Definícia

SEO konzultant je osoba, ktorá sa zaoberá optimalizáciou pre vyhľadávače (SEO), teda analyzuje, vyhodnocuje a implementuje zmeny na webstránke. To všetko s cieľom zlepšiť hodnotenie stránok vo vyhľadávačoch a zvýšiť organickú návštevnosť.

Popis

Na to, aby SEO konzultanti dosiahli rast pozícií webu a zvyšovali návštevnosť, potrebujú niekoľko znalostí a zručností. Ich práca spravidla začína rôznymi typmi analýz, ako SEO audit či analýza kľúčových slov. Na základe výstupov potom navrhujú zmeny a odstraňujú nedostatky na danom webe. Niektoré zmeny vedia SEO konzultanti zapracovať sami, inokedy je nevyhnutná spolupráca s programátormi, copywritermi či grafikmi. Vedia tiež vytvoriť pútavý obsah a získať spätné odkazy.

Neskôr pri práci vykonávajú pravidelné kontroly a úpravy. Ak niekde nastala chyba a došlo napríklad ku prepadu pozícií, treba ju ihneď odhaliť a podniknúť vhodné kroky. SEO konzultant tiež musí neustálne sledovať novinky a rôzne aktualizácie vo vyhľadávačoch. Cudzie pre neho nemôžu byť ani technické parametre webu, HTML, obsahové časti na webe, tvorba stratégií či iné oblasti marketingu.