SEO audit je rozsiahly dokument, ktorý tvorí základ dlhodobo úspešného SEO projektu. Takýto audit webu by sa mal robiť na začiatku spolupráce a mali by z neho vyplynúť odporúčania a aktivity pre programátorov, copywriterov, a, samozrejme, SEO špecialistov.

Pôvodný článok napísal Matej Horník a bol publikovaný 19. júla 2017. Pôvodný obsah som upravil a rozšíril o dodatočné informácie.

Pre tých, ktorým sa nechce čítať dlhé texty, by sa to dalo v skratke napísať veľmi jednoducho: SEO audit má za úlohu nájsť technické a obsahové chyby webstránky alebo e-shopu a navrhnúť riešenia na ich opravu.

SEO audit je však pomerne komplexná záležitosť, preto je vhodné popísať jeho výstupy podrobnejšie. Audit delíme vo všeobecnosti na dve veľké časti: technickú a obsahovú. Každá z nich má svoje jednotlivé „podčasti”. V článku si vysvetlíme, ktoré aspekty je potrebné pri konkrétnych bodoch sledovať.

Technická časť

V technickej časti kontrolujeme URL adresy a hľadáme rôzne nedostatky v kóde stránky a na miestach, kam sa bežný návštevník nepozerá, ale Google robot áno. Vytvárané odporúčania v technickej časti sú určené najmä pre programátora, resp. web developera.

URL adresy

Existuje niekoľko zásad, podľa ktorých kontrolujeme URL adresy celého webu. Či majú logickú štruktúru, či sú správne nastavené, či majú správnu dĺžku alebo sú v nich správne použité relevantné kľúčové slová. Takisto je potrebné overiť si, či sa v nich nenachádza diakritika alebo iné nepovolené znaky. Na konci navrhujeme, ako by mali vyzerať správne napísané URL adresy. V tomto bode určite dávam do pozornosti komplexného sprievodcu URL adresami na našom blogu. Pri zmenách URL adries je vždy potrebné nastaviť trvalé presmerovania.

Zabezpečenie webu, SSL certifikát a https

Výrazy http a https – hyper text transfer protokol (secure) – predstavujú protokoly, cez ktoré komunikuje prehliadač so serverom. Písmeno „s“ znamená secure, čiže v prípade https ide o chránenú šifrovanú komunikáciu, spravidla prostredníctvom SSL certifikátu. Ak stránka nie je zabezpečená SSL certifikátom, odporúčame to čo najskôr napraviť. Najmä, keď ide o e-shopy alebo iné weby, kde prechádzajú citlivé informácie – heslá a osobné údaje.

Jedným zo spôsobov, ako si overiť zabezpečenie webu, je kliknutie na zámok vedľa URL adresy vo vyhľadávacom riadku:

seo presmerovanie

Presmerovania

Na auditovanej stránke by sa v zásade mali kontrolovať 3 typy presmerovaní, ktorých absencia môže spôsobiť vznik duplicít:

 • Non-www a www verzia: Či už web používa www alebo nie, tak z hľadiska SEO by mala byť funkčná a aktuálna len jedna verzia. Ak napríklad www nepoužívate, ale návštevník si vás vyhľadáva práve cez www, tak musí byť presmerovaný cez 301 na non-www verziu.
 • Lomka na konci URL adresy: Aj v tomto prípade platí rovnaký princíp – na webe by mala byť lomka použitá, resp. nepoužitá na konci URL adresy jednotne a fungovať by mala len jedna verzia.
 • Http a https: V prípade implementácie SSL certifikátu je potrebné nezabudnúť na to, že adresy s http musia byť rovnako trvalo presmerované na verzie s https.

Kanonizácia

Duplicitný obsah sa však nie vždy rieši trvalými presmerovaniami. Niekedy je potrebné využiť canonical tagy – toto sa týka vstupných stránok, ktoré obsahujú filtre alebo rôzne možnosti zoradenia produktov, článkov či iného obsahu. Najčastejšie ich majú e-shopy alebo katalógy.

