Mapa stránok, resp. sitemap, je súbor, ktorým pomáhate vyhľadávaniu Google a ostatným vyhľadávačom nájsť všetky stránky a podstránky vášho webu a dobre porozumieť štruktúre vašej stránky. V podstate ide o zoznam všetkých stránok na vašom webe, ktoré by podľa vás mali byť indexované, t.j. vyhľadateľné cez Google alebo iný vyhľadávací nástroj, či už ide o Bing, Yahoo a iné.

Opakom sitemap je súbor robots.txt, ktorý je štandardizovaným súborom používaným na informovanie vyhľadávačov o tom, ktoré stránky nemajú byť vyhľadateľné pomocou ich služieb. Práca s robots.txt je omnoho rizikovejšia ako so sitemap súborom, pretože jedna chyba môže spôsobiť, že váš web sa nebude zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania Google (zakážete Googlebotovi, aby váš web prechádzal), a tak vás vie pripraviť o jeden z najväčších zdrojov návštevnosti.

Tento článok som pôvodne napísal už pred viac ako dvomi rokmi. Okrem nevyhnutnej aktualizácie som pridal niekoľko zaujímavých informácií a odkazov pre pokročilých aj začínajúcich webmastrov.

Máte web. Musíte mať mapu stránok?

Nie, nemusíte. Vaša stránka bude fungovať dokonale aj bez nej, ba čo viac, budete mať menej starostí s jej údržbou. Návštevník nezistí žiaden rozdiel. Teda pokiaľ už na vašej stránke je. Bez mapy stránok totiž riskujete, že sa vôbec na vašu stránku nedostane.

Sitemap môže výrazným spôsobom zvýšiť počet stránok vášho webu, ktoré je možné nájsť vo vyhľadávači.

Vyhľadávače ako Google fungujú na princípe robota web crawler (v prípade Google sa volá Googlebot), ktorý prechádza celý internet takým spôsobom, že sleduje a navštevuje jednotlivé odkazy na každej stránke, ktorú nájde. Tieto automatické prehľadávacie roboty sú v dnešnej dobe veľmi pokročilé a väčšinou zabezpečia, že všetko podstatné z vašej stránky bude vo vyhľadávačoch indexované, a teda bude sa dať nájsť. Takýmto spôsobom však môžu byť niektoré stránky vášho webu prirodzene vynechané. Preto sa vyvinul štandard mapy stránok, ktorým môžeme uľahčiť a spresniť tento proces.

Sitemap vám však nezaručí, že každá stránka, ktorú v nej máte, bude zaindexovaná. Podobne ako pri súbore robots.txt, o tom, čo bude v indexe a čo nie, rozhoduje nakoniec algoritmus vyhľadávača. Tieto súbory fungujú teda len ako veľmi silné odporúčanie.

Ak ste ale ako ja a chcete mať istotu, že ste urobili všetko preto, aby vašu stránku navštívilo čo najviac ľudí, vytvorte jej sitemap, je to ľahké. Čítajte ďalej, ak chcete vedieť, ako na to.

Kedy je sitemap nevyhnutná?

Sú prípady, keď je priam nevyhnutné mať mapu stránok, aby sa zaručilo, že Google zindexuje všetok obsah, ktorý ste krvopotne na svojom webe vybudovali. Vytvorte sitemap v týchto prípadoch:

1. Váš web je postavený na technológii Flash alebo inej non-HTML technológii.

Ak na vašom webe nemáte štandardné HTML odkazy, bude pre Googlebot ťažké nájsť podstránky vášho webu. Je možné, že nájde len úvodnú stránku.

2. Váš web je obrovský.

Ak máte veľmi veľa podstránok a zložitú štruktúru s mnohými úrovňami, prehľadávacie roboty môžu ľahko niektoré stránky vynechať. Mám na mysli weby s tisíckami až miliónmi podstránok, ako sú napr. veľké e-shopy.

3. Váš web má veľký archív obsahu, ktorý nie je dobre prepojený so zvyškom webu.

Prirodzene budú vaše stránky indexované, ak sú dobre prepojené hypertextovými odkazmi. Ak na seba jednotlivé stránky vášho webu dostatočne neodkazujú, je potrebné vytvoriť mapu stránok.

