SEO ako také je už v dnešnej dobe pomerne známy pojem. Z dlhodobého hľadiska fungovania webovej stránky je veľmi dôležité venovať mu aspoň trochu času. Napriek tomu sa ľudia často pýtajú, prečo je dobré robiť SEO audit. Často taktiež nevedia, čo od neho môžu očakávať. Preto si v tomto článku rozoberieme, čo sa dá od kvalitného SEO auditu očakávať a prečo je dobré ho mať.

Pre tých, ktorým sa nechce čítať dlhé texty, by sa dalo v skratke napísať veľmi jednoducho: SEO audit má za úlohu nájsť technické a obsahové chyby webstránky a má navrhnúť riešenia na ich opravu.

SEO audit je však pomerne komplexná záležitosť, preto je vhodné popísať jeho výstupy podrobnejšie.

Audit delíme na tri časti. Technickú časť, obsahovú časť a metadáta. Aký bude teda ich výstup?

Technická časť

V technickej časti kontrolujeme URL adresy a hľadáme rôzne veci v kóde stránky a na miestach, kam sa bežné oko nepozerá, ale Google robot áno. Inými slovami, zanechávame odporúčania pre programátorov stránky.

 • URL adresy: Existuje niekoľko zásad, podľa ktorých kontrolujeme URL adresy celého webu. Či majú logickú štruktúru, či sú správne nastavené, či majú správnu dĺžku a zloženie. Na konci navrhujeme, ako by mali vyzerať správne napísané URL adresy.

 

 • Zabezpečenosť a presmerovanie stránky: Ak stránka nie je zabezpečená SSL certifikátom, odporúčame to čo najskôr napraviť. Najmä, ak ide o e-shopy alebo iné weby, kde prechádzajú citlivé informácie – heslá a osobné údaje. Takisto by stránka nemala mať www verziu a aj non-www verziu, pretože sú potom vnímané ako dve rozdielne stránky.

 

 • Kanonizácia: Google nemá rád duplikátny obsah. Toto sa týka aj všetkých webstránok, ktoré obsahujú filtre. Najčastejšie ich majú e-shopy alebo katalógy. Pri každej inej kombinácii filtrov sa však generujú iné adresy, ktoré sú si veľmi podobné. Google v nich vidí duplikáty, a preto, aby sme sa vyhli penalizácií webstránky, dá sa nastaviť jedna stránka ako hlavná a všetky ostatné, ktoré sú pod ňou (napríklad všetky stránky generované filtrom), budú kanonizované. Inými slovami, Googlu nebudú vadiť.

 

 • Stránkovanie: Stránkovanie býva na weboch veľmi často zle označené, preto toto označenie vždy kontrolujeme v kóde stránky.

 

 • Rýchlosť načítania stránky: Keďže žijeme vo veľmi rýchlej dobe a ľudia sú netrpezliví, často odchádzajú zo stránky už po pár sekundách, pokiaľ sa im ihneď nenačíta. Cez viacero nástrojov teda kontrolujeme, ako je na tom stránka z hľadiska rýchlosti načítania na všetkých zariadeniach a čo sa dá spraviť pre to, aby sa načítala rýchlejšie.

 

 • 404 Stránka: Každá stránka potrebuje 2 veci. Mať 404(neexistujúcich) stránok čo najmenej a mať customizované tie, čo už existujú. Pri tvorbe auditu teda prezrieme, ako je na tom web z tohto hľadiska a navrhneme, ako by mala vyzerať customizovaná 404 stránka.

 

 • Indexovanosť stránok: Je dobré, keď má web veľa stránok. Ešte lepšie však je, ak sa všetky zobrazujú vo vyhľadávači. Preto kontrolujeme, či sa počet existujúcich stránok zhoduje s počtom tzv. indexovaných (takých, ktoré Google registruje 🙂 ) stránok.

Obsahová časť

Keďže sme už programátorom dali prácu na niekoľko dní, v prípade niektorých webov aj týždňov, ideme nájsť v SEO audite prácu aj pre copywriterov, respektíve ľudí, ktorí píšu na web texty. Takisto sa v tejto časti venujeme aj samotnému obsahu stránky.