Pri každej inej kombinácii filtrov sa však generujú iné adresy, ktoré sú si veľmi podobné. Aj keď sa napríklad poradie produktov po zadaní filtru na stránke zmení, tak vo všeobecnosti je obsah rovnaký a Google ich vníma ako duplicity. Preto, aby sme sa vyhli penalizácii webstránky, sa nastavuje jedna stránka ako hlavná (kanonická) a všetky ostatné, ktoré sú pod ňou (napríklad všetky stránky generované filtrom), budú kanonizované na ňu.

URL adresa sa môže zmeniť aj inými vplyvmi, napríklad po kliknutí zo sociálnej siete alebo po vložení UTM tagov na presnejšie meranie výkonnosti. Preto je dôležité, aby všetky URL adresy mali zároveň nastavené self-referencing canonical tagy, čiže aby boli kanonizované samé na seba.

Stránkovanie

Stránkovanie býva na weboch veľmi často zle označené, preto toto označenie vždy kontrolujeme v kóde stránky. Zároveň pre správne stránkovanie dávame do pozornosti tieto princípy:

 • Pri webstránkach, ktoré sú rozdelené stránkovaním, by mali mať jednotlivé stránky vlastnú URL adresu.
 • Na stránkovaných stránkach sa musia nachádzať prechádzateľné (HTML) interné odkazy na ďalšiu a predošlú stránku.
 • Jednotlivé stránky by mali byť indexovateľné.
 • Jednotlivé stránky by mali mať unikátny obsah (vrátane meta titulkov, H1 nadpisov a meta popisov).

Sitemapy

Sitemapy sú súbory vo formáte XML, ktoré obsahujú dáta o špecifických typoch obsahu na webe. Informujú vyhľadávače o všetkých aktuálnych stránkach webu, ktoré majú byť crawlované a indexované, čím uľahčujú vyhľadávačom zistiť, že existujú. Sitemapu môžeme vnímať ako zoznam všetkých aktuálnych URL adries na danej doméne. Ich cieľom je informovať vyhľadávače o URL adresách určených k prehliadaniu (crawl) a indexácii botmi vyhľadávačov.

Jedna sitemapa môže obsahovať maximálne 50-tisíc URL adries a mať najviac 50 MB. Jeden web však môže mať až 50-tisíc takýchto súborov, takže sa rozhodne nemusíte báť, že by nejaké adresy neboli začlenené. Sitemapy by mali byť nastavené tak, aby sa do nich automaticky pridával nový obsah.

Viac si o sitemapách môžete prečítať na našom blogu.

Rýchlosť načítania stránky

Keďže žijeme vo veľmi rýchlej dobe a ľudia sú netrpezliví, často odchádzajú zo stránky už po pár sekundách, pokiaľ sa im ihneď nenačíta. Často sa v tomto kontexte hovorí o takzvanom 15-sekundovom pravidle. Cez viacero nástrojov teda kontrolujeme, ako je na tom stránka z hľadiska rýchlosti načítania na všetkých zariadeniach a čo sa dá spraviť pre to, aby sa načítala rýchlejšie. Obvyklými problémami bývajú obrázky, nadmerné používanie javascriptov alebo chyby servera. Tieto nedostatky konzultujeme s programátorom.

Zobrazovanie stránok v mobilných zariadeniach

So spustením mobile-first indexingu je kľúčové, aby webstránka alebo e-shop mali mobilnú verziu a táto verzia sa správne zobrazovala na smartfónoch a tabletoch. Je potrebné si to overiť v nástroji, napríklad od Googlu, ale aj manuálne cez svoj mobil alebo cez funkciu „preskúmať” priamo v prehliadači skratkou Ctrl + Shift + I.

Customizovaná 404 stránka a 404 stránky

V tomto bode je potrebné vyexportovať všetky nefunkčné 404 stránky a vytvoriť mapu presmerovaní, v ktorej sa vytvoria návrhy na trvalé presmerovania. K nefunkčným adresám je potrebné nájsť korešpondujúce varianty – tými môže byť napríklad podobný produkt, nadradená kategória, obdobný článok atď.

Stránka by tiež mala mať vytvorenú customizovanú 404 stránku v prípadoch, že si používateľ zadá neexistujúcu URL adresu. Dôležité je mať na 404 stránke vyhľadávacie pole s možnosťou vyhľadať si želaný alebo jemu najpríbuznejší obsah. Takéto riešenie výrazne znižuje mieru okamžitého odchodu zo stránky (bounce rate).

