Definícia

SEO audit webu predstavuje proces analyzovania a hodnotenia, ktorého cieľom je zistiť, ako je auditovaný web v súlade s overenými postupmi optimalizácie pre vyhľadávače (SEO).

Popis

V závislosti od šírky záberu sa môže SEO audit venovať napr. nasledujúcim oblastiam:

  • Technické SEO (napr. rýchlosť webu, prispôsobenosť webu rôznym zariadeniam, práca s presmerovaniami, kanonizáciou atď.).
  • Obsahové SEO (najmä analýza meta titlov, nadpisov, meta popisov, textov ap.).
  • Webová štruktúra (rozumné kompromisy medzi pokrytím vyhľadávaných všeobecných kľúčových slov a UX).
  • Medzery v obsahu a obsahové príležitosti (blog, slovník).
  • Potenciálne problémy s odkazovým portfóliom.
  • Porovnanie s konkurenciou.
  • UX problémy.

Výstupom SEO auditu býva väčšinou dokument alebo dokumenty obsahujúce texty, tabuľky a obrázky s odporúčaniami.

SEO audit býva spravidla jeden z kľúčových výstupov na začiatku SEO projektu. Od kvality SEO auditu a jeho následnej reflexie na auditovanom webe výrazne závisí priaznivý vývoj SEO projektu.

Pozrite si v článku, čo očakávať od SEO auditu u nás, vo Visibility a nechajte si SEO audit vášho webu vypracovať našimi SEO špecialistami.