 

 • Štruktúra vstupných stránok: Je veľmi jednoduché si mylne myslieť, že základnú štruktúru webu je jednoduché vymyslieť. Opak je však pravdou. Štruktúru vstupných stránok webu je treba zhodnotiť podľa viacerých faktorov, ako sú napríklad kľúčové slová a ich vyhľadávanosť, prípadne podľa ponúkaných produktov alebo služieb webu.

 

 • Štruktúra obsahovej časti: Obsah je jednou z najdôležitejších vecí pre každú stránku a dá sa vytvárať naozaj takmer na každom webe. Či už je to e-shop s oblečením alebo magazín o jahodách. Google má kvalitný a originálny obsah veľmi rád, a preto pomáha posúvať web na vyššie pozície vo vyhľadávaní. Našou úlohou je navrhnúť, aký obsah by sa dal vytvárať a kam na web ho umiestniť.

 

 • Titulok: Prichádzame k možno najdôležitejšej veci zo SEO hľadiska, ktorou je titulok. Titulok by mal byť na každej podstránke a podobne ako URL adresa by mal byť napísaný podľa niekoľkých pravidiel. Skontrolujeme teda, v akom stave sa nachádzajú titulky webu a navrhneme, ako by sa mali upraviť, prípadne napísať nové.

 

 • Heading tagy: Heading tagy sú nadpisy na stránke a mali by byť hierarchicky usporiadané. Navrhneme teda, ako ich vytvárať a ako a kde ich využívať.

 

 • Meta popisky: Ako meta popisok sa označuje popis, ktorý sa zobrazuje pod stránkou vo výsledkoch vyhľadávania. Znovu nasleduje kontrola už existujúcich popiskov a následne návrhy na ich zlepšenie.

 

 • Alt popisky a názvy obrázkov: Veľmi častým problémom sú práve Alt popisky, čo sú popisky obrázkov. Zobrazujú sa práve vtedy, keď má nejaký používateľ v prehliadači vypnuté zobrazovanie obrázkov. Pri ich nasadzovaní na web však veľká väčšina ľudí zabúda na vyplnenie názvov a popiskov pre tieto obrázky, pričom Google tieto veci vidí a berie to ako ďalší faktor, podľa ktorého zoraďuje weby vo vyhľadávaní.

Metadáta

Posledná časť SEO auditu sa venuje mimostránkovej činnosti webu, ako sú napríklad sociálne siete. A keďže už máme naplánované vytváranie obsahu, musíme aj zoptimalizovať, kam tento obsah budeme posúvať (sociálne siete) a ako k nemu dostať čo najviac ľudí.

 • Sociálne siete: Tlačidlá sociálnych sietí môžete vidieť takmer na každej stránke. Je veľmi jednoduché ich tam pridať a je to jednou z najľahších spôsobov, ako dostať svoju stránku do sveta. Treba ich však dať na správne miesto, a to nemusí byť každému také jasné. Ak má váš web blog, je tiež veľmi dôležité zariadiť, aby sa články na sociálnych sieťach správne zobrazovali.

 

 • Štruktúrované dáta: Pokiaľ sa web nachádza vo vrchných výsledkoch vyhľadávania, tak je to skvelé. Ale prečo to ešte nevylepšiť? Už pri výsledkoch vyhľadávania sa dá vytvoriť niekoľko riadkov textu, ktoré užívateľom dajú lepší prehľad o tom, čo sa na stránke nachádza. Môže tam byť napríklad užitočná informácia, ako priemerné hodnotenie produktu, ktorý sme cez vyhľadávať hľadali.

 

 • Výsledky vyhľadávania: Výsledky vyhľadávania sa dajú tiež upraviť a zdokonaliť. Vieme do nich pridať napríklad logo firmy, ktoré ihneď zvyšuje dôveryhodnosť webu. Vieme pridať informácie, ako napríklad dátum vzniku, sídlo firmy, telefónne číslo alebo iné kontaktné údaje. Čím lepšie sú tieto informácie spracované, tým lepšie web vyzerá aj v očiach človeka už pri vyhľadávaní a aj v „očiach“ Google robota.

Ako už teda určite vidíte, SEO audit je veľmi dôležitý pre každý web a takéto výstupy by mali byť základom každého jedného auditu. Okrem vyššie menovaných vecí odhalí aj mnoho iných nedostatkov, ktorých opravenie môže v horizonte niekoľkých mesiacov posunúť web stále vyššie a vyššie. A o to predsa v celom SEO ide. 🙂