuje benefity pre návštevníkov webovej stránky a aký vplyv má na SEO? V tomto článku nájdete všetko potrebné o internom (vnútornom) prelinkovaní.

Čo je to interné prelinkovanie?

Interné linky sú odkazy, ktoré vedú z jednej podstránky na ďalšiu v rámci jednej domény.” (Moz)

Úspešný web by mal spĺňať základné podmienky použiteľnosti a zároveň byť optimalizovaný pre vyhľadávače. Obidve tieto podmienky do veľkej miery ovplyvňuje štruktúra webu, teda ako sú jednotlivé podstránky previazané, resp. ako na seba odkazujú.

Informačná architektúra webu

Najčastejšie sa stretnete s nasledovnými internými odkazmi:

  • navigácia webovej stránky (menu/hlavné kategórie),
  • omrvinková navigácia (breadcrumbs),
  • mapa stránok (sitemap),
  • rôzne widgety (najčítanejšie články, najlepšie hodnotené články…),
  • odkazy v texte (prelink z článku, prelink z popisku kategórie…).

V SEO svete sa doteraz oveľa viac hovorilo o spätných/externých odkazoch, ktoré prichádzajú na stránku z iných domén. Vyhľadávače týmto odkazom (ak smerujú z kvalitných webov) prikladajú väčšiu dôležitosť, keďže ich nezískate tak jednoducho, ako keď ich svojpomocne vytvoríte na vlastnom webe.

Prečo by ste sa teda mali zaoberať interným prelinkovaním?

Interné prelinkovanie má priamy vplyv na pozície v Google

Kvalitné interné prelinkovanie naviguje používateľov a robotov vyhľadávača naprieč celou webovou stránkou. Na základe týchto odkazov môžete cielene zdôrazniť obsah, ktorý je na vašej stránke dôležitý a povedať vyhľadávačom, ako spolu jednotlivé podstránky súvisia.

Relevantný interný link dokáže zabrániť odlevu návštevníkov zo stránky, a tak znížiť jej bounce rate a zvýšiť čas strávený na webe a počet navštívených podstránok.

Okrem toho dokážu linky prenášať aj „šťavu” zo spätných (externých) odkazov (link juice), ktorú rovnomerne rozptyľujú aj na zapadnutejšie stránky webu, ktoré nie sú z nejakého dôvodu až tak viditeľné.

Na význam interného prelinkovania poukazuje aj Google vo svojich Search Console Guidelines (predtým Google Webmaster Tools). V tomto nástroji si môžete pozrieť súčasný stav interného prelinkovania na vašej stránke. Údaje o interných odkazoch nájdete v sekcii „Search Traffic“ -> „Internal Links“.

Vnútorné prelinkovanie v Google Search Console

Interné odkazy v Google Search Console

Google k tomu uvádza nasledovné: „Podľa počtu interných odkazov smerujúcich na stránku odvodzujú vyhľadávače relatívnu dôležitosť danej stránky. Ak sa v tomto zozname nezobrazí dôležitá stránka alebo pokiaľ bol menej dôležitej stránke priradený relatívne vysoký počet interných odkazov, mali by ste skontrolovať štruktúru interných odkazov.

A ak vám to hovorí sám Google, mali by ste ho počúvať. 🙂

Aké anchor texty používať?

Reťaz ako symbol webového odkazu

Anchor text je slovo alebo spojenie niekoľkých slov, ktoré odkazujú na cieľovú stránku. V HTML jazyku sa označujú nasledovne:

<a href=“cieľová URL adresa“>tvoj anchor text</a>

Väčšina textových editorov alebo redakčných systémov umožňuje vkladať odkazy prostredníctvom nástroja, ktorý býva označený symbolom reťaze, aj keď slovo „anchor” znamená v angličtine „kotva”. Slovo alebo frázu, ktorú chcete prelinkovať, jednoducho označíte myšou a pomocou ikonky vložíte odkaz na cieľovú stránku.

Pri externom linkbuildingu sa kvôli hrozbe penalizácie zo strany vyhľadávačov stále menej využívajú tzv. presné zhody, kedy sa odkazovalo na stránku z najhľadanejších kľúčových slov (money keywords).

Vyhľadávače si uvedomujú, že interné odkazy vznikajú cielene, preto aj využívanie presnej zhody v anchor texte nemusí stránke uškodiť, ako to je pri externých odkazoch. Dôležité je, aby boli odkazy vždy relevantné a popisovali obsah na cieľovej stránke.

Zásady správneho linkovania

Vnútorne prelinkovanie by malo vychádzať z vopred premyslenej stratégie. Tieto tipy vám môžu pomôcť pri jeho plánovaní:

  • Linkujte na relevantné stránky, ktoré súvisia s obsahom na stránke a predpokladáte, že používateľa budú zaujímať. Nebojte sa linkovať aj na zapadnutejšie podstránky, ktoré úzko súvisia s vaším obsahom.
  • Používajte anchor texty, ktoré vystihujú cieľovú podstránku. Nebojte sa používať viacslovné frázy, ktoré presne popisujú cieľovú stránku a používateľ už z odkazu vie, čo ho na cieľovej stránke čaká.
  • S internými linkami to netreba preháňať. Veľa vnútorných odkazov na jednej stránke môže návštevníka odradiť od ďalšej akcie. To isté platí pre vyhľadávače, ktoré môžu odkazy vyhodnotiť ako neprirodzenú snahu zapáčiť sa im.
  • Pri internom prelinkovaní používajte tzv. follow links, ktoré prirodzene prenášajú „link juice” naprieč celým webom, a tým zvyšujú hodnotu aj zapadnutejších podstránok.

Verím, že som vám aspoň trochu priblížil problematiku interného prelinkovania a prečo by sa mu malo venovať viac pozornosti. 🙂