4. Váš web je nový a má veľmi málo vonkajších spätných odkazov.

Googlebot potrebuje odkazy z iných zdrojov, ktoré už predtým objavil, aby sa dostal na vašu stránku. Ak ich nemá, musíte vyhľadávaču o vašom webe povedať cez Google Search Console, následne odporúčam pridať sitemap aby mal k dispozícií celý zoznam URL adries vášho webu.

Ako vytvoriť dobrú mapu stránok sitemap

Existuje niekoľko typov sitemap súborov, ktoré môžete použiť:

HTML mapa stránok HTML sitemap

Má formu klasickej HTML podstránky vášho webu so zoznamom stránok v hierarchickej štruktúre. Medzi jej výhody patrí to, že sa dá upraviť CSS štýlmi tak, aby vyzerala ako súčasť webu a návštevník ju tak môže pohodlne použiť na navigáciu. Je to starší typ a v dnešnej dobe ho už neodporúčame používať. Ak však chcete, vyskúšajte napríklad SlickMap.

XML mapa stránok XML Sitemap

XML mapy stránok sú najodporúčanejší formát používaný vyhľadávačmi Google, Yahoo a Bing. Ich veľkou výhodou je, že môžu obsahovať ďalšie informácie o obsahu na každej stránke na vašom webe v tzv. metadátach. Spravidla to je súbor s koncovkou .xml nahraný do root priečinka vášho webu, čiže umiestnený napr. na http://vasadomena.sk/sitemap.xml.

Mnohé CMS majú vbudovanú funkcionalitu tvorby mapy stránok alebo ju pokrývajú rôznymi pluginmi. Ak máte custom CMS, odporúčame, aby vám váš developer pridal funkcionalitu generovania dynamickej XML mapy stránok, čiže takej, ktorá bude automaticky pridávať nové stránky po ich vytvorení a meniť staršie URL po zmene, presmerovaní a pod. XML sitemapu si môžete dať aj vygenerovať množstvom online nástrojov, čo vám môže uľahčiť prácu, ak si ju chcete napísať sami.

Ak je vaša stránka postavená na CMS WordPress, existuje nepreberné množstvo pluginov, z ktorých môžete vyberať. Odporúčam napr. generátor, ktorý je obsiahnutý vo WordPress SEO by Yoast plugine alebo Google XML Sitemaps plugin.

http://www.dreamstime.com/stock-images-website-seo-analysis-process-flat-vector-concept-eps-image38951474

V metadátach môžete poskytnúť vyhľadávaču tieto informácie o obsahu jednotlivých stránok:

  1. loc určuje URL umiestnenie stránky a ako jediný metatag je povinný,
  2. lastmod určuje dátum poslednej úpravy stránky,
  3. changefreq vraví o tom, ako často sa obsah v priemere mení (denne, týždenne, mesačne, nikdy),
  4. priority dáva informáciu o relatívnej dôležitosti stránky v rámci vášho webu. Pohybuje sa od 0.0 (najmenej podstatné) do 1.0 (najpodstatnejšie), ale pozor, Googlebot nebude častejšie prechádzať web len kvôli tomu, že dáme všade najvyššiu prioritu, ide len o prerozdelenie priorít v rámci stránok.

Chengefreq a priority Google nezohľadňuje vo výsledkoch vyhľadávania.

Typická štruktúra XML mapy stránok vyzerá nasledovne:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset >
<url>
<loc>http://vasadomena.sk/</loc>
<lastmod>2015-1-05</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>1</priority>
</url>
</urlset>

XML mapy stránok pre rozsiahle weby (nad 50 000 stránok)

Ak máte rozsiahly web, je dôležité mať na pamäti, že jeden súbor XML mapy stránok môže mať najviac 50 000 podstránok a môže byť veľký maximálne 50 MB. Toto však neprekáža, pretože váš web môže mať viac XML sitemap súborov, dokonca až 50 000. Čiže do XML máp stránok je možné zahrnúť teoreticky až 2,5 miliardy stránok.

Aby sme zaručili, že vyhľadávače nájdu všetky mapy stránok, používame Sitemap index súbor. Toto je vlastne sitemap pre ostatné sitemapy, čiže zoznam všetkých máp stránok, ktoré sú pre web vytvorené.