O tom, ako by mala vyzerať užitočná 404 stránka si môžete prečítať aj na našom blogu.

Prístup vyhľadávačov, indexovanosť a crawl budget

Na začiatku projektu si zvykneme hneď overiť, či stránka nemá náhodou zakázané zobrazovať sa vo výsledkoch vyhľadávania na Googli alebo v iných vyhľadávačoch. Ak sa na doméne nachádzajú tisíce stránok a Google indexuje len časť z nich, je možné, že boty vyhľadávača nedokážu spracovať všetok obsah, ktorý sa na ňom nachádza.

V prípade, že existuje problém s indexáciou nového obsahu webu, je potrebné sa zamerať na optimalizáciu prehliadania domény Googlebotom. Využiteľné sú viaceré metódy, ktorými môžete usmerňovať botov, aký obsah prehliadať/neprehliadať a zobrazovať/nezobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania:

 • meta robots tagy,
 • súbor robots.txt,
 • sitemapa,
 • canonical tagy.

Sociálne siete

Tlačidlá sociálnych sietí môžete vidieť takmer na každej stránke. Je veľmi jednoduché ich tam pridať a je to jeden z najľahších spôsobov, ako dostať svoju stránku do sveta. Treba ich však dať na správne miesto, a to nemusí byť každému také jasné. Ak má váš web blog, je tiež veľmi dôležité zariadiť, aby sa články na sociálnych sieťach zobrazovali správne. Sociálne siete by sa mali otvárať na novej karte, aby návštevník neodišiel z webu.

V rámci auditu takisto kontrolujeme OG dáta, prípadne Twitter cards. Tieto prvky slúžia na to, aby sa obsah pri zdieľaní správne zobrazoval na sociálnych sieťach. Vynechaním týchto nastavení sa môže znižovať miera prekliku z Facebooku alebo Twitteru. Užitočný je napríklad nástroj Sharing DebuggerCard Validator.

Štruktúrované dáta

Pokiaľ sa web nachádza vo vrchných výsledkoch vyhľadávania, tak je to skvelé. Ale prečo to ešte nezlepšiť? Už pri výsledkoch vyhľadávania sa dá vytvoriť niekoľko riadkov textu, ktoré používateľom dajú lepší prehľad o tom, čo sa na stránke nachádza. Môže tam byť napríklad užitočná informácia, ako napríklad priemerné hodnotenie produktu, ktorý sme cez vyhľadávač hľadali.

Výsledky vyhľadávania sa dajú tiež upraviť a zdokonaliť. Vieme do nich pridať napríklad logo firmy, ktoré ihneď zvyšuje dôveryhodnosť webu. Vieme pridať informácie, ako napríklad dátum vzniku, sídlo firmy, telefónne číslo alebo iné kontaktné údaje. Čím lepšie sú tieto informácie spracované, tým lepšie web vyzerá aj v očiach používateľa pri vyhľadávaní a aj v „očiach“ Google robota. Všetky dostupné štruktúrované dáta si môžete pozrieť v Search Gallery od Googlu.

Obsahová časť

Keďže sme už programátorom dali prácu na niekoľko dní, v prípade niektorých webov aj týždňov, ideme nájsť v SEO audite prácu aj pre copywriterov, resp. tých, ktorí tvoria obsah.

Štruktúra vstupných stránok

Štruktúru vstupných stránok webu treba zhodnotiť podľa viacerých faktorov, ako napríklad kľúčové slová a ich vyhľadávanosť, prípadne podľa ponúkaných produktov alebo služieb webu. Štruktúra musí byť najmä logická pre návštevníka – produkty alebo služby musia byť prehľadne roztriedené do kategórií, ktoré je následne dôležité otextovať podľa analýzy kľúčových slov.

Štruktúra obsahovej časti

Obsah je jednou z najdôležitejších vecí pre každú stránku a dá sa vytvárať naozaj na každom webe. Či už je to e-shop s oblečením alebo magazín o jahodách. Google má kvalitný a originálny obsah veľmi rád, a preto pomáha posúvať web na vyššie pozície vo vyhľadávaní. Našou úlohou je navrhnúť, aký obsah by sa dal vytvárať a kam ho na webe umiestniť.