Forma a štruktúra sitemap index súboru je veľmi podobná obyčajnej XML mape stránok:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sitemapindex >
<sitemap>
<loc>http://www.website.com/sitemap1.xml</loc>
</sitemap>
<sitemap>
<loc>http://www.website.com/sitemap2.xml</loc>
</sitemap>
</sitemapindex>

Ďalšie tipy pre vytvorenie dobrej XML mapy stránok

  • Viacero XML máp stránok je vhodné použiť, aj keď nemáte príliš veľa stránok. Môžete urobiť sitemap pre každý typ alebo kategóriu stránok.
  • Sitemap súbory musia byť kódované v UTF-8 a neštandardné znaky (non-ASCII)  je potrebné zmeniť za entity (escape URLs).
  • Nepridávajte URL adresy so session ID znakmi, aby ste sa vyhli duplicitnému prechádzaniu Googlebotom.
  • Zahrňte iné jazykové verzie, resp. jazykové mutácie stránok s ich unikátnymi URL adresami a použite pri nich hreflang anotáciu.
  • Dajte si pozor, aby ste používali konzistentné URL adresy naprieč celým webom buď stále http://www.vasadomena.sk, alebo stále http://vasadomena.sk. Takisto si dajte pozor na verzie stránok s lomítkom na konci a bez neho. Vždy by mala byť funkčná a unikátna len jedna verzia tej istej stránky.
  • Pri stránkach s multimediálnym obsahom je vhodné používať aj špeciálne mapy stránok. Najpoužívanejšie sú video mapy stránok a obrázkové mapy stránok.

Video mapy stránok Video Sitemaps

Do XML sitemap je možné pridať aj zoznam videí, ktoré sa nachádzajú na vašom webe. Pridaním týchto informácií zvyšujete šancu, že sa video z vašej stránky zobrazí priamo vo výsledkoch vyhľadávania v Google. Pridať informáciu o videu môžete rovno do existujúceho XML sitemap súboru alebo môžete vytvoriť osobitný súbor len pre videá.

Ak si chcete vytvoriť video sitemap, viac informácií nájdete na Google Search Console Help a vygenerovať správny kód vám pomôže táto šikovná tabuľka od anglickej online marketingovej agentúry Distilled. Len doplňte svoje informácie a skopírujte výsledný kód do svojej XML mapy stránok.

Obrázkové mapy stránok Image Sitemaps

Obrázková mapa stránok uľahčuje vyhľadávačom indexáciu obrázkov na vašom webe a pomôže dostať obrázky z vášho webu do Google vyhľadávania obrázkov (Google Image Search). Ak máte na webe veľa obrázkov, pridanie image sitemap vám pomôže priniesť o niečo viac organickej návštevnosti.

Odporúčame pridať samostatný XML súbor s image sitemap a zahrnúť čo možno najväčší počet obrázkov. Je možné zadať až 1000 obrázkov na jednu URL. Ak chcete pridať obrázkovú mapu stránok na váš web, viac informácií nájdete na Google Search Console Help a v prípade, že váš web funguje na WordPresse, opäť vám pomôže WordPress SEO by Yoast alebo iný plugin.

Máte vygenerovanú mapu stránok, ako o nej poviete Googlu?

Predtým, ako poviete Googlu o vašej sitemap, pre istotu skontrolujte, či spĺňa všetky technické náležitosti pomocou niektorého online validátora.

Potom, ako ste si istí, že je všetko v poriadku, prihláste sa do svojho Google Search Console účtu (bývalý Webmaster Tools) a pridajte URL, kde sa nachádza váš sitemap súbor, prípadne váš sitemap index súbor v sekcii  Indexové prehľadávanie -> Počet súborov Sitemap. Podobne sa dá sitemap pridať aj v Bing Webmaster Tools (čo odporúčame využiť pre medzinárodné weby).

Ďalší spôsob, ako dať vedieť vyhľadávačom o vašich mapách stránok, je pridať ich do robots.txt súboru ako sitemap, nie je to však povinné. Treba si dať pozor, aby sme v robots.txt tieto súbory naopak nezakázali. Sitemap správne pridáte do tohto súboru pomocou nasledujúceho príkazu:

Sitemap: http://vasadomena.sk/sitemap.xml

Ak máte chuť dozvedieť sa ešte viac o tom, ako fungujú mapy stránok a aké zásady je treba pri nich dodržiavať, odporúčam tento výborný článok od Michaela Cottama.

Aké máte vy skúsenosti s pridávaním sitemap súborov? Vzrástol vám počet indexovaných stránok po pridaní mapy stránok? Ak máte nejaké otázky, rád odpoviem na komentáre pod článkom.