Pri tvorbe obsahu sa, samozrejme, nemusíte fixovať len na blogové články. Do redakčného plánu určite odporúčame zaradiť aj iné formáty, ako slovník, rozhovory, prípadové štúdie a podobne.

Nezabúdame ani na sekciu často kladených otázok, ktorá možno z pohľadu SEO nemusí patriť medzi najnavštevovanejšie stránky, ale určite je užitočná pre potenciálnych zákazníkov.

Meta titulky

Meta titulok by mal byť jedinečne vyplnený pre každú vstupnú stránku. V čase písania článku je maximálny limit pre meta titulok vo výsledkoch vyhľadávania približne 55 znakov (512 pixelov). Dlhšie titulky sa nezobrazia celé, čo môže znížiť mieru prekliku. Tento on-page atribút by mal určite prirodzeným spôsobom obsahovať relevantné kľúčové slovo/frázu k danej vstupnej stránke.

Po skontrolovaní vymenovaných aspektov navrhneme klientovi niekoľko príkladov, ktoré môžu byť implementované na web a slúžiť ako vzory pri vytváraní ďalších titulkov.

Heading tagy

Heading tagy sú nadpisy na stránke a mali by byť hierarchicky usporiadané. Navrhneme teda, ako ich vytvárať a ako a kde ich využívať. Aj v tomto prípade kontrolujeme prirodzené využívanie kľúčových slov a ak sú H1 tagy totožné s meta titulkami, tak odporúčame preformulovať jeden z týchto on-page prvkov tak, aby boli využité synonymá alebo iné variácie slov. Zmeny by sa mali robiť na základe dát z analýzy kľúčových slov.

Meta popisy

Ako meta popis sa označuje popis, ktorý sa zobrazuje pod stránkou vo výsledkoch vyhľadávania. Môžeme ho vnímať ako perex, čiže krátke zhrnutie obsahu na danej vstupnej stránke. V rámci auditu kontrolujeme, či sú meta popisy vyplnené, či nie sú duplicitné, príliš dlhé alebo príliš krátke.

Rovnako ako meta titulok, tak aj meta popis má vo výsledkoch vyhľadávania svoj maximálny limit zobrazenia, ktorý je v čase písania článku približne 155 znakov. Pri článkoch dokonca odporúčame ešte menší rozsah približne o 15 znakov, keďže Google môže na začiatku meta popisu zobraziť dátum uverejnenia.

Alt popisy a názvy obrázkov

Veľmi častým problémom sú alt popisy, teda popisy obrázkov. Zobrazujú sa vtedy, keď má nejaký používateľ v prehliadači vypnuté zobrazovanie obrázkov a takisto by sa mali vypĺňať pre nevidiacich, ktorí používajú čítačky. Google berie alt text a názov obrázku ako ďalšie faktory, podľa ktorých zoraďuje weby vo vyhľadávaní. V rámci auditu kontrolujeme, koľko obrázkov na webe nemá vyplnený alt text.

Zhrnutie

Ako vidíte, SEO audit je veľmi dôležitý dokument pre každý web a mal by byť základom každého dlhodobého projektu. Okrem vyššie menovaných vecí odhalí aj mnoho iných nedostatkov, ktorých oprava môže v horizonte niekoľkých mesiacov posunúť web vo výsledkoch vyhľadávania a zvýšiť jeho organickú návštevnosť.

Off-page a nastavenie analytiky

Body zo SEO auditu však nie sú jediné, ktoré pri počiatočnej analýze sledujeme. Okrem technického a obsahového stavu auditovanej domény pozorujeme tiež off-page metriky, čiže silu webu z pohľadu portfólia spätných odkazov. Pomocou rôznych nástrojov, ako napríklad Ahrefs, Moz alebo Majestic, zisťujeme, koľko odkazov a z akých domén smeruje a v prípade potreby navrhujeme linkbuildingové stratégie.

Po nastavení dlhodobej SEO stratégie zároveň musíme vedieť vyhodnocovať, či odporúčané aktivity prinášajú výsledky, a preto kontrolujeme a v prípade potreby nastavujeme merania v analytických nástrojoch, ako Google Analytics a Tag Manager.